Об учете в стоимости строительства платы за землю


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 05.07.2005 N 7/8-661<br> <br> Раді міністрів Автономної<br> Республіки Крим,<br> обласним, Київській<br> та Севастопольській<br> міським державним<br> адміністраціям,<br> міністерствам,<br> іншим центральним<br> органам виконавчої влади<br> (за списком)<br> <br> <br> Про врахування у вартості будівництва<br> плати за землю<br> <br> <br> На численні запити щодо врахування у вартості будівництва<br>плати за землю (податок чи орендна плата), що відведена під<br>будівництво, а також знаходиться у користуванні будівельних<br>організацій, Держбуд роз'яснює.<br> <br> Згідно зі статтею 2 Закону України від 3 липня 1992 року<br>N 2535-XII ( <A HREF="6289">2535-12</A> ) "Про плату за землю" використання землі в<br>Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді<br>земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від<br>грошової оцінки земель.<br> <br> При визначенні вартості будівництва слід розрізняти плату за<br>землю, що відведена під будівництво, та за ту, що знаходиться у<br>користуванні будівельної організації.<br> <br> Плата за землю, що відведена під будівництво для подальшого<br>використання (у тому числі і тимчасового), враховується в першій<br>главі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (ЗКР)<br>на підставі даних інвестора (замовника).<br> <br> Плата за землю, що знаходиться у користуванні будівельної<br>організації, враховується у складових вартості будівництва за<br>приналежністю. За земельні ділянки, на яких розташовані:<br> - база (дільниця) механізації, автотранспортний підрозділ,<br>другорядне виробництво (цех, майстерня тощо) - відповідно у<br>вартості: 1 машино-години експлуатації будівельної техніки, 1 т/км<br>вартості перевезення будівельних вантажів власним автотранспортом<br>будівельної організації, у вартості виробленої продукції. В<br>інвесторському кошторисі плату за землю враховано у відповідних<br>показниках (1 маш.-год., 1 т/км) та у вартості матеріальних<br>ресурсів усереднено. У договірному кошторисі підрядна організація<br>при обчисленні зазначених показників та цін виробленої продукції<br>враховує плату за землю з урахуванням конкретних умов;<br> - адміністративні будинки апарату управління відокремлених<br>виробничих підрозділів та апарату управління будівельної<br>організації, що має статус юридичної особи, - у складі відповідно<br>загальновиробничих (ЗВВ) і адміністративних (АВ) витрат. В<br>інвесторському кошторисі плату за цю землю враховано усереднено<br>показниками ЗВВ та АВ. На стадії формування договірної ціни<br>підрядник при уточненні показників ЗВВ та АВ уточнює і плату за<br>землю з урахуванням конкретних умов та враховує її або у складі<br>зазначених показників, або окремим рядком у договірній ціні.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> "Ціноутворення у будівництві"<br> N 7, липень, 2005 р.</FONT></PRE><br>