О признании такими, что утратили действие, постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам жилищно-строительной кооперации


ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ<br> І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 9 листопада 1982 р. N 534<br> Київ<br> <br> Про визнання такими, що втратили<br> чинність, постанов ЦК Компартії<br> України і Ради Міністрів УРСР з питань<br> житлово-будівельної кооперації<br> <br> <br> У зв'язку з виданням Зводу законів Української РСР та з метою<br>усунення множинності рішень з питань житлово-будівельної<br>кооперації, відповідно до постанови Центрального Комітету КПРС і<br>Ради Міністрів СРСР від 19 серпня 1982 р. N 766 Центральний<br>Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР<br>п о с т а н о в л я ю т ь:<br> <br> Визнати такими, що втратили чинність, постанови ЦК Компартії<br>України і Ради Міністрів УРСР згідно з переліком, що додається.<br> <br> <br> Секретар Центрального<br> Комітету Компартії України В.ЩЕРБИЦЬКИЙ<br> <br> Голова<br> Ради Міністрів Української РСР О.ЛЯШКО<br> <br> Інд. 35<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНИЙ<br> постановою ЦК Компартії України<br> і Ради Міністрів УРСР<br> від 9 листопада 1982 р. N 534<br> <br> ПЕРЕЛІК<br> постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР<br> з питань житлово-будівельної кооперації,<br> що втратили чинність<br> <br> <br> 1. Підпункти "а", "б", "в", "д", "є", "ж", "з", пункту 1,<br>пункти 3-5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР<br>від 10 липня 1962 р. N 769 "Про індивідуальне і кооперативне<br>житлове будівництво" (ЗП УРСР, 1962 р., N 7, ст. 93), а також<br>підпункт "г" пункту 1 зі збереженням його чинності в частині<br>порядку надання колгоспам кредиту на будівництво жилих будинків,<br>передбаченого постановою Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1964 р.<br>N 639.<br> <br> 2. Абзац другий пункту 4 постанови ЦК Компартії України і<br>Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1964 р. N 750 "Про виготовлення<br>та поставку устаткування Норильському гірничо-металургійному<br>комбінату Красноярського раднаргоспу".<br> <br> 3. Пункт 6 і підпункт "д" пункту 7 постанови ЦК Компартії<br>України і Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1967 р. N 589<br>"Про заходи по виконанню постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР<br>від 8 липня 1967 р. N 638 "Про заходи по дальшому розвитку<br>продуктивних сил Далекосхідного економічного району і Читинської<br>області.<br> <br> 4. Пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів<br>УРСР від 20 серпня 1971 р. N 401 "Про заходи по дальшому розвитку<br>вугільної промисловості Донецького басейну".<br> <br> 5. Пункт 17 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів<br>УРСР від 25 жовтня 1977 р. N 542 "Про заходи по підвищенню<br>ефективності використання сільськогосподарської техніки,<br>поліпшенню її збереження, забезпеченню колгоспів і радгоспів<br>кадрами механізаторів і закріпленню їх у сільському<br>господарстві".<br></FONT></PRE><br>