О применении отдельных норм Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2004 год" от 27.11.03 N 1344-І


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 29.01.2004 N 1423/7/11-1217<br> <br> <br> Про застосування окремих норм Закону України<br> "Про державний бюджет України на 2004 рік"<br> від 27.11.03 N 1344-IV<br> <br> <br> В зв'язку з набуттям з 1 січня 2004 року Закону України "Про<br>Державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.2003 р. N 1344-IV<br>( <A HREF="150224">1344-15</A> ), яким передбачені окремі норми щодо оподаткування<br>податком на додану вартість і податком на прибуток підприємств та<br>в зв'язку із численними записами з цих питань, Державна податкова<br>адміністрація України за погодженням з Комітетом з питань фінансів<br>і банківської діяльності Верховної Ради України до прийняття<br>рішення Верховною Радою України з цих питань надає роз'яснення<br>щодо порядку застосування окремих його норм.<br> <br> 1. Стосовно призупинення на 2004 рік дії підпункту 5.1.20<br>пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податок на додану<br>вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) щодо звільнення від оподаткування операцій<br>з продажу або передачі у власність житла фізичним особам для його<br>використання як місця проживання, яке передбачене пунктом 49<br>статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004<br>рік" ( <A HREF="150224">1344-15</A> ).<br> Згідно з підпунктом 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 Закону України<br>"Про податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) звільняються від<br>оподаткування операції з продажу або передачі у власність<br>новозбудованого житла фізичним особам для його використання як<br>місця проживання.<br> Згідно з підпунктом 7.4.2 пункту 7.4 статті 7 зазначеного<br>Закону ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) у разі, коли платник податку здійснює<br>операції з продажу товарів (робіт, послуг), що звільнені від<br>оподаткування, сплачені (нараховані) суми податку відносяться<br>відповідно до складу валових витрат та на збільшення вартості<br>основних фондів і до податкового кредиту не включаються.<br> Виходячи з цього вважається, що для недопущення подвійного<br>оподаткування внаслідок зупинення дії підпункту 5.1.20 статті 5<br>( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) на 2004 рік мають застосовуватися такі правила:<br> а) у разі, коли новозбудоване житло, будівництво якого<br>здійснювалось в пільговому режимі оподаткування, було прийнято в<br>експлуатацію відповідно до актів виконаних робіт до 1 січня 2004<br>року, то його продаж або передача у власність фізичній особі чи за<br>її дорученням юридичній особі в 2004 році звільняється від<br>оподаткування податком на додану вартість (у зв'язку з тим, що<br>податок був попередньо включений до валових витрат і, відповідно<br>до вартості такого житла);<br> б) у разі коли до 1 січня 2004 року платник податку -<br>забудовник надав аванс (попередню оплату) чи інвестицію платнику<br>податку - підряднику за власні кошти (включаючи кошти кредиту) у<br>рахунок повної або часткової оплати вартості житла, що передається<br>в експлуатацію з 1 січня 2004 року то:<br> - операції з придбання платником податку - забудовником<br>товарів (робіт, послуг) з метою будівництва такого житла<br>оподатковуються за правилами, які діяли до 1 січня 2004 року, у<br>межах їх вартості, оплаченої за рахунок коштів такого авансу<br>(попередньої оплати);<br> - при продажі або переданні таким платником податку -<br>забудовником такого житла як окремого об'єкту власності такій<br>фізичній особі - замовнику чи за її дорученням юридичній особі,<br>база оподаткування податком на додану вартість визначається шляхом<br>зменшення загальної вартості такого житла на суму таких авансів<br>(попередні оплати), сплачених до 1 січня 2004 року;<br> в) якщо витрати, пов'язані з будівництвом житла, були<br>понесені платником податку - забудовником до 1 січня 2004 року, то<br>при оплаті фізичною особою - замовником чи за її дорученням<br>юридичною особою вартості таких витрат, визначених у відповідному<br>акті податок на додану вартість з їх вартості у 2004 році не<br>справляється;<br> г) у разі, коли у 2004 році платник податку виконує додаткові<br>роботи (з усунення недоліків, виявлених приймальною комісією,<br>упорядкування прилеглої території благоустрою, пусконаладки систем<br>тощо) за його власний рахунок, то такі роботи які, що не створюють<br>нових цивільно-правових відносин, не підпадають під дію норм<br>Закону України "Про податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ).<br> <br> 2. Стосовно призупинення на 2004 рік дії підпункту 5.1.2<br>пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податки на додану<br>вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) щодо звільнення від оподаткування операцій<br>з продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих<br>засобів масової інформації та книжок згідно з пунктом 49 статті 80<br>Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"<br>( <A HREF="150224">1344-15</A> ).