Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг в границах бюджета района города, района области и бюджета города


<br> МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 19-45/1187 від 25.06.2001<br> <br> <br> <br> Наказом Міністерства економіки від 26.12.2000 р. N 280<br>( <A HREF="76308">z0020-01</A> ) "Про затвердження Положення про порядок створення та<br>головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення<br>процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"<br>рекомендовано місцевим органам виконавчої влади та органам<br>місцевого самоврядування створити постійно діючі тендерні комітети<br>для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у межах бюджету<br>району міста, району області та бюджету міста (районний тендерний<br>комітет, міський тендерний комітет).<br> Тендерні комітети в організаціях - розпорядниках коштів<br>нижчого рівня створюються за погодженням з розпорядником коштів<br>вищого рівня.<br> Одночасно з огляду на те, що у сільських чи селищних радах,<br>як правило, невеликі суми закупівель та обмежена кількість<br>працівників, Міністерство економіки вважає можливим не створювати<br>в них тендерні комітети. При цьому закупівлі рекомендується<br>здійснювати на районному рівні із включенням до складу тендерного<br>комітету (районного) відповідних посадових осіб селищної ради.<br> Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за<br>державні кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ) не встановлено мінімальної вартісної<br>межі, починаючи з якої необхідно застосовувати процедури<br>закупівель.<br> Однак пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від<br>27.09.2000 р. N 1469 ( <A HREF="73546">1469-2000-п</A> ) "Про організаційні заходи<br>щодо функціонування системи державних закупівель" встановлено, що<br>звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до<br>процедур, передбачених у Законі України "Про закупівлю товарів,<br>робіт і послуг за державні кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ), обов'язково<br>пред'являється у відповідні фінансові органи для здійснення оплати<br>укладених договорів разом з платіжними документами, якщо вартість<br>товарів та послуг дорівнює або перевищує еквівалент 5 тис. євро,<br>вартість робіт дорівнює або перевищує еквівалент 100 тис. євро. До<br>цієї межі замовник не пред'являє звіт у відповідні органи, а лише<br>зберігає звітні документи разом з іншими документами щодо<br>закупівлі.<br> Отже, якщо очікувана вартість предмета закупівлі для товарів<br>та послуг нижча 5 тис. євро, для робіт - 100 тис. євро,<br>розпорядник державних коштів самостійно, виходячи з конкретної<br>ситуації, приймає рішення про застосування тієї чи іншої процедури<br>закупівлі відповідно до законодавства, діючого у сфері державних<br>закупівель. У даному випадку Міністерство економіки вважає за<br>доцільне застосування таких процедур, як запит цінових пропозицій<br>(котирувань) та процедура закупівлі в одного виконавця. При цьому<br>погоджувати з уповноваженим органом застосування процедури<br>закупівлі в одного виконавця для закупівель, вартість яких нижча<br>суми, еквівалентної 5 тис. євро (для робіт - 100 тис. євро), не<br>потрібно.<br> Необхідно зазначити, що при здійсненні закупівель товарів,<br>робіт і послуг замовник повинен вибрати процедуру закупівлі згідно<br>з чинним законодавством відповідно до річної потреби.<br> Разом з тим потрібно зважувати на те, що згідно з частиною 3<br>статті 14 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за<br>державні кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ) замовник не має права ділити закупівлю<br>на частини з метою уникнути застосування процедур, передбачених<br>цим Законом.<br> <br> Керівник департаменту економіки<br> оборони, правоохоронної діяльності,<br> техногенної безпеки та державних<br> закупівель В.Зубарєв<br> <br> "Урядовий кур'єр", N 125, 17.07.2001 р.<br>