"Об утверждении персонального состава Архитектурно-строительной аттестационной комиссии инженеров технического надзора"


Про затвердження персонального складу Архітектурно-будівельної

атестаційної комісії інженерів технічного нагляду

Наказ від 28 серпня 2009 р. № 352

Відповідно до пункту 2.3 Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію інженерів технічного нагляду, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09.06.2009 № 224 «Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.08.2009 за № 738/16754, наказую:

1. Затвердити персональний склад Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду (далі – Комісія), що додається.

2. Головою Комісії призначити заступника Міністра регіонального розвитку та будівництва України Ісаєнка Д.В.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Беркуту А.В.

Міністр

Василь КУЙБІДА

Додаток

до наказу Мінрегіонбуду

від 28.08. 2009 № 352

Персональний склад Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада члена комісії

1.

Ісаєнко

Дмитро Валерійович

Заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, голова Комісії

2.

Мухін

Василь Георгійович

Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції, заступник голови Комісії

3.

Непомнящий

Олександр Михайлович

Начальник Управління розробки та реалізації державних житлових програм Мінрегіонбуду

4.

Рубан

Юрій Якович

Президент Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», відповідальний секретар Комісії (за згодою)

5.

Бєлов

Ярослав Сергійович

Головний спеціаліст відділу контролю Департаменту управління майном, відомчого контролю та аудиту Мінрегіонбуду

6.

Божко

Василь Пилипович

Експерт Державного підприємства «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» (за згодою)

7.

Власенко

Ігор Миколайович

Начальник Юридичного управління Центрального комітету Професійної спілки працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування України (за згодою)

8.

Добровольський

Спартак Валентинович

Заступник директора Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві» (за згодою)

9.

Литвиненко

Лариса Миколаївна

Начальник Відділу реалізації житлових програм Управління розробки та реалізації державних житлових програм Мінрегіонбуду

10.

Осинська

Віта Андріївна

Начальник Управління економіки та розвитку будівельної галузі Мінрегіонбуду

11.

Потіха

Володимир Михайлович

Член правління Громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» (за згодою)

Начальник Управління

розробки та реалізації

державних житлових програм

О.М. Непомнящий