Об уплате страхових взносов субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особенный способ налогообложения (фиксированный и единственный налоги)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА<br> <br> ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ<br> <br> 19.01.2005 N 331<br> <br> <br> Про сплату страхових внесків суб'єктами<br> підприємницької діяльності, які обрали особливий<br> спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки)<br> <br> <br> У зв'язку з прийняттям Закону України від 23.12.2004<br>N 2285-IV ( <A HREF="185750">2285-15</A> ) "Про Державний бюджет України на 2005 рік"<br>Державний комітет України з питань регуляторної політики та<br>підприємництва інформує про зміни у законодавстві, що стосуються<br>суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють за спеціальними<br>режимами оподаткування (фіксованим та єдиним податком).<br> <br> Так, статтею 45 Закону України "Про Державний бюджет України<br>на 2005 рік" ( <A HREF="185750">2285-15</A> ) встановлюється, що у 2005 році до<br>набрання чинності законом про спрощену систему оподаткування,<br>обліку та звітності платники єдиного податку сплачують страхові<br>внески на загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне<br>страхування у порядку та на умовах, визначених спеціальним<br>законодавством з питань справляння таких внесків. При цьому<br>зазначається, що юридичні особи з 1 січня 2005 року сплачують<br>єдиний податок у розмірі 50 відсотків діючих ставок, тобто замість<br>діючих 6 та 10 відсотків відповідно 3 та 5.<br> <br> Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які<br>обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний<br>податки), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть<br>участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на 2005 рік<br>установлюється фіксований розмір страхових внесків у розмірі<br>мінімального страхового внеску на місяць на кожну особу,<br>визначеного Законом України "Про загальнообов'язкове державне<br>пенсійне страхування" ( <A HREF="141051">1058-15</A> ).<br> <br> Тобто фіксований розмір страхового пенсійного внеску на<br>2005 рік становить 32 відсотки мінімального розміру заробітної<br>плати, установленої законом на той час, за який здійснюється<br>розрахунок сум страхових внесків (пункт 4.8 Інструкції про порядок<br>обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами<br>внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до<br>Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління<br>Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1 ( <A HREF="154686">z0064-04</A> ).<br> <br> Зазначаємо, що статтею 82 Закону України "Про Державний<br>бюджет України на 2005 рік" ( <A HREF="185750">2285-15</A> ) з 1 січня 2005 року<br>встановлено розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні на<br>місяць, а з 1 грудня 2005 року - 282 гривні на місяць. Отже,<br>фіксований розмір страхового пенсійного внеску на 2005 рік складає<br>83,84 (262 грн. х 0,32), а з 1 грудня 2005 року відповідно<br>90,24 грн.<br> <br> Стосовно сплати страхових внесків платниками фіксованого<br>податку зауважуємо наступне.<br> <br> Пунктом 40 статті 73 цього Закону ( <A HREF="185750">2285-15</A> ) на 2005 рік<br>зупиняється дія абзацу 23 пункту першого статті 14 Декрету<br>Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 13-92 ( <A HREF="5806">13-92</A> ) "Про<br>прибутковий податок з громадян" в частині звільнення платників<br>фіксованого податку, осіб, які перебувають з ними у трудових<br>відносинах, а також членів їх сімей, які беруть участь у<br>підприємницькій діяльності, від здійснення нарахувань на фонд<br>оплати праці та сплати збору на обов'язкове соціальне страхування.<br> <br> Відповідно до пункту 41 цієї ж статті на 2005 рік зупиняється<br>також дія пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону<br>України від 13.02.98 N 129/98-ВР ( <A HREF="42527">129/98-ВР</A> ) "Про внесення змін<br>до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з<br>громадян" в частині відрахування громадянами-підприємцями, що<br>сплачують фіксований податок, 10 відсотків від сум цього податку<br>до Пенсійного фонду України.<br> <br> Отже, зазначені зміни до законодавства вимагають від фізичних<br>осіб - платників фіксованого та єдиного податку сплати внесків на<br>загальнообов'язкове державне страхування за найманих працівників<br>на загальних підставах, починаючи з 1 січня 2005 року.<br> <br> Також повідомляємо, що статтею 96 Закону про бюджет<br>( <A HREF="185750">2285-15</A> ) з 1 січня 2005 року встановлено максимальну величину<br>фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,<br>оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного<br>доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких відповідно<br>до законів України справляються страхові внески до Фонду<br>загальнообов'язкового державного соціального страхування України<br>на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової<br>втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних<br>випадків на виробництві та професійних захворювань України та<br>Пенсійного фонду України в розмірі 4100 гривень на місяць у<br>розрахунку на кожну фізичну особу - платника внесків.<br> <br> Окремо зауважуємо щодо позиції Держпідприємництва України з<br>питання сплати страхових внесків суб'єктами, які обрали особливий<br>спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки), за період з<br>1 січня по 31 грудня 2004 року.<br> <br> Законодавча неврегульованість цього питання, що існувала<br>впродовж 2004 року, була пов'язана з невиконанням вимог<br>Прикінцевих положень Закону України від 09.07.2003 N 1058<br>( <A HREF="141051">1058-15</A> ) "Про загальнообов'язкове державне пенсійне<br>страхування" в частині внесення змін до діючого законодавства та<br>встановлення фіксованого розміру страхового внеску для приватних<br>підприємців, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований<br>та єдиний податки).<br> <br> Вимоги Пенсійного фонду до суб'єктів, які обрали особливий<br>спосіб оподаткування, щодо сплати внесків згідно з нормами Закону<br>України N 1058 ( <A HREF="141051">1058-15</A> ) призводили до їх подвійної сплати. Тому<br>вважаємо, що підстав для застосування штрафних санкцій до<br>суб'єктів, які протягом 2004 року сплачували страхові внески<br>згідно з нормами Указу Президента України від 03.07.98 N 727<br>( <A HREF="46029">727/98</A> ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та<br>звітності суб'єктів малого підприємництва" та Декрету Кабінету<br>Міністрів України від 26.12.92 N 13-92 ( <A HREF="5806">13-92</A> ) "Про прибутковий<br>податок з громадян", у органів Пенсійного фонду немає.<br> <br> Голова Ю.А.Авксентьєв</FONT></PRE><br>