Висновок 5. Вывод N 5/18 об отмене решения о государственной регистрации нормативно-правового акта


<PRE><br> МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ<br> <br> ЗАТВЕРДЖУЮ<br> Заступник Державного<br> секретаря<br> Л.М.Горбунова<br> 23.10.2002<br> ЗГОДЕН<br> Директор Департаменту<br> В.В. Бутрименко<br> 23 жовтня 2002 р.<br> <br> ВИСНОВОК N 5/18<br> про скасування рішення про державну реєстрацію<br> нормативно-правового акта<br> <br> Державний комітет будівництва, архітектури та житлової<br> політики України<br> ___________________________________________________________<br> (найменування органу, який видав акт)<br> <br>Порядок визначення меж зон охорони пам'яток, затверджений наказом<br> від 26.02.2001 N 41 ( <A HREF="78720">z0234-01</A> )<br> __________________________________________________________<br> (найменування нормативно-правового акта, вид, дата та номер<br> розпорядчого документа, яким він затверджений)<br> 15 березня 2001 року за N 234/5425<br> __________________________________________________________<br> (дата реєстрації й номер за державним реєстром)<br> Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 p.<br>N 446 ( <A HREF="97213">446-2002-п</A> ) "Про утворення Державної служби охорони<br>культурної спадщини", лист Міністерства культури і мистецтв<br>України від 06.08.2002 N 10-3962/18 щодо відкликання погодження<br>наказу Держбудархітектури від 26.02.2002 N 41 ( <A HREF="78720">z0234-01</A> )<br> ______________________________________________________________<br> (підстави для розгляду питання щодо скасування<br> рішення про державну реєстрацію)<br> В И С Н О В О К:<br> Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня<br>2002 р. N 446 ( <A HREF="97213">446-2002-п</A> ) у складі Міністерства культури і<br>мистецтв утворена Державна служба охорони культурної спадщини як<br>урядовий орган державного управління, основним із завдань якої є<br>участь у формуванні й реалізації державної політики у сфері<br>охорони культурної спадщини та координації діяльності органів<br>виконавчої влади у цій сфері.<br> До її повноважень належить, у тому числі, забезпечення<br>визначення в установленому порядку меж територій пам'яток<br>національного значення, зон охорони, охоронюваних археологічних<br>територій, історичних ареалів населених місць. Зазначеною<br>постановою Міністерству культури і мистецтв та Державному<br>комітетові з будівництва та архітектури доручено привести свої<br>нормативно-правові акти у відповідність до цієї постанови.<br> Крім того, згідно з Положенням про Державний комітет України<br>з будівництва та архітектури, затвердженим Указом Президента<br>України від 20.08.2002 N 725/2002 ( <A HREF="109648">725/2002</A> ), Держбуд не має<br>повноважень стосовно визначення зон охорони пам'яток.<br> Міністерство юстиції листом від 14.08.2002 N 35-30-2328<br>пропонувало Держбуду України переглянути вказаний Порядок<br>( <A HREF="78720">z0234-01</A> ), оскільки окремі його положення не відповідають<br>вимогам чинного законодавства, зокрема: пункт 1.4, де встановлено,<br>що відповідальними за визначення та затвердження зон охорони<br>пам'яток є Державний комітет будівництва, архітектури та житлової<br>політики України та вповноважені ним органи охорони культурної<br>спадщини, та пункт 1.8, у якому визначено, що містобудівна<br>науково-проектна документація фіксує зони охорони пам'яток.<br> Проте до цього часу Порядок не переглянутий та не приведений<br>у відповідність до чинного законодавства.<br> На підставі викладеного та відповідно до пункту 17 Положення<br>про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств,<br>інших органів виконавчої влади, органів господарського управління<br>та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси<br>громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою<br>Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 ( <A HREF="97665">731-92-п</A> ) (із<br>змінами), Порядку скасування рішення про державну реєстрацію<br>нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру,<br>затвердженого наказом Міністерства юстиції від 31.07.2000 N 32/5<br>( <A HREF="71696">z0458-00</A> ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 31.07.2000 за<br>N 458/4679 (із змінами), рішення про державну реєстрацію наказу<br>Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики<br>від 26.02.2001 N 41 ( <A HREF="78720">z0234-01</A> ) та затвердженого ним Порядку<br>(державний реєстр від 15.03.2001 N 234/5425) скасувати.<br> <br></PRE>