Про затвердження орієнтовних планів засідань колегії та науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІV квартал 2003 р.

Наказ від 25 вересня 2003 р. № 161

З метою організації роботи колегії та науково-технічної ради Комітету наказую:

1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Державного комітету України з будівництва та архітектури на ІV квартал 2003 р. згідно з додатком 1.

2. Затвердити орієнтовний план засідань науково-технічної ради Комітету на ІV квартал 2003 р. згідно з додатком 2.

3. Керівникам структурних підрозділів, членам колегії та науково-технічної ради, призначеним відповідальними виконавцями, забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії та науково-технічної ради.

Голова КомітетуВ. Череп

* * *

Додаток 1до наказу Держбуду Українивід 25.09.2003 р. № 161

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН засідань колегії Держбуду України на ІV квартал 2003 року

№ пп

Дата проведення засідання. Питання, що виноситься на розгляд колегії

Відповідальні за підготовку матеріалів

Термін подання матеріалів

Засідання 24 жовтня

1.

Про діяльність Управління містобудування і архітектури Сумської облдержадміністрації щодо додержання вимог містобудівного законодавств

Присяжнюк В.Ф.Економов А.О.

13 жовтня2003 р.

2.

Про практику надання ліцензій з визначення спроможності суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній галузі

Гречок В.О.Лісничук В.А.

13 жовтня 2003 р.

3.

Про стан основних фондів України та заходи щодо забезпечення експлуатаційної надійності будинків і споруд

Беркута А.В.Барзилович Д.В.

13 жовтня2003 р.

4.

Про стан кадрової роботи у Держбуді України

Беркута А.В.Осяєва Н.В.

13 жовтня2003 р.

5.

Звіт керівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, підзвітних і підконтрольних Держбуду: Позднякова М.В. - начальника Управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації; Кулікова О.М. – начальника інспекції Держархбудконтролю Одеського міськвиконкому; Казанюка О.М.- начальника УКБ Черкаської облдержадміністрації.

Присяжнюк В.Ф.Економов А.О.Папка В.В.Шарапова Т.О.

13 жовтня2003 р.

6.

Про стан опрацювання депутатських запитів і звернень за 9 місяців 2003 року

Беркута А.В.Григор А.Ф.

13 жовтня2003 р.

7.

Про результати відряджень за кордон працівників Держбуду у IІІ кварталі 2003

Гречок В.О.Григоренко Г.В.

13 жовтня2003 р.

8.

Про представлення до державних нагород працівників галузі

Беркута А.В.Осяєва Н.В.

13 жовтня2003 р.

9.

Про Премію Кабінету Міністрів України в галузі будівництва

Пелих Ю.К.

13 жовтня2003 р.

Засідання 28 листопада

1.

Про стан виконання рішень спільного засідання колегій Держбуду України та Кіровоградської обласної державної адміністрації та угоди про співпрацю між Держбудом України та Кіровоградською обласною державною адміністрацією щодо реалізації державної містобудівної політики на території області на 2003 рік

Беркута А.В.Григор А.Ф.

17 листопада 2003 р.

2.

Про результати роботи щодо збитковості підприємств, що входять до складу будівельних корпорацій, за 9 місяців 2003 року

Беркута А.В.Шарапова Т.О.

17 листопада 2003 р.

3.

Про проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження “Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”

Присяжнюк В.Ф.Папка В.В.

17 листопада2003 р.

4.

Про результати експертизи науково-дослідних (науково-технічних) організацій

Беркута А.В.Барзилович Д.В.

17 листопада2003 р.

5.

Про результати виконання фінансових планів підприємств та організацій сфери управління Держбуду за І – ІІІ квартали 2003 року

Беркута А.В.Григор А.Ф.

17 листопада2003 р.

6.

Про представлення до державних нагород працівників галузі

Беркута А.В.Осяєва Н.В.

17 листопада2003 р.

Засідання 19 грудня

1.

Про проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про архітектурну діяльність”

Присяжнюк В.Ф.Економов А.О.

08 грудня 2003 р.

2.

Про стан дотримання законодавства у сфері містобудування в Автономній Республіці Крим

Присяжнюк В.Ф.Економов А.О

08 грудня 2003 р.

3.

Про роботу із зверненнями громадян

Беркута А.В.Григор А.Ф.

08 грудня 2003 р.

4.

Про стан виконання Галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища Держбуду України на 2001-2005 роки та затвердження пріоритетних напрямів Галузевої програми на 2004 рік

Беркута А.В.Барзилович Д.В.

08 грудня 2003 р.

5.

Про законодавче впорядкування процедури здійснення комплексної державної експертизи однією організацією

Беркута А.В.Губень П.І.

08 грудня2003 р.

6.

Про заборону розвитку інженерної інфраструктури в населених пунктах за рахунок інвесторів-забудовників

Пелих Ю.К.

08 грудня2003 р.

7.

Про роботу Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення

Присяжнюк В.Ф.Авдієнко О.П.

08 грудня2003 р.

8.

Про представлення до державних нагород працівників галузі

Беркута А.В.Осяєва Н.В.

08 грудня2003 р.

