Об определении стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 02.12.2004 N 7/8-1556<br> <br> <br> Про визначення вартості експлуатації<br> будівельних машин і механізмів<br> <br> <br> На численні запити організацій щодо вартості експлуатації<br>будівельних машин і механізмів Управління цінової політики,<br>експертизи та контролю вартості у будівництві повідомляє.<br> <br> У відповідності з діючим порядком ціноутворення у будівництві<br>при складанні інвесторської кошторисної документації вартість<br>прямих витрат, в тому числі вартість експлуатації будівельних<br>машин і механізмів, визначається на підставі нормативних витрат<br>трудових і матеріально-технічних ресурсів, зазначених у<br>відповідних ресурсних елементних кошторисних нормах, та поточних<br>цін на трудові та матеріально-технічні ресурси, що склалися в<br>регіоні.<br> <br> Відповідно до п. 3.2.7 ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення<br>вартості будівництва" ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) при складанні ціни тендерної<br>пропозиції (договірної ціни) вартість експлуатації будівельних<br>машин і механізмів у складі прямих витрат визначається виходячи з<br>нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу<br>робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю<br>часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах. При цьому<br>при обчисленні вартості експлуатації будівельних машин та<br>механізмів вартість матеріальних ресурсів, в тому числі<br>паливо-мастильних матеріалів, приймається за цінами, що склалися в<br>регіоні, погодженими із замовником.<br> <br> Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт при динамічній<br>договірній ціні провадяться на підставі уточненої вартості<br>ресурсів, у тому числі вартості експлуатації будівельних машин і<br>механізмів. Якщо вартість матеріально-технічних ресурсів, у тому<br>числі паливо-мастильних, що склалася в регіоні на момент<br>проведення взаєморозрахунків, збільшилася в порівнянні з їх<br>вартістю, передбаченою в договірній ціні, зазначене збільшення<br>вартості матеріальних ресурсів відшкодовується замовником за<br>рахунок коштів на покриття ризику, на покриття додаткових витрат,<br>зв'язаних з інфляційними процесами, або за рахунок економії<br>кошторисного ліміту, отриманого по інших статтях зведеного<br>кошторисного розрахунку.<br> <br> При твердій договірній ціні взаєморозрахунки провадяться на<br>підставі виконаних обсягів робіт і вартості трудових та<br>матеріально-технічних ресурсів, у тому числі і вартості<br>експлуатації будівельних машин і механізмів, визначених у<br>договірній ціні і узгоджених із замовником. При цьому, якщо<br>вартість експлуатації будівельних машин і механізмів на момент<br>проведення взаєморозрахунків збільшилася в порівнянні з їх<br>вартістю, визначеною в договірній ціні, у зв'язку зі збільшенням<br>вартості паливо-мастильних матеріалів у регіоні, компенсація<br>збільшення вартості зазначених матеріалів здійснюється за рахунок<br>коштів підрядника на ризик, передбачених в договірній ціні.<br> <br> Начальник Управління П.І.Губень</FONT></PRE><br>