О предоставлении льгот инвесторам для построения жилья для военнослужащих


<br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 2829/6/15-0116 від 17.05.99<br> м. Київ<br> <br> vd990517 vn2829/6/15-0116<br> <br> ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної<br> податкової адміністрації <br> N 10147/7/11-0217 ( <A HREF="72290">v0147225-00</A> ) від 24.07.2000 )<br> Про надання пільг інвесторам для побудови житла<br> для військовослужбовців<br> <br> Державна податкова адміністрація України розглянула листа<br>Державного підприємства Міністерства оборони України "Одеське<br>авіаційно-ремонтне підприємство" Одесаавіаремсервіс від 24 лютого<br>1999 року за N 62 щодо надання пільг інвесторам, які здійснили<br>інвестування у будівництво житла для військовослужбовців та членів<br>їх сімей, і повідомляє.<br> Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"<br>( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) в редакції від 22.05.97 ( <A HREF="108682">283/97-ВР</A> ), який набрав<br>чинності з 01.07.97 року пільг платникам податку на прибуток<br>відносно інвестування житла для військовослужбовців не<br>передбачено.<br> Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про<br>оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="35797">639/97-ВР</A> ) від 18.11.97<br>року відновлено пільгу щодо зменшення податкового зобов'язання<br>платника податку на суму спрямованих коштів, або матеріальних<br>активів, спрямованих на фінансування будівництва житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей. Вказаний Закон набрав<br>чинності 16.12.98 року.<br> Пунктом 22.3 статті 22 вказаного Закону визначено, що порядок<br>бюджетного контролю за використанням коштів та матеріальних<br>активів, спрямованих на будівництво житла, методологія визначення<br>цін та процедура зменшення податкового зобов'язання встановлюється<br>Кабінетом Міністрів України.<br> Порядок бюджетного контролю та методологію визначення цін і<br>процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на<br>прибуток підприємств на суму коштів та матеріальних активів<br>затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня<br>1998 року ( <A HREF="41111">568-98-п</A> ), яка набрала чинності 5 травня 1998 року.<br> Таким чином, до 5 травня 1998 року механізму зменшення<br>податкового зобов'язання на суму спрямованих коштів та<br>матеріальних активів на інвестування житла для військовослужбовців<br>та членів їх сімей не існувало, у зв'язку з цим у платників<br>податку та державних податкових органів підстав для зменшення<br>податкового зобов'язання не було.<br> Крім того, відповідно до вищеназваної постанови замовники<br>будівництва повинні були у двотижневий термін провести аналіз<br>інвестиційних угод, укладених з інвесторами до 1 липня 1997 року<br>на їх відповідність вимогам пункту 22.3 Закону України "Про<br>оподаткування прибутку підприємств", скласти реєстри таких угод та<br>надіслати їх державним податковим органам для узагальнення.<br> Виходячи з наведеного, Державне підприємство Міністерства<br>оборони України "Одеське авіаційно-ремонтне підприємство"<br>Одесаавіаремсервіс мало підстави зменшити податкові зобов'язання<br>на суму внесених інвестицій лише по наслідках роботи за II квартал<br>1998 року, при умові включення такого платника до реєстру<br>інвестиційних угод та подання ним до державних податкових органів<br>за місцем реєстрації Декларації та документів, зазначених в пункті<br>13 Методології.<br> Водночас повідомляємо, що по інвестиційних угодах, укладених<br>до 01.07.97 року, і по яких на цю дату було проведено фактичні<br>витрати, але які не відшкодовано податком на прибуток, приймаються<br>до відшкодування за рахунок зменшення податкового зобов'язання у<br>майбутніх періодах, але не пізніше ніж до 01.01.2002 року.<br> <br> "Налоговый-банковский-таможенный Консультант", N 36/99<br>