Относительно договора аренды имущества


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 31.10.2006 N 20/4-295<br> <br> <br> Хоча роз'яснення норм Закону України "Про оренду державного<br>та комунального майна" ( <A HREF="4420">2269-12</A> ) і його застосування, не<br>належить до повноважень Мінбуду, а знаходиться в компетенції Фонду<br>державного майна, Мінбуд має свою позицію із зазначеного питання.<br> <br> Частиною третьою статті 17 цього закону ( <A HREF="4420">2269-12</A> )<br>гарантоване право особи, яка уклала договір оренди державного чи<br>комунального майна на переважне право продовження договору в разі<br>його закінчення, належного виконання своїх обов'язків та за<br>наявності інших рівних умов.<br> <br> Якщо не змінилися умови оренди державного чи комунального<br>майна, визначені договором оренди, та якщо орендар належним чином<br>виконував свої обов'язки, згідно з договором, такий орендар має<br>переважне право на продовження договору оренди на новий строк,<br>незалежно від наявності та кількості бажаючих орендувати об'єкт.<br> <br> У разі зміни істотних умов договору оренди (ст. 10 закону<br>( <A HREF="4420">2269-12</A> )) чи інших умов договору оренди, і орендарем прийняті<br>такі умови, договір оренди майна з ним також продовжується на<br>новий строк.<br> <br> Слід зазначити, що конкурсний відбір орендаря, передбачений<br>частиною 1 ст. 9 закону ( <A HREF="4420">2269-12</A> ), на нашу думку, проводиться,<br>якщо об'єкт оренди передається в оренду вперше, декілька<br>претендентів виявили бажання орендувати його та подали заяви, або<br>орендар, чий договір оренди закінчився, не прийняв змінених, нових<br>умов оренди майна.<br> <br> Водночас, Фонд державного майна може мати свою думку щодо<br>порушено питання. Тож слід додатково звернутися до зазначеного<br>державного органу.<br> <br> Перший заступник міністра А.Орлов</FONT></PRE><br>