КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 квітня 1999 р. N 559

Київ

Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної

зеленим насадженням у межах міст та інших населених

пунктів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1789 від 28.12.2001 )

З метою поліпшення стану охорони зелених насаджень у межах

міст та інших населених пунктів Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної

підприємствами, установами, організаціями та громадянами зеленим

насадженням у межах міст та інших населених пунктів внаслідок:

знищення або пошкодження дерев і чагарників (додаток 1);

знищення або пошкодження газонів і квітників (додаток 2);

використання не за призначенням парків, скверів, гідропарків,

інших озеленених та земельних ділянок, відведених для їх

створення, а також самовільний проїзд та заїзд на них транспортних

засобів, засмічення водойм на їх територіях (додаток 3).

2. Установити, що розмір шкоди, заподіяної зеленим

насадженням у межах міст та інших населених пунктів, обчислюється

за таксами, що затверджені цією постановою, працівниками

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та

ядерної безпеки, його органів на місцях та інших спеціально

уповноважених органів виконавчої влади, яким надано право

розглядати справи про адміністративні правопорушення.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 26 червня 1996 р. N 676 "Про

такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням

та іншим об'єктам озеленення загального використання в межах

населених пунктів" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 375).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 квітня 1999 р. N 559

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2001 р. N 1789

ТАКСА

для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок

знищення або пошкодження дерев і чагарників

(гривень)

------------------------------------------------------------------

Діаметр дерева (у корі) | За кожне дерево, |За кожне дерево,

біля шийки кореня, |знищене або пошкоджене| пошкоджене до

сантиметрів |до ступеня припинення |ступеня неприпи-

| росту | нення росту

------------------------------------------------------------------

До 6 80 40

6,1 - 10 115 55

10,1 - 14 150 70

14,1 - 18 185 90

18,1 - 22 220 110

22,1 - 26 300 150

26,1 - 30 400 200

30,1 - 34 500 250

34,1 - 38 660 320

38,1 - 42 760 380

42,1 - 46 920 460

46,1 - 50 1120 560

За кожний сантиметр діаметра 40 20

понад 50 сантиметрів

За кожний кущ красиво 50 25

квітучого, вічнозеленого

хвойного чагарника та троянд

За кожний кущ чагарника, 50 25

висадженого в огорожі та

бордюрі

_______________

Примітки: 1. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок знищення або

пошкодження до ступеня припинення росту таких дерев і

чагарників декоративних і цінних порід: смереки

(ялини) колючої, ялиці, псевдотсуги, модрини, туї,

сосни Веймутова, ельдарської, піцундської і

румелійської, дерев і чагарників родини кипарисових,

гінкгу дволопатевого, кедрів усіх видів, секвої

вічнозеленої, метасеквої, береки, катальпи, самшиту,

платана, дуба австрійського і пухнастого, лавра,

іудиного дерева, лавровишні, липи американської і

повстистої, магнолії, бархату амурського,

горіхоплідних, софори, фотінії, прищеплених видів і

форм деревних і чагарникових рослин, обчислюється за

цією таксою, збільшеною у 2 рази.

2. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок знищення або

пошкодження до ступеня припинення росту чи

пошкодження до ступеня неприпинення росту хвойних та

вічнозелених рослин у грудні-січні обчислюється за

цією таксою, збільшеною у 4 рази.

3. У разі привласнення буреломних, вітровальних і

зрубаних дерев, а також самовільної рубки сухостійних

дерев шкода обчислюється у розмірі як за кожне

дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту,

передбаченому цією таксою, зменшеною у 2 рази.

4. До категорії пошкоджених до ступеня припинення росту

належать дерева з переломом стовбура, обдиром кори

понад 30 відсотків його периметра незалежно від

довжини за висотою стовбура, обшморгом крони більше

половини її довжини, обдиром та обломом скелетних

коренів понад половину периметра стовбура, а також

повалені дерева та ті, що мають нахил, спричинений

дією антропогенних факторів, більше 30 відсотків від

вертикальної осі, та зрубані та викорчувані

чагарники.

До категорії пошкоджених до ступеня неприпинення

росту належать дерева з обломом вершин або обшморгом

крони від 1/3 до 1/2 її довжини, обдиром кори від

10 до 30 відсотків периметра стовбура незалежно від

його довжини за висотою стовбура, обдиром та обломом

скелетних коренів від 1/4 до 1/2 периметра стовбура,

обламаними, обрубаними, обрізаними боковими гілками,

а також дерева, що мають нахил, спричинений дією

антропогенних факторів, до 30 відсотків від

вертикальної осі, без відриву коренів.