<br> Відповідно до підпункту 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 Закону<br>України "Про податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> )<br>звільняються від оподаткування податком на додану вартість<br>операції з продажу (передплати) і доставки періодичних видань<br>друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва;<br>продажу книжок вітчизняного виробництва; продажу учнівських<br>зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного<br>виробництва. Натомість, пунктом 49 статті 80 Закону України "Про<br>Державний бюджет України на 2004 рік" ( <A HREF="150224">1344-15</A> ) зупинено на<br>2004 рік дію підпункту 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 Закону України<br>"Про податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) (крім операцій з<br>продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібник<br>вітчизняного виробництва).<br> Підпунктом 7.4.2 пункту 7.4 статті 7 Закону "Про податок на<br>додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) передбачено, що: "у разі, коли<br>платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт,<br>послуг), що звільнені від оподаткування, сплачені (нараховані)<br>суми податку відносяться відповідно до складу валових витрат та на<br>збільшення вартості основних фондів і до податкового кредиту не<br>включаються".<br> Виходячи з цього вважається, що для недопущені подвійного<br>оподаткування внаслідок часткового зупинення дії підпункту 5.1.2<br>пункту 5.1 статті 5 на 2004 рік, мають застосовуватися такі<br>правила:<br> а) якщо вартість підписки на періодичне видання або книжку<br>була сплачена до 1 січня 2004 року, то продаж (надання) такого<br>періодичного видання або книжки протягом строку такої підписки<br>здійснюється без нарахування податку на додану вартість. У зв'язку<br>з тим, що до вартості такої підписки були включені витрати з<br>доставки такого періодичного видання або книжки протягом строку їх<br>підписки, то для недопущення подвійного оподаткування послуга з їх<br>доставки звільняється від оподаткування протягом строку такої<br>підписки;<br> б) якщо періодичні видання або книжки були прийняті<br>комісіонером за договором комісії до 1 січня 2004 року, то<br>операція з їх продажу після 1 січня 2004 року звільняється від<br>оподаткування цим податком;<br> в) якщо відповідно до замовлення на продаж книжки така книжка<br>була відправлена поштою ("книга - поштою") до 1 січня 2004 року,<br>то при отриманні такої книжки у 2004 році податок на додану<br>вартість не справляється;<br> г) у інших випадках, ніж зазначені у пункті "а"-"в", операції<br>з продажу періодичного видання або книжки оподатковуються за<br>загальним порядком.<br> <br> 3. Стосовно поширення норми про встановлення ставки податку<br>на прибуток підприємств на рівні 25 відсотків на відповідні норми<br>Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"<br>( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ), які містили посилання на попередньо діючу ставку<br>податку.<br> До 1 січня 2004 року пунктом 10.1 статті 10 Закону України<br>"Про оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) було<br>встановлено ставку податку на прибуток у розмірі 30 відсотків до<br>об'єкту оподаткування.<br> Відповідно до абзацу другого пункту 8 розділу I Закону<br>України від 24.12.2003 N 349 ( <A HREF="121262">349-15</A> ) внесено зміни до пункту<br>10.1 статті 10 Закону України "Про оподаткування прибутку<br>підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) і ставку податку на прибуток<br>підприємств встановлено у розмірі 25 відсотків до об'єкту<br>оподаткування.<br> Одночасно, пунктом 1 розділу III "Прикінцеві положення"<br>Закону N 349 ( <A HREF="121262">349-15</A> ) визначено, що абзац другий пункту 8 цього<br>Закону набирає чинності з 1 січня 2004 року.<br> Враховуючи вищевикладене, у Законі України "Про оподаткування<br>прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) до об'єкту оподаткування, який<br>обчислено платником за податкові періоди починаючи з 1 січня<br>2004 року, замість ставки податку на прибуток підприємств у<br>розмірі 30 відсотків застосовується ставка податку у розмірі<br>25 відсотків.<br> <br> 4. Стосовно погашення простроченої бюджетної заборгованості з<br>податку на додану вартість шляхом випуску облігацій внутрішньої<br>державної позики з терміном обігу п'ять років згідно зі статтею 12<br>Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"<br>( <A HREF="150224">1344-15</A> ).