О регламенте прохождения в структурных подразделах Держбуду Украины материалов, которые обгрунтовують необходимость выполнения и стоимость работ, которые планируется осуществлять за счет резервного фонда Кабинета Министров Украины


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/319 від 09.07.98<br> м.Київ<br> <br> vd980709 vn7/319<br> <br> Про регламент проходження в структурних підрозділах<br> Держбуду України матеріалів, що обгрунтовують<br> необхідність виконання та вартість робіт, які<br> планується здійснювати за рахунок резервного фонду<br> Кабінету Міністрів України<br> <br> Держбуд направляє для врахування в роботі "Регламент<br>проходження в структурних підрозділах Держбуду України матеріалів,<br>що обгрунтовують необхідність виконання та вартість робіт, які<br>планується здійснювати за рахунок резервного фонду Кабінету<br>Міністрів України".<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br> Додаток<br> до листа Держбуду України<br> від 09.07.98 р. N 7/319<br> Регламент<br> проходження в структурних підрозділах Держбуду України<br> матеріалів, що обгрунтовують необхідність виконання та<br> вартість робіт, які планується здійснювати за рахунок<br> резервного фонду Кабінету Міністрів України<br> На виконання доручень Кабінету Міністрів України щодо<br>обов'язкової експертизи технічних рішень та вартісних показників<br>робіт, що передбачається виконувати за рахунок резервного фонду<br>Кабінету Міністрів України, в тому числі тих, що пов'язані з<br>ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, встановлюється<br>наступний порядок проведення такої експертизи структурними<br>підрозділами Держбуду України:<br> 1. Технічні рішення та вартісні показники розглядаються за<br>зверненнями міністерств, відомств, Ради міністрів Автономної<br>Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських<br>державних адміністрацій.<br> До звернення додаються такі матеріали:<br> 1.1. По роботах, які потребують термінового виконання на<br>об'єктах, що внаслідок надзвичайних ситуацій знаходяться в<br>аварійному стані, - відповідні акти обстеження об'єкту з<br>орієнтовними обсягами робіт та розрахунками вартості.<br> 1.2. По роботах з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій<br>- відповідні акти обстеження технічного стану об'єкту з описом<br>орієнтовних обсягів робіт в натуральних одиницях виміру, наявні<br>ескізи та креслення, кошторисні розрахунки, а також, за<br>необхідністю, рекомендації і висновки науково-дослідних інститутів<br>і проектних організацій.<br> 1.3. По спорудженню інших об'єктів та проведенню робіт з<br>будівництва, ремонту та реставрації - проектно-кошторисна<br>документація в повному обсязі, позитивний комплексний висновок<br>державної інвестиційної експертизи, розрахунок договірної ціни<br>(при наявності підрядної організації - виконавця робіт).<br> 2. Зазначені в пункті 1 звернення розглядаються першим<br>заступником голови Держбуду Беркутою А.В. або особою, що його<br>заміщає, і за його дорученням вищезазначена документація<br>направляється в управління кошторисних норм, ціноутворення та<br>експертизи (Губень) та в галузеві структурні підрозділи для<br>розгляду за належністю питань.<br> 3. Висновки з технічних рішень візуються начальниками<br>галузевих структурних підрозділів Комітету та погоджуються з<br>відповідними заступниками голови Держбуду і подаються в управління<br>кошторисних норм, ціноутворення та експертизи.<br> 4. Управління кошторисних норм, ціноутворення та експертизи<br>на підставі кошторисних розрахунків і технічних висновків (пункт 3<br>цього документу) здійснює аналіз вартісних показників та готує<br>загальний експертний висновок за підписом першого заступника<br>голови Держбуду Беркути А.В. або особи, що його заміщає, і подає в<br>Кабінет Міністрів України в установленому порядку.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br>