Об отнесении должностей работников управлений (отделов) капитального строительства горисполкомов к соответствующим категориям государственных служащих


<br> <br> ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПРИ КАБІНЕТІ<br> МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ<br> МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 03/3521 від 12.07.96<br> м.Київ<br> <br> vd960712 vn03/3521<br> <br> Про віднесення посад працівників управлінь (відділів)<br> капітального будівництва міськвиконкомів до<br> відповідних категорій державних службовців<br> <br> У зв'язку з численними запитами Головдержслужба, Мінфін,<br>Мінпраці та Мінюст за дорученням Кабінету Міністрів України<br>розглянули питання щодо віднесення посад працівників управлінь<br>(відділів) капітального будівництва виконкомів міських рад<br>народних депутатів до відповідних категорій державних службовців.<br> Працівники зазначених управлінь (відділів) не були віднесені<br>до відповідних категорій державних службовців, оскільки джерелом<br>формування фонду оплати їх праці є не Державний бюджет, як було<br>передбачено ст. 33 Закону України "Про державну службу"<br>( <A HREF="108684">3723-12</A> ), а кошти, передбачені у вартості будівництва на<br>утримання служб замовника, та кошти за надання послуг замовника на<br>договірних засадах. На підставі Положення, затвердженого<br>постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 року<br>N 995 ( <A HREF="104201">995-93-п</A> ), за такі ж кошти утримуються управління<br>капітального будівництва облдержадміністрацій.<br> Статтею 34 Закону України "Про Державний бюджет України на<br>1996 рік" ( <A HREF="24532">96/96-ВР</A> ) внесені зміни до ст. 33 Закону України "Про<br>державну службу", згідно з якими джерелом формування фонду оплати<br>праці державних службовців є Державний бюджет України та інші<br>джерела, визначені для цієї мети положеннями про органи державної<br>виконавчої влади, затвердженими указами Президента України та<br>постановами Кабінету Міністрів України.<br> Враховуючи ці зміни, а також те, що дія Закону України "Про<br>державну службу" поширюється на працівників органів місцевого та<br>регіонального самоврядування, керівні працівники та спеціалісти<br>тих управлінь (відділів) капітального будівництва, які є<br>структурними підрозділами міськвиконкомів і умови оплати праці<br>яких встановлені відповідно до Закону України "Про державну<br>службу", відносяться до відповідних категорій державних<br>службовців, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від<br>18.04.94 р. N 239 ( <A HREF="12262">239-94-п</A> ).<br> Ранги державних службовців керівникам та спеціалістам<br>зазначених управлінь (відділів) присвоюються після введення в дію<br>Закону України "Про Державний бюджет України на 1996 рік", тобто<br>після 1 січня 1996 року.<br> До стажу державної служби зараховується час роботи на посадах<br>керівних працівників та спеціалістів управлінь (відділів)<br>капітального будівництва, протягом якого ці управління (відділи)<br>були структурними підрозділами виконкомів міських рад.<br> <br> Заступник начальника<br> Головдержслужби П.Павленчик<br> <br> Заступник<br> Міністра фінансів України В.Матвійчук<br> <br> Заступник<br> Міністра праці України Е.Андрющенко<br> <br> Перший заступник<br> Міністра юстиції України В.Черниш<br> <br> Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і<br> архітектури. "Інструктивні документи і листи, що<br> роз'яснюють положення порядку визначення вартості<br> будівництва, взаєморозрахунків за обсяги виконаних<br> робіт, вартості проектно-вишукувальних робіт,<br> експертизи вартісних показників, утримання апарату<br> замовника та інших економічних питань, що входять до<br> сфери діяльності Держкоммістобудування". Випуск N<br> 27, 2 серпня 1997 р., К.: НФП "ІНПРОЕКТ".<br>