5. До категорії знищених належать дерева та чагарники,

зрубані без спеціального на те дозволу або за

дозволом, але не ті дерева чи чагарники, не на тих

ділянках, не в тій кількості, що передбачено

дозволом.

6. Дія цієї такси не поширюється на культурні плодові

дерева та чагарники, що зростають на земельних

ділянках, переданих у власність або наданих у

користування для індивідуального житлового і дачного

будівництва, ведення особистого підсобного

господарства та колективного садівництва.

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1789 від 28.12.2001 )

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 квітня 1999 р. N 559

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2001 р. N 1789

ТАКСА

для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок

знищення або пошкодження газонів і квітників

(гривень)

------------------------------------------------------------------

Газони, квітники | За знищення газонів | За пошкодження

| і квітників | газонів і

| | квітників

------------------------------------------------------------------

1. Газони (за 1 кв. метр):

партерні 34 17

звичайні 17 10

лугові 17 8

2. Квітники ( за 1 кущ або

1 цибулину):

півонії, жоржини 17 10

оранжерейні (горщикові) 17 10

цибулинні або

бульбоцибулинні 10 5

інші багаторічні квіти,

що зимують та не

зимують у грунті 7 З

_______________

Примітки: 1. У разі самовільного зрізання квітів розмір шкоди

обчислюється за ринковими цінами на квіти,

збільшеними у 10 разів.

2. Під самовільним зрізанням квітів слід розуміти їх

зрізання без спеціального на те дозволу або за

наявності дозволу, але не тих квітів, не на тих

площах, ділянках, не в тій кількості, що передбачено

дозволом.

3. Під пошкодженням газонів і квітників слід розуміти

дії, що спричинили відмирання трав'яного покриву чи

квіток та їх коріння обсягом до 50 відсотків

пошкодженої площі газону або квітника, а також їх

забруднення, засмічення, витоптування, розміщення на

них городів.

4. Під знищенням газонів та квітників слід розуміти дії,

що спричинили відмирання трав'яного покриву чи квіток

та їх коріння обсягом 50,1 відсотка і більше

пошкодженої площі газону або квітника.

( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1789 від 28.12.2001 )

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 8 квітня 1999 р. N 559

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 2001 р. N 1789

ТАКСА

для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок

використання не за призначенням парків, скверів,

гідропарків, інших озеленених та земельних ділянок,

відведених для їх створення, а також за самовільний

проїзд та заїзд на них транспортних засобів,

засмічення водойм на їх територіях

(гривень)

------------------------------------------------------------------

Вид порушення |

------------------------------------------------------------------

1. Використання не за призначенням парків, скверів,

гідропарків, інших озеленених та земельних ділянок,

відведених для їх створення (за 1 кв. метр площі)

під:

розміщення об'єктів будівництва 30

розміщення садів і городів 10

сінокосіння 5

розведення багаття 20

розміщення торговельних рундуків, 20

тентів, рекламних щитів тощо

складування будь-яких матеріалів 15

копання траншей, каналів, ям тощо 30

влаштування загат на водоймах 20

влаштування автостоянок 10

засипання водойм 30

2. Проїзд та заїзд одиниці транспортного засобу:

мопеда, мотоцикла, моторолера 20

легкового автомобіля, мікроавтобуса, пікапа 30

автобуса, вантажного автомобіля 50

спеціальної важкої транспортної техніки 60

техніки на гусеничному ходу 80

гужового транспорту 10

3. Влаштування сміттєзвалищ (за 1 кв. метр площі)

4. Випалювання рослинності (за 1 кв. метр площі) 20

5. Випасання худоби (за 1 голову):

великої рогатої худоби, коней 15

кіз, овець 20

6. Засмічення водойм (за 1 кв. метр водного

дзеркала)

_______________

Примітки: 1. Під використанням не за призначенням парків, скверів,

гідропарків, інших озеленених та земельних ділянок,

відведених для їх створення, слід розуміти таке

використання, що здійснюється без спеціального на те

дозволу.

2. Такса, наведена в пункті 2 примітки до цього додатка,

не застосовується у разі аварійної ситуації та

рятування людей.

( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1789 від 28.12.2001 )

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