Борошно, вироблене з антиокислювачем, укладають, як борошно з нормальним вмістом жиру.

12.7.12. На суднах, що перевозять кормове борошно, мають бути газоаналізатори для визначення загазованості у вантажних приміщеннях та прилади для визначення температури і вологості.

12.7.13. Перевезення рибного борошна на палубі допускається з урахуванням метеоумов та можливості укриття у штормову погоду, при цьому мають бути виконані вимоги щодо укладання вантажу з метою його вентилювання.

Для вентиляції штабеля мають бути передбачені наскрізні вертикальні колодязі розміром 50:50 см.

За станом кормового борошна, що перевозиться на палубі, має бути встановлений щовахтовий контроль з відміткою у Судновому журналі.

12.7.14. Під час транспортування борошна температуру зовнішнього і трюмного повітря слід вимірювати 4 рази на добу. За наявності перепаду температури зовнішнього повітря і повітря у вантажних приміщеннях не можна допускати утворення "поту" на переборках і корпусі судна.

12.7.15. У разі транспортування борошна в диптанках під час перебування у тропічних зонах повинні виконуватися такі заходи безпеки:

а) відкривання горловин трюмів для перевірки стану вантажу і його вентиляції повинно проводитись тільки в ранні години, щоб уникнути потрапляння гарячого вологого повітря у вантажні приміщення;

б) за необхідності передбачено подавання охолодженого повітря, температура якого має бути нижчою температури вантажу не менше, ніж на 5° C;

в) зрошення забортною водою борту і палуби в районі диптанків, щоб уникнути їх перегріву на сонці;

г) за температури зовнішнього повітря, вищої за температуру повітря в приміщенні з борошном, має бути забезпечена тільки витяжна вентиляція.

12.7.16. До початку вантажних робіт усі працівники, призначені на вантажно-розвантажувальні роботи, мають пройти інструктаж про заходи безпеки під час роботи з рибним борошном у конкретних умовах.

12.7.17. До початку вантажно-розвантажувальних робіт приміщення, у якому зберігається кормове борошно, має бути провентильоване протягом не менше 30 хвилин. Уходити до непровентильованого приміщення для зберігання кормового борошна не допускається.

12.7.18. Під час роботи з кормовим борошном не допускається пити, їсти, палити, користуватись відкритим вогнем.

12.7.19. Після закінчення провітрювання й вентилювання та з дозволу керівника робіт вхід у вантажні приміщення допускається тільки за умови страхування іншими особами та у шланговому ізолювальному протигазі.

12.7.20. До початку вантажних робіт біля входу в приміщення для зберігання кормового борошна повинно бути не менше трьох шлангових ізолювальних протигазів.

12.7.21. У разі виявлення ознак виділення газів, підвищення температури, наявності диму не допускається проводити вантажні роботи до з'ясування причин. Небезпечні чинники мають бути повністю локалізовані.

12.7.22. У вантажних приміщеннях з кормовим борошном не допускається застосовувати додаткові переносні джерела світла, крім акумуляторних ліхтарів напругою до 12 В з герметичним пилозахищеним закритим джерелом світла.

12.7.23. Усі роботи з навантаження, вивантаження кормового борошна повинні оформлятися нарядом-допуском, у якому мають бути зазначені заходи безпеки, засоби захисту, час початку робіт, послідовність дій, прізвище, ім'я, по-батькові особи, за дозволу якої виконуються роботи, відповідальний керівник і виконавці робіт.

12.8. Робота з льодом

12.8.1. Лід у трюми має завантажуватися по лотку. Розрівнювати лід у трюмі допускається після повного звільнення лотка.

12.8.2. Дроблення льоду вручну має здійснюватись у спеціальних ящиках. Ця робота повинна виконуватись в захисних окулярах.

12.8.3. Переносити лід у руках не допускається.

12.8.4. Дроблення льоду має здійснюватися у льододробарках або спеціальних ящиках.

Не допускається дробити лід на палубі та слані, а також працювати на льододробарках, що не мають огородження бункера.

12.8.5. Працівник, який виконує дроблення льоду, має бути в захисних окулярах.

12.8.6. Під час подачі льоду на дроблення треба стежити за тим, щоб у льододробарку не потрапили камені, металеві та інші предмети. Проштовхувати лід належить дерев'яними штоками.

12.8.7. Не допускається працювати на льододробарці, що не має огородження пасової або клинопасової передачі приводу.

12.8.8. Ящики з подрібненим льодом мають укладатися у трюмі стійкими штабелями для запобігання їх обвалу під час качки судна.

