Относительно учета потребностей людей с ограниченными физическими возможностями


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 23.02.2004 N 4/6-123<br> <br> Інспекціям державного<br> архітектурно-будівельного<br> контролю в АР Крим,<br> областях, районах, містах<br> Києві та Севастополі,<br> містах обласного значення<br> <br> <br> Щодо врахування потреб людей з обмеженими<br> фізичними можливостями<br> <br> <br> Вибіркові перевірки стану дотримання вимог державних<br>будівельних норм щодо врахування потреб людей з обмеженими<br>фізичними можливостями свідчать про те, що при будівництві<br>об'єктів житлового та громадського призначення зазначені вимоги<br>враховуються недостатньо.<br> На виконання наказу Держбуду України від 05.09.2001 N 175<br>( <A HREF="88164">v0175241-01</A> ) та рішення колегії Держбуду України від 23 січня<br>2004 р. N 10 ( <A HREF="160137">v0010509-04</A> ), в доповнення до листа Держбуду<br>України від 24.12.2003 N 2/6-710 ( <A HREF="156699">v-710509-03</A> ) інспекціям<br>державного архітектурно-будівельного контролю:<br> <br> 1. Посилити контроль за дотриманням нормативних вимог,<br>передбачених ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9-99, СНиП 2.08.01-89, ВСН<br>62-91 та спрямованих на створення необхідних умов щодо<br>забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними<br>можливостями до об'єктів житла та соціальної інфраструктури.<br> <br> 2. Не допускати прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів житла та соціальної інфраструктури без<br>дотримання зазначених вимог.<br> <br> 3. При прийнятті в експлуатацію будинків і споруд після їх<br>реконструкції особливу увагу приділяти дообладнанню їх засобами<br>безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.<br> <br> 4. Передбачати в планах роботи інспекцій державного<br>архітектурно-будівельного контролю у I-IV кварталах 2004 року<br>проведення перевірок дотримання вимог безперешкодного доступу<br>людей з обмеженими фізичними можливостями при будівництві житлових<br>об'єктів та соціальної інфраструктури. При виявленні порушень<br>притягувати до адміністративної відповідальності порушників<br>державних будівельних норм щодо забезпечення безперешкодного<br>доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів<br>житлового та громадського призначення.<br> <br> Заступник Голови Комітету О.Бондаренко<br></FONT></PRE><br>