ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 4/2-176 від 05.05.2001
Раді міністрів АР Крим, обласним,
Київській та Севастопольській
міським держадміністраціям

Стосовно метрологічного забезпечення виробництва та
підвищення якості житлово-комунальних послуг

Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) в країні проводиться єдина технічна
політика щодо забезпечення єдності вимірювань.
Представниками Держстандарту України та метрологічної служби
житлово-комунального господарства здійснюється метрологічний
контроль і нагляд за обліком енергетичних і матеріальних ресурсів,
метрологічним забезпеченням продукції (товарів, робіт, послуг), а
також акредитація вимірювальних лабораторій.
Особлива увага при цьому приділяється стану засобів
вимірювальної техніки, які застосовуються при виробництві
продукції та наданні послуг, наявності методик та правильності
виконання вимірювань.
Аналіз організації робіт на підприємствах
житлово-комунального господарства щодо виконання зазначеного
Закону ( 113/98-ВР ) і фактичний стан справ свідчать, що
метрологічне забезпечення виробництва (послуг) з боку керівників
підприємств та організацій здійснюється на низькому рівні.
Це призводить до надання житлово-комунальних послуг з
порушенням їх якісних показників, недостовірного обліку витрат
енергоресурсів.
Указ Президента України від 23.02.2001 N 113/2001
( 113/2001 ) "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної
продукції" вимагає розробити і затвердити заходи щодо впровадження
систем управління якістю на підприємствах з метою підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, організувати їх
постійний моніторинг, розробити і забезпечити реалізацію
відповідних регіональних (обласних) програм впровадження систем
управління якістю на підприємствах.
Враховуючи важливість цих питань та вищенаведене, пропонуємо
розглянути стан метрологічного забезпечення, підвищення якості та
конкурентоспроможності вітчизняної продукції (товарів, робіт,
послуг) на підприємствах житлово-комунальної сфери та вжити
заходів щодо усунення наявних недоліків і забезпечення дотримання
вимог законодавчих актів з цього питання.

Заступник Голови
Держбуду України Г.Семчук
N 4/2-176 від 05.05.2001

Заступник Голови
Держстандарту України Г.Сидоренко
N 3-1/9-2933 від 05.05.2001

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 5, травень, 2001 р.