Относительно применения положений Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлению имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 01.02.2005 N 8/8-70<br> <br> <br> (Витяг)<br> <br> Держбуд України розглянув лист <...> щодо застосування<br>положень Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і<br>управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю"<br>( <A HREF="139776">978-15</A> ) і в межах компетенції повідомляє.<br> <br> Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління<br>майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> )<br>визначає загальні принципи, правові та організаційні засади<br>залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою<br>фінансування масового будівництва житла та особливості управління<br>цими коштами (стаття 1 розділ 1 Закону).<br> <br> До п. 1. Питання щодо права власності чи користування<br>земельними ділянками, а також використання земель для житлової та<br>громадської забудови регулюються Конституцією ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) та<br>Земельним кодексом України ( <A HREF="88763">2768-14</A> ).<br> <br> Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в<br>Україні" ( 280/97-ВР ) регулювання земельних відносин відноситься<br>до повноважень виконавчих органів місцевих рад. Згідно з<br>підпунктом 5 пункту "а" частини 1 статті 31 Закону до власних<br>(самоврядних) повноважень зазначених виконавчих органів належить<br>визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до<br>рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі<br>для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.<br> <br> Падання дозволу на будівництво об'єктів містобудування<br>здійснюється відповідно до статті 24 Закону України "Про<br>планування і забудову територій" ( <A HREF="68641">1699-14</A> ).<br> <br> Тому органи місцевого самоврядування та їх виконавчі комітети<br>при вирішенні питань щодо передачі земельних ділянок під забудову<br>та наданні дозволу на будівництво об'єктів на зазначених ділянках<br>повинні керуватись положеннями зазначених правових документів та<br>інших нормативних актів, що затверджуються відповідно до вимог цих<br>правових актів.<br> <br> До п. 2. Інвестиційна діяльність в Україні регулюється<br>Законом України "Про інвестиційну діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ).<br>Відповідно до положень зазначеного Закону укладання договорів,<br>вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов<br>господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству<br>України, є виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної<br>діяльності.<br> <br> Правова база, що регулює договірні відносини у капітальному<br>будівництві, визначена Цивільним ( <A HREF="127234">435-15</A> ) та Господарським<br>кодексами України ( 436-15 ), які введено в дію з<br>1 січня 2004 року.<br> <br> Тому при вирішенні питання укладання договорів підряду на<br>виконання робіт з будівництва об'єктів, визначення прав та<br>обов'язків сторін договору, необхідно керуватись положеннями<br>зазначених Законів.<br> <br> До п. 5. Згідно зі статтею 2 Закону України "Про<br>фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві<br>житла та операцій з нерухомістю" ( <A HREF="139776">978-15</A> ) управитель - фінансова<br>установа, яка здійснює управління майном, отриманим у довірчу<br>власність за договором управління майном.<br> <br> Законом України "Про відповідальність підприємств, їх<br>об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері<br>містобудування" ( <A HREF="14367">208/94-ВР</A> ) визначена відповідальність<br>об'єднань, установ та організацій, які здійснюють проектування,<br>роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та капітальному<br>ремонту, виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції,<br>а так само які є замовниками у будівництві або поєднують функції<br>замовника і підрядника за правопорушення у сфері містобудування.<br> <br> Слід зазначити, що відповідно до Положення про Державний<br>комітет України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом<br>Президента України від 20.08.2002 р. N 725/2002 ( <A HREF="109648">725/2002</A> ),<br>Держбуд України не наділений правом тлумачення та надання<br>роз'яснень чинного законодавства.<br> <br> Відповідно до статей 147 та 150 Конституції України<br>( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) офіційне тлумачення Законів України дає<br>Конституційний суд України.<br> <br> Перший заступник Голови А.Беркута</FONT></PRE><br>