О предоставлении разъяснений


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА<br> <br> Л И С Т<br> <br> 21.04.2004 N 2647<br> <br> <br> Про надання роз'яснень<br> <br> <br> Державний комітет України з питань регуляторної політики та<br>підприємництва розглянув ваш лист за N 24 від 23.03.2004 та<br>повідомляє наступне.<br> <br> Згідно з пунктом 30 статті 9 Закону України "Про ліцензування<br>певних видів господарської діяльності" ( <A HREF="69650">1775-14</A> ) будівельна<br>діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва,<br>зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та<br>монтаж інженерних і транспортних мереж) підлягає ліцензуванню.<br> <br> Відповідно до пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження<br>будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для<br>будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій,<br>будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж),<br>затверджених наказом Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету<br>будівництва, архітектури та житлової політики України від<br>13.09.2001 N 112/182 ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ), Ліцензійні умови є<br>обов'язковими для суб'єктів господарювання, які виконують види<br>робіт, визначені у додатку.<br> <br> У переліку видів робіт здійснення будівельної діяльності<br>(вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих<br>та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та<br>транспортних мереж) ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ), який є додатком до пункту 1.3<br>Ліцензійних умов, визначені такі види робіт провадження<br>будівельної діяльності, як проектування внутрішніх інженерних<br>мереж, систем і споруд, монтаж конструкцій зовнішніх інженерних<br>мереж та систем, зокрема зв'язку, сигналізації, радіо,<br>телебачення, інформаційних.<br> <br> Таким чином, провадження робіт з проектування та монтажу<br>засобів охоронної сигналізації потребує отримання ліцензії на<br>здійснення будівельної діяльності.<br> <br> Заступник Голови С.Третьяков</FONT></PRE><br>