Относительно внесения изменений к постановлениям Кабинета Министров Украины от 8 сентября 1997 г. N 995 и от 11 апреля 2002 г. N 483


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 16.05.2006 N 10/8-480<br> <br> Раді міністрів Автономної<br> Республіки Крим,<br> обласним, Київській<br> та Севастопольській міським<br> державним адміністраціям,<br> міністерствам та іншим<br> центральним органам<br> виконавчої влади<br> (за списком),<br> службам<br> "Укрінвестекспертизи"<br> <br> <br> Щодо внесення змін до постанов Кабінету<br> Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995<br> і від 11 квітня 2002 р. N 483<br> <br> <br> З метою удосконалення механізму затвердження інвестиційних<br>проектів будівництва та титулів будов, що розпочинаються, передачі<br>функцій затвердження проектів будов, які не є стратегічними для<br>держави, центральним та місцевим органам виконавчої влади<br>Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від<br>11 травня 2006 р. N 663 ( <A HREF="249008">663-2006-п</A> ) "Про внесення змін до<br>постанов Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 і<br>від 11 квітня 2002 р. N 483".<br> <br> Зазначеною постановою ( <A HREF="249008">663-2006-п</A> ) змінені рівні<br>затвердження інвестиційних проектів будівництва та титулів будов,<br>а саме:<br> Кабінетом Міністрів України - по об'єктах загальною<br>кошторисною вартістю 100,0 млн. гривень і більше (до змін: по<br>проектах будівництва - 30 млн. грн. і більше, по титулах будов -<br>15 млн. грн. і більше);<br> центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськими держадміністраціями та іншими органами<br>державної влади - по об'єктах загальною кошторисною вартістю від<br>30,0 до 100,0 млн. гривень (до змін: по проектах будівництва - від<br>10 до 30 млн. грн., по титулах будов - від 5 до 15 млн. грн.);<br> підприємствами, установами та організаціями державної<br>власності - по об'єктах загальною кошторисною вартістю до<br>30,0 млн. гривень (до змін: по проектах будівництва - до<br>10 млн. грн., по титулах будов - до 5 млн. грн.).<br> <br> У зв'язку з зміненням рівнів затвердження інвестиційних<br>проектів будівництва відповідальними виконавцями комплексної<br>державної експертизи інвестиційних проектів будівництва є:<br> - вартістю 100,0 млн. гривень і більше - Центральна служба<br>"Укрінвестекспертизи" із залученням відповідних галузевих<br>(міжгалузевих) служб;<br> - вартістю до 100,0 млн. гривень - галузеві (міжгалузеві) та<br>місцеві служби "Укрінвестекспертизи" за регіональним принципом.<br> <br> Прийняття цієї постанови ( <A HREF="249008">663-2006-п</A> ) сприяє скороченню<br>строків затвердження проектів будівництва і поліпшенню<br>інвестиційного клімату в Україні.<br> <br> Т.в.о. Міністра А.В.Беркута<br> <br> Надруковано:<br> "Ціноутворення у будівництві", N 6,<br> червень, 2006 р.</FONT></PRE><br>