Относительно усовершенствования учета объектов группы Д


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ<br> <br> ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ<br> <br> 03.01.2003 N 10-15-44<br> <br> Голові Фонду майна<br> Автономної Республіки Крим,<br> начальникам регіональних<br> відділень ФДМУ<br> <br> <br> Щодо удосконалення обліку об'єктів групи Д<br> <br> <br> З метою удосконалення обліку об'єктів групи Д, до якої згідно<br>з проектом Державної програми приватизації на 2003-2008 роки<br>відносяться як окремі об'єкти незавершеного будівництва, так і<br>невстановлене устаткування та будівельні матеріали, що придбані<br>для об'єкта незавершеного будівництва та приватизуються окремо, за<br>погодженням з Держкомстатом, вносяться відповідні доповнення до<br>Інструкції для заповнення державної статистичної звітності за<br>формою N 1-приватизація "Інформація про приватизацію майна<br>підприємства, установи, організації" ( <A HREF="72633">z0589-00</A> ), а саме:<br> пункт 2.9 після слів "3 - якщо про об'єкт незавершеного<br>будівництва" доповнити словами: "33 - якщо про невстановлене<br>устаткування та будівельні матеріали, що придбані для об'єкта<br>незавершеного будівництва та приватизуються окремо".<br> <br> Одночасно нагадуємо, що для заповнення форми N 1-приватизація<br>( <A HREF="72633">z0589-00</A> ) у рядку 110 у повній назві об'єкта незавершеного<br>будівництва має відображатися безпосередньо його призначення<br>(пункт 2.1), а в рядку 175 - відповідно до призначення вид його<br>економічної діяльності до приватизації (пункт 2.20).<br> <br> Наприклад:<br> - незавершене будівництво 20-квартирного житлового будинку<br>мас відноситись до виду економічної діяльності за КВЕД<br>( <A HREF="27743">v0441217-96</A> ) "Здавання під найм власної та державної<br>нерухомості невиробничого призначення" (код 70.20.2);<br> - незавершене будівництво овочесховища - "Оптова торгівля<br>фруктами та овочами" (51.31.0);<br> - незавершене будівництво заводу керамічної цегли -<br>"Виробництво вогнетривких керамічних виробів" (26.26.0);<br> - незавершене будівництво котельні - "Виробництво та<br>розподілення тепла" (40.30.0) і т.ін.<br> <br> Крім того, показники "Первісна вартість основних засобів"<br>(рядок 260) та "Залишкова вартість основних засобів" (рядок 270)<br>для об'єктів незавершеного будівництва не заповнюються.<br> <br> Заступник Голови Фонду Л.Кальніченко</FONT></PRE><br>