3. Водне середовище

Об'єкт

Вимірювані параметри

Періодичність контролю×

Кількість точок контролю×

1

Скиди:

у колекторах

в оглядових колодязях

у місцях скидання

Уран-234, Уран-238, Радій-226;

????,??- активність

Один раз у півроку

Визначається кількістю місць скидів.

2

Хвостосховище (ставок)

Уран-234, Уран-238, Радій-226; ????,??- активність

Один раз у півроку

1-2

3

Ґрунтові води

Уран-234, Уран-238, Радій-226; ????,??- активність

Один раз у півроку

Визначається кількістю спостережливих свердловин

4. Санітарно-захисна зона ××

Об'єкт

Вимірювані параметри

Періодичність контролю×

Кількість точок контролю×

1

Вода - відкриті

водойми, струмки,

річка.

Уран-234, Уран-238,

Радій-226; Полоній -210;

Свинець -210;

????,??- активність

Один раз у рік

Визначається кількістю об’єктів

2

Рослинність

Уран-234, Уран-238, Радий-226; ????,??- активність

Один раз у рік

4-6

3

Ґрунт

Уран-234, Уран-238, Радий-226,

Полоній -210; Торій-230;

Свинець -210;

????,??- активність

Один раз у рік

12-16

4

Повітря

Запиленість загальна;

Вміст ПРН в пилу (Уран-234, Уран-238, Торій-230; Радий-226, Полоній -210, Свинець -210);

ЕРОА радону, торону ;

????- активність пилу

Один раз у квартал

2-4

5. Дозиметричний контроль на робочих місцях

Об'єкт

Вимірювані параметри

Періодичність контролю×

Кількість точок контролю×

1

Кожне основне робоче місце

Запиленість загальна

Потужність дози γ-випромінювання

Вміст ПРН в пилу;

ЕРОА радону, торону.

Один раз у квартал

Визначається кількістю робочих місць, де доза опромінення може перевищити 1 мЗв на рік

× - періодичність контролю й кількість точок контролю може бути змінена за узгодженням з органами Держсанепідслужби МОЗ України по результатах радіаційного моніторингу.

×× - контроль санітарно - захисної зони виконує ДП «Бар’єр» .

Додаток 2

КАРТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБЛІКУ ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ

___________________________________________________ _________________________________

(назва організації(підприємства), підрозділу) (дата заповнення)

КАРТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБЛІКУ ДОЗ №____

1. ___________________________ 2. ____________________________ 3. _____________

прізвище, ім’я, по-батькові рік народження стать

4. ______________________________________________________________________________

посада, домашня адреса, телефон

Стаж роботи в радіаційно-небезпечних умовах ______________________________________

Загальна доза опромінення на момент заповнення карти ______________________________

Рік

Характер роботи

Квартальні дози, мЗв

Річна доза, мЗв

Примітка

Підпис

I

II

III

IV

Дозиметрист

Начальник служби радіаційної безпеки