 

Додаток 2 до наказу Держбуду Українивід 25.09.2003 р. № 161

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНзасідань науково-технічної ради Держбуду України на IV квартал 2003 року

№пп

Питання, що виноситься на розгляд засідання НТР

Відповідальні за підготовку матеріалів

Термін подання матеріалів

Розширене виїзне засідання 2 жовтня

1.

Про досвід та перспективи діяльності ВАТ „КиївЗДНІЕП”

Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату (Григор А.Ф.)

ВАТ ”КиївЗНДІЕП”

 

Засідання 10 жовтня

1.

Про проект ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення(Авдієнко О.П.)

30 вересня

2.

Про "Положення про фонд нормативних документів і будівельних норм Держбуду України"

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

Укрархбудінформ

30 вересня

3.

Про проект зміни №2 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" (п.3.3) щодо влаштування тамбурів на входах у громадські будинки і споруди (у робочому порядку)

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних будинків і споруд житлово-цивіль- ного призначення(Авдієнко О.П.)

30 вересня

4.

Про погодження проекту ВБН В.2.7.-218-176-2003 "Будівельні матеріали. Застосування поверхнево-активних речовин у дорожніх технологіях з використанням бітумів"

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В)

ДерждорНДІ

30 вересня

5.

Про погодження проекту ВБН "Протипожежні норми проектування атомних електростанцій із водоводяними реакторами"

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

ВАТ "Енергопроект"

30 вересня

6.

"Про узгодження технічних умов (ТУ) на будівельні вироби"

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Барзилович Д.В.)

30 вересня

7.

Про розгляд інвестиційних програм і проектів будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України (по мірі надходження)

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві(Губень П.І.)

30 вересня

8.

Про внесення змін до наказу Держбуду України від 19.07.2002 № 13 "Про затвердження Показників опосередкованої вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки" (у робочому порядку)

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві(Губень П.І.)

30 вересня

Засідання 14 листопада

1.

Про проект ДБН А.2.2.-3-2003 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва"

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

ВАТ „КиївЗНДІЕП”

04 листопада

2.

Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення професійної атестації фахівців будівельної галузі"

Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності(Лісничук В.А.)

04 листопада

3.

Про пріоритетні напрями виставкової діяльності будівельної галузі на 2004-2005 роки

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

ВАТ „КиївЗНДІЕП”

04 листопада

4.

Про концепцію розроблення технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

НДІБК

04 листопада

5.

Про створення технічного комітету зі стандартизації "Бетони"

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

НДІБК

04 листопада

6.

Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві

(Губень П.І.)

04 листопада

7.

Про проекти змін №1, №2 до ГОСТ 10832-91"Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия" (у робочому порядку) (Міждержавні стандарти)

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Барзилович Д.В.)

НДІБМВ

04 листопада

8.

Про проект зміни №1 ДБН В.2.5.-13-98 "Пожежна автоматика будинків і споруд"

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних будинків і споруд житлово-цивільного призначення(Авдієнко О.П.)

04 листопада

9.

Про узгодження технічних умов (ТУ) на будівельні вироби

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

04 листопада

10.

Про інвестиційні програми і проекти будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України (по мірі надходження)

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві(Губень П.І.)

04 листопада

11.

Про затвердження загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних норм (у робочому порядку)

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві(Губень П.І.)

04 листопада

Розширене виїзне засідання 21 листопада

1.

Про досвід та перспективи діяльності НДІ будівельних конструкцій

Управління організаційно-аналітичного забезпечення апарату(Григор А.Ф.)

 

Засідання 12 грудня

1.

Про проект Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла"

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу(Шарапова Т.О.)

02 грудня

2.

Про проект Державної науково-технічної програми "Ресурс" - науково-технічної складової Державної програми забезпечення технологічної безпеки в основних галузях економіки

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

НДІБК

02 грудня

3.

Про проект зміни СНіП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (у робочому порядку)

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних будинків і споруд житлово-цивільного призначення (Авдієнко О.П.)

02 грудня

4.

Про проект зміни СНіП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" (у робочому порядку)

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних будинків і споруд житлово-цивільного призначення(Авдієнко О.П.)

02 грудня

5.

Про проект змін до ДБН з проектування житлових і громадських будинків (8 нормативних документів) у зв"язку з введенням в дію з 01.05.03 нової редакції ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва"

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних будинків і споруд житлово-цивільного призначення(Авдієнко О.П.)

02 грудня

6.

Про інвестиційні програми і проекти будівництва, які затверджуються Кабінетом Міністрів України (по мірі надходження).

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві(Губень П.І.)

02 грудня

7.

Про узгодження технічних умов (ТУ) на будівельні вироби

Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві(Барзилович Д.В.)

02 грудня

8.

Про впровадження в будівельному комплексі нових архітектурно-будівельних систем на основі ресурсо- та енергозберігаючих технічних рішень з використанням будівельних матеріалів вітчизняних товаровиробників

Холдингова компанія "Київміськбуд"

АТ "Київпроект"

ВАТ „КиївЗНДІЕП”

Комітет України з енергозбереження

АТ "Укрбудматеріали"

фірма "РЕНОМЕ"

фірма "Сканді ЛТД"

02 грудня