МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

  1. N 22/9-4131

Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення благоустрою для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах земельної ділянки, відведеної під будівництво об’єктів містобудування, крім дозволу на виконання будівельних робіт інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» виключно законами встановлюється необхідність одержання документа дозвільного характеру та дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру.

Відповідно до статті 28–1 Закону України «Про планування і забудову територій» для отримання дозволу на виконання підготовчих робіт Замовник або уповноважена ним особа подає до відповідної інспекції державного архітектурно-будівельною контролю письмову заяву з визначеними законом додатками.

Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт замовник та підрядник подають документи, перелік яких визначений статтею 29 Закону України «Про планування і забудову територій». Зазначений перелік є виключним.

Отримання будь-яких інших дозволів, у тому числі ордерів на порушення благоустрою, жодним нормативним актом не передбачено. У випадку наявності такої позиції в положеннях органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, відповідно до пункту 7 статті 11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» органи місцевого самоврядування протягом шести місяців з дня набрання чинності змін до відповідних законів повинні були привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог цього Закону та відповідних законів.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» порушення благоустрою здійснюється на підставі дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт.

З огляду на викладене, дозволи на підготовчі роботи та виконання будівельних робіт надаються відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю. Вимоги органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо отримання будь-яких інших дозволів, у тому числі ордерів на порушення благоустрою, є безпідставними.

Заступник Міністра Д.В.Ісаєнко