12.9. Ручне оброблення об'єктів промислу

12.9.1. Під час завантажування риби в бункери (акумулятори) не допускається проштовхувати її ногами, для цього слід користуватись спеціальними гребками.

12.9.2. Ручне оброблення риби необхідно проводити у спеціальних рукавицях, чоботах і в спецодязі.

12.9.3. Рибообробні столи, а також підставки або решітки, на яких стоять працівники, мають бути закріплені. Довжина рибообробного стола має бути не менше .

12.9.4. Дошки, на яких здійснюється оброблення риби, не повинні мати відколів і скабок.

12.9.5. Не допускається працювати несправним інструментом. Ніж для оброблення риби має бути гостро заточений, а його форма має відповідати виду виконуваної роботи.

12.9.6. Скребки для очищення порожнини риби повинні мати гладенькі рукоятки.

12.9.7. Під час ручного оброблювання риби ножами, скребками і скейлерами необхідно бути гранично обережним. Підводити руку, яка тримає рибу, близько до різального інструмента не допускається.

12.9.8. Переносити і зберігати ножі для оброблювання риби допускається тільки у чохлах на поясі. Під час перерв у роботі ці ножі слід залишати у спеціальних чохлах або гніздах. Не допускається зберігати такі ножі у каютах.

12.9.9. Не допускається зберігати несправний інструмент та інвентар разом зі справним.

12.9.10. Під час виконання промислових операцій не допускається працювати за рибооброблювальними столами, що розміщені на промисловій палубі.

12.9.11. Рибний слиз під час роботи слід періодично змивати і промивати руки дезинфікувальним розчином.

12.9.12. Після оброблювання риби палуба під рибооброблювальним столом повинна бути очищена від відходів і голів та промита забортною водою.

12.9.13. Відходи від оброблювання риби слід скидати у спеціальні ємності, а потім періодично видаляти для перероблення на борошно.

12.9.14. Не допускається спиратись руками на стрічку транспортера, що подає рибу.

12.9.15. На кожному робочому місці сортувальника мають бути продубльовані кнопки екстреного відключення сортувальних транспортерів і елеваторів, ванн попереднього охолодження.

13. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

13.1. Загальні положення

13.1.1. Ремонтні роботи на судні повинні виконуватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.30-01 "Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями", затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.2001 N 252 (далі - Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями), НПАОП 35.1-7.24-78 "ОСТ 5.0241-78 Безпека праці при будівництві і ремонті суден. Основні положення", а також вимог цього розділу.

13.1.2. Напруга переносного електричного інструменту, що застосовується на суднах, має бути не вище 24 В постійного струму або 42 В змінного струму. Як виняток на відкритих палубах може бути застосований електроінструмент постійного струму з подвійною ізоляцією та напругою не більше 110 В.

13.1.3. Під час використання електроінструменту не допускається:

а) лагодити й регулювати електроінструмент під час роботи;

б) залишати електроінструмент під час перерви в роботі на деталі, що оброблюється, або передавати електроінструмент іншим особам;

в) тримати електроінструмент за кабель;

г) працювати на висоті на приставних незакріплених трапах;

ґ) вносити всередину барабанів, котлів, у танки та інші приміщення перетворювачі частоти й переносні трансформатори.

13.1.4. До роботи на металорізальних верстатах допускаються особи, що мають відповідні посвідчення.

13.1.5. Металорізальні верстати мають бути обладнані низьковольтним (до 42 В) місцевим освітленням. Світильники мають бути надійно закріплені і фіксуватися у необхідних положеннях.

13.1.6. Не допускається працювати на металорізальних верстатах під час хитавиці з креном понад 10°.

13.1.7. Поверхня палуби біля верстата має бути рівною і неслизькою (рифлене залізо, спецпокриття тощо), або вкритою дерев'яною підстилкою, прикріпленою до палуби.

13.1.8. Під час виконання вогневих робіт (електрозварювальні, газозварювальні роботи, газове різання металів, роботи з паяльною лампою), а також фарбувальних і очисних робіт слід виконувати вимоги розділу 6 Правил пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України.

13.2. Постановка суден на суднопідіймальні засоби і ремонт суден на них

13.2.1. Перед постановкою судна на суднопідіймальний засіб екіпаж повинен бути ознайомлений:

а) з цим підрозділом Правил;

б) з особливостями даної суднопідіймальної операції;

в) з розташуванням протипожежних засобів і санітарно-побутових приміщень на суднопідіймальних засобах і на території судноремонтного підприємства.

