ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

03.01.2003 N 10-15-44

Голові Фонду майна
Автономної Республіки Крим,
начальникам регіональних
відділень ФДМУ


Щодо удосконалення обліку об'єктів групи Д


З метою удосконалення обліку об'єктів групи Д, до якої згідно
з проектом Державної програми приватизації на 2003-2008 роки
відносяться як окремі об'єкти незавершеного будівництва, так і
невстановлене устаткування та будівельні матеріали, що придбані
для об'єкта незавершеного будівництва та приватизуються окремо, за
погодженням з Держкомстатом, вносяться відповідні доповнення до
Інструкції для заповнення державної статистичної звітності за
формою N 1-приватизація "Інформація про приватизацію майна
підприємства, установи, організації" ( z0589-00 ), а саме:
пункт 2.9 після слів "3 - якщо про об'єкт незавершеного
будівництва" доповнити словами: "33 - якщо про невстановлене
устаткування та будівельні матеріали, що придбані для об'єкта
незавершеного будівництва та приватизуються окремо".

Одночасно нагадуємо, що для заповнення форми N 1-приватизація
( z0589-00 ) у рядку 110 у повній назві об'єкта незавершеного
будівництва має відображатися безпосередньо його призначення
(пункт 2.1), а в рядку 175 - відповідно до призначення вид його
економічної діяльності до приватизації (пункт 2.20).

Наприклад:
- незавершене будівництво 20-квартирного житлового будинку
мас відноситись до виду економічної діяльності за КВЕД
( v0441217-96 ) "Здавання під найм власної та державної
нерухомості невиробничого призначення" (код 70.20.2);
- незавершене будівництво овочесховища - "Оптова торгівля
фруктами та овочами" (51.31.0);
- незавершене будівництво заводу керамічної цегли -
"Виробництво вогнетривких керамічних виробів" (26.26.0);
- незавершене будівництво котельні - "Виробництво та
розподілення тепла" (40.30.0) і т.ін.

Крім того, показники "Первісна вартість основних засобів"
(рядок 260) та "Залишкова вартість основних засобів" (рядок 270)
для об'єктів незавершеного будівництва не заповнюються.

Заступник Голови Фонду Л.Кальніченко