Об утверждении перечня платных услуг экологического характера, которые могут предоставляться территориальными органами министерства экологии и естественных ресурсов (См. постановление КМ от 01.07.09г. N 724)


Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2001 р. N 1430

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів (додається).

Зазначені послуги надаються виключно за письмовим зверненням юридичних і фізичних осіб.

2. Міністерству екології та природних ресурсів:

разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції визначити розмір плати за надання послуг територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів;

за погодженням з Міністерством фінансів, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва і Антимонопольним комітетом у тримісячний термін затвердити порядок надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів.

Прем'єр-міністр України

А.Кінах

ПЕРЕЛІК

ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ЕКОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2001 р. N 1430

1. Надання консультацій з питань:

розроблення природоохоронних програм підприємств;

складання статистичної звітності у сфері охорони навколишнього природного середовища;

організації та здійснення лабораторного визначення показників складу та властивостей проб, відібраних з об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів;

підготовки документації щодо проведення акредитації вимірювальних лабораторій підприємств;

підготовки документації щодо дотримання екологічних вимог об'єктами, що приватизуються;

підготовки документів для одержання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

підготовки документів з питань вивезення та ввезення продукції, що може містити озоноруйнуючі речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також виготовлення та реалізації озоноруйнуючих речовин.

2. Виконання робіт з:

відбору проб води, промислових викидів, грунтів та відходів; вимірювання параметрів газопилового потоку; лабораторні визначення у відібраних пробах вмісту забруднюючих речовин у природних водах, скидах, викидах, грунтах та відходах; визначення токсичності природних та стічних вод;

проведення якісної або кількісної оцінки викидів та скидів забруднюючих речовин, складу відходів, сировини;

визначення радіаційного стану територій, об'єктів, будівельних матеріалів, радіаційного забруднення металобрухту та вантажів, які за своїми природними властивостями мають рівень радіоактивності вищий за допустимі норми;

проведення вимірів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел та рівня димності;

складання паспортів установок очищення газу, очисних споруд, місць видалення та розміщення відходів.