Относительно выполнения комплекса строительно-монтажных работ на объектах русского нефтехимического комбината


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 03.04.1998 N 3387/11/16-1214<br> <br> <br> ДПАУ розглянула лист підприємства корпорації, а також надані<br>матеріали щодо виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на<br>об'єктах російського нафтохімічного комбінату і повідомляє таке.<br> <br> Згідно із ст. 3 Закону України від 03.04.97 р. N <A HREF="32511">168/97-ВР</A><br>( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) "Про податок на додану вартість" вивезення<br>(пересилання) товарів за межі митної території України та надання<br>послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної<br>території України є об'єктом оподаткування. Оскільки підрядник -<br>підприємство та інші субпідрядні організації - резиденти України<br>згідно з договором підряду з урахуванням додаткової угоди надають<br>послуги замовнику-нерезиденту, а саме виконують роботи на<br>території Російської Федерації з будівництва нафтопереробного<br>комплексу, то зазначені послуги вважаються призначеними для<br>споживання за межами митної території України.<br> <br> Відповідно до пп. 6.2.2 ст. 6 Закону ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) операції з<br>продажу робіт (послуг), призначених для використання та споживання<br>за межами митної території України, оподатковуються ПДВ 0%. У разі<br>проведення розрахунків шляхом перерахування коштів тимчасово до<br>01.01.99 р. датою виникнення податкових зобов'язань з продажу<br>товарів (робіт, послуг) є дата зарахування коштів від покупця<br>(замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата<br>робіт (послуг). При цьому датою виникнення права на податковий<br>кредит є дата списання коштів з банківського рахунку платника<br>податку в оплату товарів (робіт, послуг). Суми податку, що<br>підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету,<br>визначаються як різниця між загальною сумою податкових<br>зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів<br>(робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового<br>кредиту звітного періоду.<br> <br> Надані матеріали свідчать, що субпідрядними організаціями -<br>резидентами України було заключено спільно з підрядником договір з<br>нерезидентом на залучення їх до будівництва об'єктів на території<br>Російської Федерації. Тому у разі, якщо результати наданих послуг<br>з будівництва (будівельні, монтажні, ремонтні та інші роботи)<br>підрядником чи субпідрядниками здаються безпосередньо<br>нерезиденту-замовнику (акт прийому-здачі виконаних робіт), і<br>оплата цих послуг проводиться виконавцям робіт в належній їм<br>частині, зазначені організації, як підрядники, так і<br>субпідрядники, матимуть право на оподаткування обсягів власних<br>робіт (послуг) за нульовою ставкою ПДВ.<br> <br> Щодо проведення розрахунків у національній валюті за виконані<br>роботи для нерезидента, то, зважаючи на те, що питання оплати у<br>національній валюті України з розрахункових рахунків<br>резидентів-імпортерів ТОВ (м. Київ) та ПКК (м. Рівне) за виконання<br>будівельно-монтажних робіт погоджено з КМУ, НБУ та ДПАУ,<br>надходження коштів від зазначених двох офіційно уповноважених<br>нерезидентом організацій (ТОВ та ПКК) на розрахунковий рахунок<br>підрядної організації за обсяг робіт (послуг), виконаних нею, а<br>також наступне перерахування субпідрядним організаціям в рахунок<br>виконаних ними будівельно-монтажних робіт на російському<br>нафтохімічному комплексі слід вважати оплатою від<br>замовника-нерезидента за надані йому послуги та виконані роботи.<br> <br> Усі виконавці (підрядник і субпідрядні організації) повинні<br>вести податковий облік та виписувати податкові накладні по<br>вищезазначених операціях окремо від інших оподатковуваних<br>операцій, виконуваних на митній території України. При цьому,<br>оскільки ТМЦ для виконання будівельно-монтажних робіт надаються<br>нерезидентом за межами митної території і залишаються його<br>власністю, права на податковий кредит по таких ТМЦ у вітчизняних<br>виконавців не виникає.<br> <br> Заступник Голови О.Шитря<br></FONT></PRE><br>