Относительно достоверности оценки конечного финансового результата по строительному контракту, точности оценки конечного результата и метода оценки вероятности возмещение затрат


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 01.09.2003 N 8/8-686<br> <br> <br> Держбуд України розглянув... листа щодо роз'яснень стосовно<br>достовірності оцінки кінцевого фінансового результату за<br>будівельним контрактом, точності оцінки кінцевого результату та<br>методу оцінки імовірності відшкодування витрат, які витікають з<br>пункту 7 розділу VI Методичних рекомендацій з формування<br>собівартості будівельно-монтажних робіт ( <A HREF="109978">va081509-02</A> ) (далі -<br>Методичні рекомендації), що затверджені наказом Держбуду України<br>від 07.05.2002 р. 81 ( <A HREF="105495">v0081509-02</A> ), і з питань компетенції<br>роз'яснює.<br> <br> Зазначені Методичні рекомендації ( <A HREF="109978">va081509-02</A> ) розроблені<br>на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,<br>затверджених Мінфіном України, та мають рекомендаційний характер.<br> <br> Пункт 7 розділу VI Методичних рекомендації ( <A HREF="109978">va081509-02</A> )<br>викладено у редакції пункту 7 Положення (стандарту)<br>бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затвердженого<br>наказом Мінфіну від 28.04.2001 р. N 205 ( <A HREF="81210">z0433-01</A> ). Тому питання<br>щодо роз'яснення норми зазначеного пункту 7 не відноситься до<br>компетенції Держбуду України.<br> <br> Нормативними документами Держбуду, зокрема Методичними<br>рекомендаціями ( <A HREF="109978">va081509-02</A> ), не визначені поняття: неможливість<br>достовірної оцінки кінцевого фінансового результату за будівельним<br>контрактом, точність оцінки кінцевого результату, метод оцінки<br>імовірності відшкодування витрат.<br> <br> Разом з тим, Держбуд України вважає, що визначення<br>достовірності оцінки фінансового результату за будівельними<br>контрактами та метод оцінки імовірності відшкодування витрат має<br>базуватися на первинних документах, які підтверджують ті чи інші<br>дії, пов'язані з виконанням будівельного контракту.<br> <br> Заступник голови В.Гречок<br></FONT></PRE><br>