Относительно предоставления информации относительно оформления первичной документации строительных организаций


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 03.04.2006 N 11/8-374<br> <br> <br> Щодо надання інформації<br> стосовно оформлення первинної документації<br> будівельних організацій<br> <br> <br> Мінбуд України <...> розглянув лист <...> щодо надання<br>інформації і в межах компетенції повідомляє.<br> <br> Підрядні відносини у капітальному будівництві регулюються<br>нормами Господарського ( <A HREF="125822">436-15</A> ) та Цивільного ( <A HREF="127234">435-15</A> )<br>кодексів, а також Загальних умов укладення та виконання договорів<br>підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою<br>Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. N 668 ( <A HREF="206390">668-2005-п</A> ).<br>Відповідно до положень цих законодавчих актів, замовником<br>будівництва є сторона договору підряду, яка за власним рішенням<br>або дорученням інвестора розміщує замовлення на виконання робіт<br>(будівництво об'єкта), приймає закінчені роботи (об'єкт<br>будівництва) та оплачує їх, а підрядником - сторона договору<br>підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об'єкт<br>будівництва), передбачені договором підряду.<br> <br> Підрядник зобов'язаний, зокрема, забезпечити ведення та<br>передачу замовнику в установленому порядку документів про<br>виконання договору підряду, інформувати в установленому порядку<br>замовника про хід виконання зобов'язань за договором підряду,<br>обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи,<br>необхідні для їх усунення, виконувати належним чином інші<br>зобов'язання, передбачені договором підряду, Цивільним ( <A HREF="127234">435-15</A> )<br>і Господарським ( <A HREF="125822">436-15</A> ) кодексами України, цими Загальними<br>умовами та іншими актами законодавства.<br> <br> Типові форми первинних документів з обліку у будівництві<br>N КБ-2в ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) "Акт приймання виконаних підрядних робіт"<br>та N КБ-3 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) "Довідка про вартість виконаних<br>підрядних робіт" затверджені спільним наказом Держкомстату та<br>Держбуду від 21.06.2002 р. N 237/5 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) з метою<br>уніфікації та забезпечення однозначного підходу щодо відображення<br>у звітності обсягів (вартості) виконаних будівельних робіт та<br>розрахунків за виконані роботи.<br> <br> Довідка за формою N КБ-3 ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ) складається для<br>визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і проведення<br>розрахунків за виконані підрядні роботи, згідно з укладеним<br>контрактом (договором) на будівництво, у двох примірниках. Довідка<br>у цьому випадку має підписувати замовник - юридична особа, яка за<br>дорученням інвесторів розмістила замовлення на будівництво<br>багатоквартирного будинку та, згідно з законодавством, має право<br>здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську<br>діяльність підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом,<br>якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, і підрядником -<br>будівельним підприємством, яке здійснює будівництво цього будинку.<br> <br> Отже, за замовника підписує та особа, яка контролює хід<br>виконання підрядного договору та приймає роботи (а не квартиру, як<br>інвестори).<br> <br> У разі вимоги фінансуючого банку складається третій примірник<br>і надсилається на його адресу.<br> <br> Обов'язковість ведення суб'єктами господарювання первинного<br>обліку під час здійснення будівельної діяльності встановлена,<br>зокрема, положеннями статті 19 Господарського кодексу України<br>( <A HREF="125822">436-15</A> ) і не залежить від способу інвестування щодо предмета<br>діяльності.<br> <br> Заступник міністра Ю.Казмірук</FONT></PRE><br>