Относительно применения отдельных пунктов Положения (стандарта) бухгалтерского учета 18 "Строительные контракты"


<br> МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 16.09.2003 N 31-04200-10-10/2188<br> <br> Всеукраїнській молодіжній<br> організації "Молодь проти<br> корупції"<br> <br> <br> Міністерство фінансів України на запит щодо застосування<br>окремих пунктів Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18<br>"Будівельні контракти", затвердженого наказом Міністерства<br>фінансів України від 28 квітня 2001 року N 205 ( <A HREF="81210">z0433-01</A> )<br>повідомляє наступне.<br> <br> База оподаткування операцій, пов'язаних з виконанням<br>будівельного контракту, а також дата виникнення податкових<br>зобов'язань з продажу робіт (послуг) визначається у відповідності<br>з Законом України "Про податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ).<br> <br> Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 18<br>"Будівельні контракти", затвердженим наказом Міністерства фінансів<br>України від 28 квітня 2001 року N 205 ( <A HREF="81210">z0433-01</A> ), валова<br>заборгованість за роботи за будівельним контрактом (як замовників,<br>так і замовникам) визначається з початку виконання будівельного<br>контракту. Тому показники валової заборгованості замовників та<br>валової заборгованості замовникам визначається з урахуванням даних<br>попередніх періодів у порядку визначення сальдо на субрахунку 239<br>"Проміжні рахунки".<br> <br> Заступник міністра С.Цокол<br> <br></FONT></PRE><br>