Относительно создания резервного и ремонтного фондов объединения совладельцев многоквартирного дома


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 15.09.2006 N 5/3-2226<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства спільно з Харківською обласною державною<br>адміністрацією розглянуло листа щодо створення спеціальних фондів<br>об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та вартості<br>оприбуткування об'єкта основних засобів і повідомляє.<br> <br> Згідно із Законом України "Про об'єднання співвласників<br>багатоквартирного будинку" ( <A HREF="90976">2866-14</A> ) рішення щодо створення<br>ремонтного та резервного фондів, а також щодо напрямків їх<br>використання приймається загальними зборами об'єднання<br>співвласників багатоквартирного будинку. Кошти цих фондів<br>формуються переважно за рахунок внесків власників квартир,<br>накопичуються на спеціальних банківських рахунках об'єднання і<br>спрямовуються виключно за цільовим призначенням за напрямками,<br>передбаченими статутом об'єднання.<br> <br> Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків<br>бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань та<br>господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої<br>наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291<br>( <A HREF="63757">z0892-99</A>, <A HREF="63759">z0893-99</A> ), резервний фонд об'єднання включає в себе<br>витрати майбутніх періодів, кошти для оплати відпусток і витрати<br>за форс-мажорними обставинами. У практичній діяльності об'єднання,<br>зазвичай, цей фонд не створюють, тому що це пов'язано з<br>необхідністю збору додаткових коштів з власників квартир.<br> <br> В бухгалтерському обліку резервний капітал (фонд)<br>відображається на рахунку 43 "Резервний капітал" ( <A HREF="63757">z0892-99</A> ). Цей<br>рахунок призначено для узагальнення інформації про стан та рух<br>резервного капіталу організацій, створеного відповідно до чинного<br>законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого<br>прибутку.<br> <br> За кредитом рахунку 42 ( <A HREF="63757">z0892-99</A> ) відображається створення<br>резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку<br>відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.<br>Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та<br>напрямками використання.<br> <br> Ремонтний фонд, кошти якого використовуються для проведення<br>планових капітальних ремонтних робіт, починають формувати з<br>моменту прийняття житлового будинку на баланс об'єднання<br>співвласників. Створення цього фонду відображається на 39 рахунку<br>бухгалтерського балансу ( <A HREF="63757">z0892-99</A> ) "Витрати майбутніх періодів".<br>До витрат, облік яких ведеться на цьому рахунку, відносяться<br>витрати, пов'язані з роботами в сезонних галузях промисловості<br>(для ОСББ, наприклад, ремонт покрівлі), впровадженням нових<br>агрегатів (встановлення будинкових засобів обліку) тощо.<br> <br> За дебетом рахунку 39 ( <A HREF="63757">z0892-99</A> ) відображається накопичення<br>витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та<br>включення до складу витрат звітного періоду. Аналітичний облік<br>витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.<br> <br> Порядок передачі житлового комплексу з балансу на баланс<br>відбувається в порядку, визначеному постановою КМУ від<br>11.10.2002 р. N 1521 ( <A HREF="114310">1521-2002-п</A> ) "Про об'єднання співвласників<br>багатоквартирного будинку".<br> <br> Оприбуткування житлового комплексу (будинку), який був в<br>експлуатації, слід проводити за його балансовою (залишковою)<br>вартістю відповідно до акту приймання-передачі, тобто балансова<br>вартість є різницею між первісною вартістю та амортизацією.<br> <br> Оприбуткування нового житлового комплексу здійснюється за<br>кошторисною вартістю будівництва згідно з актом приймання в<br>експлуатацію.<br> <br> Заступник Міністра Г.Махов</FONT></PRE><br>