13.2.2. Перед підійманням судно має бути звільнене від вантажу, баласту, палива, вибухових та вогненебезпечних матеріалів. Відсіки та інші суднові приміщення, у яких зберігається гас, бензин та інші матеріали, мають бути очищені, пропарені, провентильовані й опечатані.

13.2.3. Вантажі й паливо залишати на судні допускається тільки у виняткових випадках з дозволу адміністрації судноремонтного підприємства.

У районі цистерн і танків, у яких залишене паливо, після закінчення суднопідіймальних операцій мають бути фарбою зроблені написи "Вогненебезпечно! Паливо!". Виконувати будь-які роботи, пов'язані з використанням відкритого вогню поблизу цих місць, не допускається.

13.2.4. Перед підійманням судна та спусканням його на воду вантаж, що перебуває у трюмах та відсіках, має бути, за можливості, рівномірно розподілений з урахуванням міцності судна й доку, усі важкі предмети і вантажі надійно закріплені на своїх місцях.

Вантажні стріли, забортні трапи тощо мають бути завалені всередину судна і закріплені. Якорі мають бути втягнені у клюзи й закріплені наявними стопорними пристроями.

13.2.5. Безпосередньо перед встановленням судна на суднопідіймальний засіб усі пристрої для закриття забортних отворів у підводній та надводній частинах борту судна мають бути перевірені, а усі бортові отвори (ілюмінатори, лацпорти, люки тощо) мають бути щільно задраєні.

13.2.6. Не допускається робота механізмів і агрегатів судна під час стоянки на суднопідіймальному засобі.

Допускається робота окремих механізмів і агрегатів у виняткових випадках з дозволу адміністрації судноремонтного підприємства.

13.2.7. Під час встановлення судна на суднопідіймальний засіб і спускання його на воду не допускається переходити з судна на суднопідіймальний засіб і назад без дозволу особи, відповідальної за суднопідіймальну операцію.

13.2.8. Ремонтні роботи на суднопідіймальному засобі, що виконуються судновою командою, повинні виконуватись тільки з відома начальника суднопідіймального засобу (докмейстера).

13.2.9. Особовий склад судна має бути ознайомлений старшим помічником капітана з інструкцією судноремонтного підприємства щодо роботи на риштуваннях. Старший помічник повинен переконатись у надійності риштувань та помостів.

13.2.10. Під час спускання якорів і якорів-ланцюгів має бути поставлений спостерігач в районі спуску якорів, для попередження людей, що проходять внизу.

13.2.11. Трап, що веде на борт судна з суднопідіймального засобу, має відповідати вимогам безпеки і бути надійним в експлуатації.

13.2.12. Обладнання, що підлягає вивантаженню під час перебування судна на суднопідіймальному засобі, має зберігатись у місцях, передбачених адміністрацією судноремонтного підприємства.

13.2.13. У період тривалої стоянки на суднопідіймальному засобі (з вимиканням господарсько-побутових систем) проживати екіпажу на судні не допускається.

13.2.14. Екіпажу судна, що стоїть на суднопідіймальному засобі, не дозволяється:

а) підключатись до водопроводу, паропроводу, електропроводки суднопідіймального засобу чи проводити самостійні переключення без відома адміністрації суднопідіймального засобу;

б) віддавати кінці, що кріплять упори;

в) проводити електрозварювання та газозварювання, розводити паяльні лампи та інші джерела вогню без відома адміністрації суднопідіймального засобу;

г) працювати на альтанках;

ґ) працювати під вантажем, а також під риштуваннями під час встановлення тимчасових помостів, розпорів та підставок;

д) розбирати риштування чи виготовляти їх, а також працювати на риштуваннях без відома виконроба судноремонтного підприємства чи начальника суднопідіймального засобу;

е) скидати на суднопідіймальні засоби дошки, бруси, інструмент та інші важкі предмети. Їх слід спускати спеціальними спусками на відтяжках.

13.2.15. Сміття та інші відходи з судна мають прибиратись у спеціально відведені для них місця. Не допускається спускання за борт залишків мастил та палива, а також вмісту трюмів, цистерн та лляла.

13.3. Електрозварювальні роботи на борту судна

13.3.1. Електрозварювальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог розділу 6.2 Правил пожежної безпеки на суднах флоту рибного господарства України, НПАОП 28.52-7.11-80 "ОСТ 5.9823-80 Роботи електрозварювальні. Вимоги безпеки", НПАОП 0.00-5.12-01 "Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах", затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 N 255, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за N 541/5732 (далі - Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах), а також вимог цього підрозділу.