Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве гидроизоляционной мембраны "Dиаі Sеаі"


Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження

придатності для застосування в будівництві

гідроізоляційної мембрани "Dual Seal"

Рішення НТР від 10 жовтня 2008 р. № 126

(у робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування", наказу Мінбуду від 20.03.2006 № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Мін’юсті 18.05.2006 за № 577/12451, розглянувши заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська компанія реалізації полімерних матеріалів", з урахуванням позитивного висновку Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів, Науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво з підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Гідроізоляційна мембрана "Dual Seal".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова Науково-технічної ради

Василь Куйбіда

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №12, грудень, 2008 р., К.: “Укрархбудінформ”