Относительно выполнения ремонтно-строительных работ хозяйственным способом на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и коммунального назначения


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/3-364 від 03.05.2001<br> Міністерству економіки України<br> <br><br> Щодо виконання ремонтно-будівельних робіт господарським<br> способом на об'єктах житлово-комунального господарства,<br> соціальної сфери та комунального призначення<br> <br><br> На адресу Держбуду України надходять листи щодо виконання<br>ремонтно-будівельних робіт господарським способом (власними силами<br>робітників ремонтно-будівельних бригад, які знаходяться в штаті<br>експлуатуючих організацій) на об'єктах житлово-комунального<br>господарства, соціальної сфери та комунального призначення.<br> В зв'язку з тим, що при виконанні ремонтних робіт<br>господарським способом відсутнє юридичне підгрунтя для укладання<br>контракту, формування договірної ціни, контракт з договірною ціною<br>не складається, тобто проведення торгів в цьому випадку не має<br>сенсу.<br> З огляду на викладене Держбуд просить Міністерство економіки<br>України підтвердити, що ремонтно-будівельні роботи, які<br>виконуються господарським способом, крім закупівлі будівельних<br>матеріальних ресурсів, не підпадають під дію Закону України "Про<br>закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ).<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики<br> України. Збірник офіційних документів та роз'яснень<br> "Ціноутворення у будівництві", N 11, листопад, 2001 р.,<br> К.: "ІНПРОЕКТ"<br>