О результатах эксплуатации нормативно-правовой библиотеки "Строй-Информ"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 27.05.2005 N 5/11-1071<br> <br> Раді міністрів Автономної<br> Республіки Крим,<br> обласним, Київській<br> та Севастопольській міським<br> державним адміністраціям,<br> міністерствам,<br> іншим центральним органам<br> виконавчої влади.<br> Керівникам будівельних<br> корпорацій, підприємств,<br> організацій та установ<br> будівельного комплексу<br> України<br> <br> <br> Про результати експлуатації нормативно-правової<br> бібліотеки "Строй-Информ"<br> <br> <br> З 28 березня 2005 року в Управлінні науково-технічної<br>політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду<br>України проводиться експлуатація електронної нормативно-правової<br>бібліотеки "Строй-Информ" (розробник - фірма "Експерт-Софт",<br>/044/ 233-0-133).<br> <br> На сьогоднішній день нормативно-правова бібліотека<br>використовується в Держбуді України, а також на підприємствах і<br>організаціях, що належать до сфери управління Держбуду. Нормативна<br>база постійно оновлюється і включає більше 5500 повнотекстових<br>документів з питань будівництва, прийнятих з 60-х років по травень<br>2005 р. і чинних на території України, серед яких ДБН, ГОСТ, ДСТУ,<br>СНиП, ВСН, кодекси, деякі закони, організаційно-розпорядчі<br>документи Держбуду України та інших органів державної влади.<br> <br> Нормативно-правова література бібліотеки "Строй-Информ"<br>рекомендується для використання всім учасникам будівництва з метою<br>підвищення рівня інформаційного забезпечення підприємств та<br>організацій. При цьому слід враховувати, що електронні документи<br>на машинних носіях не мають статусу офіційних і носять<br>інформаційно-довідковий характер.<br> <br> Розробник компанія "Експерт-Софт" (м. Київ,<br>тел. /044/ 233-0-133) включена до Реєстру виробників та<br>розповсюджувачів програмного забезпечення (Свідоцтво N 00302<br>серія "ВР").<br> <br> Авторські права на комп'ютерну програму "Строй-Информ"<br>захищені і підтверджені (Свідоцтво про реєстрацію авторського<br>права на твір N 11480). Нормативно-правова бібліотека<br>"Строй-Информ" є ліцензійним програмним продуктом (Ліцензія<br>N 112057 серія "АБ", видана СБУ).<br> <br> Заступник Голови Комітету О.Бондаренко</FONT></PRE><br>