О лицензировании строительной деятельности (N 584)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 27.01.2007 р. N 584

Про ліцензування будівельної діяльності

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист щодо надання роз'яснення стосовно ліцензування робіт по встановленню металопластикових вікон та повідомляє наступне.

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Згідно статті 9 цього Закону ліцензуванню підлягає, зокрема, будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

Відповідно до п. 1.3 Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) (затверджено спільним наказом Держпідприємництва та Держбуду від 13.09.2001 N 112/182, який зареєстровано у Мінюсті від 08.11.2001 за N 939/6130) зведення несучих і огороджуючих конструкцій будівель і споруд, зокрема, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів, включено до Переліку видів робіт провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) (додаток до пункту 1.3 Ліцензійних умов).

Тобто, для зведення несучих і огороджуючих конструкцій будівель і споруд, зокрема, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів суб'єкту господарювання необхідно отримати ліцензію на провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

Разом з тим повідомляємо, що Законом встановлено, що ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

Відповідно до положень статті 8 вказаного Закону суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

 Перший заступник Голови  К. О. Ващенко