Относительно утверждения ДБН А.1.1-73-2003 "Положение из производственного нормирования затрат материалов в строительстве"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 22.01.2004 N 8/7-64<br> <br> <br> Щодо затвердження ДБН А.1.1-73-2003 "Положення<br> з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"<br> <br> <br> Наказом Держбуду України від 29.08.2003 року N 150<br>( <A HREF="145116">v0150509-03</A> ) затверджені ДБН А.1.1-73-2003 "Положення з<br>виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві" (далі -<br>Положення), розроблені Українським державним науково-дослідним<br>центром ціноутворення у будівництві (УДНДЦ "Цінобуд"). Державні<br>будівельні норми вводяться у дію з 1 січня 2004 року на заміну<br>СНіП 5.01.18-86 "Положение о производственном нормировании расхода<br>строительных материалов в строительстве".<br> <br> Положенням встановлено єдиний порядок розроблення,<br>затвердження та перегляду виробничих норм витрат матеріалів у<br>будівництві, визначено склад виробничих норм витрат матеріалів,<br>методи їх розроблення, оформлення, а також сферу застосування.<br> <br> Виробничі норми витрат матеріалів у будівництві<br>використовуються для визначення нормативних витрат у матеріальних<br>ресурсах, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт;<br>забезпечення контролю за правильністю списання витрат матеріалів<br>на собівартість будівельно-монтажних робіт; забезпечення<br>економного та раціонального використання матеріальних ресурсів у<br>будівництві.<br> <br> Положення поширюється на будівельні організації та<br>підприємства незалежно від їх форм власності та відомчої<br>належності.<br> <br> Просимо довести зазначену інформацію до відома будівельних<br>організацій та відповідних структурних підрозділів.<br> <br> З питань придбання нормативного документа звертатись до УДНДЦ<br>"Цінобуд".<br> <br> Контактний телефон: 296-48-10.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br></FONT></PRE><br>