<br> Відповідно до пункту "б" статті 2 Закону України від<br>23 жовтня 2003 року N 1240-IV ( <A HREF="147711">1240-15</A> ) "Про внесення змін до<br>деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових<br>культур" платник податку, який протягом строку дії зазначеного<br>Закону імпортує (ввозить, пересилає) на митну територію України<br>товари, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90,<br>1001 90 99 00, 1002 00 00 00 або продає такі товари, вироблені<br>(придбані) на території України, та має суми бюджетного, у тому<br>числі експортного, відшкодування, зазначені ним у податкових<br>деклараціях, але не повернені йому у визначений цим Законом строк<br>(суму простроченого бюджетного відшкодування) до набрання чинності<br>Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з<br>питань оподаткування щодо зернових культур", прийнятого Верховною<br>Радою України 23 жовтня 2003 року, має право зменшити суму<br>податкового зобов'язання звітного податкового періоду на суму<br>податку, отриманого (нарахованого) у такому звітному податковому<br>періоді від продажу зазначених у цьому абзаці товарів, але не<br>більше суми такого простроченого бюджетного відшкодування, яке<br>вважається погашеним у сумі такого зменшення. Якщо прострочене<br>бюджетне відшкодування залишається непогашеним у повній мірі, то<br>платник податку може здійснити зазначений у цьому абзаці залік у<br>наступних податкових періодах до повного погашення суми такого<br>простроченого бюджетного відшкодування. Платник податку<br>зобов'язаний надати відповідні розрахунки у додатку до податкової<br>декларації, форма якого встановлюється згідно із законом.<br> У цьому зв'язку норми статті 12 Закону України "Про Державний<br>бюджет України на 2004 рік" ( <A HREF="150224">1344-15</A> ) не поширюються на<br>суб'єктів регулювання зазначеного Закону N 1240-IV ( <A HREF="147711">1240-15</A> ) у<br>визначених пунктом "б" статті 2 положень такого Закону.<br> <br> 5. Стосовно призупинення на 2004 рік дії пункту 5.1.19 (крім<br>безоплатної приватизації житлового фонду) статті 5 Закону України<br>"Про податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) щодо звільнення від<br>оподаткування операцій з приватизації державного та комунального<br>майна, згідно з пунктом 49 статті 80 Закону України "Про Державний<br>бюджет України на 2004 рік" ( <A HREF="150224">1344-15</A> ).<br> Згідно із Законом України "Про особливості приватизації майна<br>в агропромисловому комплексі" ( <A HREF="28852">290/96-ВР</A> ) недержавні<br>сільськогосподарські підприємства мають право на безоплатне<br>отримання частини майна (акцій) переробних підприємств, що<br>приватизуються.<br> Відповідно до підпункту 3.2.1 статті 3 Закону України "Про<br>податок на додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) не є об'єктом<br>оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які<br>форми управління та продажу за кошти цінних паперів.<br> Згідно зі статтею 655 Цивільного кодексу України ( <A HREF="127234">435-15</A> )<br>за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або<br>зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні<br>(покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно<br>(товар) і сплатити за нього певну грошову суму.<br> Виходячи із вищезазначеного:<br> а) операції з безоплатної передачі корпоративного права<br>(частки, долі, паю, акції, емітованого переробним підприємством на<br>користь недержавного сільськогосподарського підприємства<br>відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в<br>агропромисловому комплексі" ( <A HREF="28852">290/96-ВР</A> ), не є об'єктом<br>оподаткування податком на додану вартість, а при безоплатній<br>передачі іншого майна переробного підприємства на користь<br>недержавного сільськогосподарського підприємства, податок з такої<br>операції справляється на загальних підставах;<br> б) при приватизації житлового фонду (включаючи приватизацію<br>місць загального користування у багатоквартирних будинках,<br>присадибних земельних ділянок та земельних паїв), під терміном<br>"безоплатна приватизація" розуміється приватизація зазначених<br>об'єктів власності без компенсації їх вартості, за винятком сплати<br>державного мита або вартості державних послуг, які є передумовою<br>такої приватизації відповідно до законодавства.<br> <br> 6. Стосовно оподаткування процентів, нарахованих на депозит,<br>вклад, картковий рахунок, ощадний або інший банківський рахунок.<br> Відповідно до статей 7, 9, та 22 Закону України "Про податок<br>з доходів фізичних осіб" ( <A HREF="136150">889-15</A> ) проценти, які нараховуються на<br>банківський депозит (вклад, рахунок до запитання, картковий або<br>інший банківський рахунок), вклад до небанківської фінансової<br>установи, а також на депозитний (ощадний) сертифікат, не є<br>об'єктом оподаткування, якщо такі проценти були нараховані до<br>1 січня 2005 року. Починаючи з 1 січня 2005 року такі проценти<br>підлягають оподаткуванню за ставкою 5 відсотків від суми виплати<br>за її рахунок.<br> <br> Заступник Голови В.М.Мокрієв<br></FONT></PRE><br>