Относительно применения Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует вывода комплексной государственной экспертизы


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 22.12.2003 N 7/7-1245<br> <br> <br> Щодо застосування Переліку об'єктів,<br> затвердження проектів будівництва яких у межах<br> законодавства України не потребує висновку<br> комплексної державної експертизи<br> <br> <br> Держбуд України на виконання Плану заходів і завдань Держбуду<br>на 2003 рік щодо реалізації пункту 4.7 Програми діяльності<br>Кабінету Міністрів України ( <A HREF="140339">va030509-03</A> ) з метою спрощення<br>дозвільної системи у будівництві затвердив наказом від<br>12 листопада 2003 року N 187 ( <A HREF="150251">z1129-03</A> ) нову редакцію Переліку<br>об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах<br>законодавства України не потребує висновку комплексної державної<br>експертизи (далі - Перелік). Цей Перелік зареєстрований<br>Міністерством юстиції України 8 грудня 2003 року N 1129/8450 у<br>редакції, що додається.<br> <br> В новій редакції Переліку ( <A HREF="150251">z1129-03</A> ) розширена номенклатура<br>проектів будівництва з конкретизацією за основними ознаками, що<br>дозволяє однозначно трактувати його положення та спростити<br>процедуру затвердження проектів, що не підлягають комплексній<br>державній експертизі, зокрема:<br> - належність конкретного об'єкта до наведених у даному<br>Переліку ( <A HREF="150251">z1129-03</A> ) встановлюється безпосередньо учасниками<br>будівництва без підтвердження будь-якою довідкою;<br> - по об'єктах, зазначених в Переліку ( <A HREF="150251">z1129-03</A> ),<br>інвестиційна експертиза не проводиться в повному обсязі, в тому<br>числі і кошторисної документації;<br> - зазначені в Переліку ( <A HREF="150251">z1129-03</A> ) індивідуальні житлові<br>будинки садибного типу характеризуються за категорією складності;<br> - розширений та узагальнений перелік робіт та приміщень<br>цивільного призначення, які можуть розташовуватися в житлових,<br>громадських будинках та будівлях підприємств за умови дотримання<br>вимог державних будівельних норм та погодження з відповідними<br>місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого<br>самоврядування.<br> <br> У випадках, передбачених законодавством, зазначені в Переліку<br>( <A HREF="150251">z1129-03</A> ) проекти підлягають окремим державним експертизам (з<br>екологічної, санітарно-гігієнічної та пожежної безпеки, з питань<br>охорони праці та енергозбереження) виходячи з призначення об'єкта.<br> <br> Відповідальність за дотримання законодавства з питань<br>здійснення державної експертизи та затвердження проектів<br>будівництва несе замовник.<br> <br> Дія Переліку направлена на спрощення процедури проведення<br>державної експертизи, зменшення вартості та термінів її виконання<br>і поліпшення інвестиційних умов в Україні в цілому та<br>підприємницької діяльності зокрема.<br> <br> Додаток: наказ Держбуду України від 12 листопада 2003 року<br>N 187 ( <A HREF="150251">z1129-03</A> ) "Про затвердження Переліку об'єктів,<br>затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства<br>України не потребує висновку комплексної державної експертизи".<br> <br> Голова Комітету В.І.Череп<br></FONT></PRE><br>