Методичні рекомендації з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту


МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 грудня 2007 року N 210

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту

З метою удосконалення організації проведення конкурсів професійної майстерності та порядку проведення змагань водіїв міського електротранспорту наказую:

1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2008 року Методичні рекомендацій з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту, схвалені рішенням науково-технічної ради Мінжитлокомунгоспу України від 22.11.2007 N 23.

2. Відділу міського електротранспорту (В. В. Вірченко) довести цей наказ до відома підприємств міського електротранспорту та розмістити інформацію про зазначений нормативний документ на веб-сайті Мінжитлокомунгоспу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Р. М. Крамаренка.

 Міністр  О. П. Попов 

 Додаток

Методичні рекомендаціїз проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту

1. Загальні положення

1.1. Конкурс професійної майстерності водіїв міського електротранспорту (далі - Конкурс) проводиться з метою надання можливості продемонструвати його учасниками (далі - конкурсанти) рівень теоретичної і практичної підготовки за професією.

1.2. Ці рекомендації встановлюють основні вимоги до організації та порядку проведення Конкурсу і оцінки результатів конкурсантів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

- стимулювання водіїв трамвая та тролейбуса до удосконалення знань і майстерності;

- покращання якості обслуговування пасажирів;

- виявлення кращих водіїв міського електротранспорту і поширення їх досвіду;

- підвищення ролі та популяризація професії водія, залучення молоді до роботи водіями трамвая та тролейбуса.

2. Організація і порядок проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться в два етапи.

На першому етапі проводяться міські конкурси професійної майстерності водіїв міського електротранспорту для виявлення кращих водіїв.

Другий етап передбачає проведення фінальних змагань за участю переможців міських конкурсів - фінальні змагання.

2.2. Для підготовки і проведення Конкурсу створюються відповідні Організаційні комітети (далі - Оргкомітет).

До складу Оргкомітету з проведення міських змагань залучаються начальники відділів (служб) безпеки руху або особа, на яку покладені ці обов'язки, представник професійно-технічного навчального закладу з підготовки водіїв, а також інші посадові особи підприємства. Персональний склад Оргкомітету затверджується керівником підприємства.

Оргкомітет з проведення фінальних змагань складається з представників центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України, Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, місцевих органів виконавчої влади, працівників підприємства міського електротранспорту, на базі якого проводиться Конкурс, представників інших зацікавлених установ та громадських організацій.

2.3. Під час підготовки до змагань Конкурсу Оргкомітет:

визначає місце, строки проведення Конкурсу та види змагань;

визначає типи рухомого складу, на яких будуть проводитись змагання, та забезпечує у разі необхідності їх доставку до місця проведення змагань;

розробляє план заходів з підготовки та проведення Конкурсу;

визначає джерела фінансування необхідних організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення Конкурсу;

забезпечує підготовку технічних засобів для проведення змагань Конкурсу;

призначає головного суддю змагань та склад журі;

визначає кількість конкурсантів від підприємств міського електротранспорту;

забезпечує розроблення і затверджує питання, що входять до білетів (тестів) та домашнього завдання, що роздається конкурсантам завчасно, але не пізніше ніж за добу до початку змагання;

визначає кількість та види нагород для переможців.

2.4. Чисельний склад журі Конкурсу визначається залежно від умов проведення Конкурсу та кількості змагань і видів вправ. Головний суддя змагань та журі входять до складу Оргкомітету Конкурсу.

2.5. Головний суддя змагань:

- призначає осіб, на яких покладається організація, проведення окремих видів змагань і оцінка результатів виступів конкурсантів - суддівські бригади;

- проводить інструктаж із суддівськими бригадами щодо особливостей проведення змагань Конкурсу та оцінки результатів виступів конкурсантів;

- відстороняє від подальшої участі в роботі суддівської бригади осіб, що порушили умови проведення Конкурсу, виявили відверту необ'єктивність в оцінці результатів конкурсантів або проявили недисциплінованість;

- за поданням журі вирішує питання щодо відсторонення від участі в окремих видах змагань або повного зняття із змагань конкурсантів, які допустять порушення Правил дорожнього руху, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, Правил техніки безпеки, вимог Оргкомітету конкурсу або проявлять недисциплінованість.

2.6. До складу суддівських бригад можуть залучатися представники підприємств міського електротранспорту, які представляють конкурсантів, а також особи, які працюють на підприємстві, де проводиться Конкурс. Суддівські бригади очолюють старші судді, які входять до складу журі.

2.7. Суддівською бригадою перед початком проведення Конкурсу перевіряється відповідність підготовки до змагань об'єктів вимогам Правил дорожнього руху, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса та цих рекомендацій. За результатами перевірки складається акт, який затверджується старшим суддею змагання і передається головному судді.

2.8. Програма Конкурсу повинна складатися із змагань з перевірки теоретичних знань та практичних навиків керування трамваєм (тролейбусом).

2.9. Теоретична частини Конкурсу повинна включати змагання із знання будови рухомого складу, Правил дорожнього руху, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, Правил охорони праці на міському електричному транспорті, основ безпеки руху, настановлення водіям трамвая (тролейбуса) з перевірки гальм та діям в екстремальних ситуаціях.

2.10. Практична частина Конкурсу повинна включати змагання з приймання рухомого складу перед виїздом на лінію, виявлення та усунення технічних несправностей на трамваї (тролейбусі), культури обслуговування пасажирів, майстерності керування трамваєм (тролейбусом). Ця частина Конкурсу повинна проводитися за програмою підготовки водіїв трамвая (тролейбуса) не нижче 2 класу.

2.11. Змагання на краще знання Правил дорожнього руху, Правил експлуатації трамвая та тролейбуса, Правил охорони праці на міському електричному транспорті, основ безпеки руху, настановлення водіям трамвая (тролейбуса) з перевірки гальм та діям в екстремальних ситуаціях повинні проводитися у спеціально обладнаному приміщенні, яке "перешкоди" (наприклад включення червоного сигналу світлофора, відмашки судді прапорцем тощо).

Якщо швидкість руху трамвайного вагона до початку гальмування була менше ., але більше ., нараховується 20 штрафних балів.

У разі швидкості руху до початку гальмування менше ніж . або переїзду за раптово поставлену "перешкоду" (контрольну лінію світлофора) нараховується 100 штрафних балів.

3.4.9.6. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Технічна зупинка".

Технічна зупинка позначається покажчиком і білою смугою завширшки , нанесеною на проїжджій частині. Впритул до білої смуги з обох боків наносяться яскравою фарбою чотири смуги завширшки кожна.

Виконання вправи вважається правильним, якщо передній край бампера трамвая, що зупинився, співпадає з білою смугою і покажчиком зупинки та конкурсант перевірив дію електромагнітного рейкового гальма.

Якщо трамвайний вагон не доїхав або переїхав відмітку технічної зупинки на одну смугу, нараховується 10 штрафних балів, на дві - 20 штрафних балів і т. д.

Якщо конкурсант не зупинив трамвай або зупинив за смугами відмітки технічної зупинки, зробив повторні пуски після зупинки вагона, не перевірив дію електромагнітного рейкового гальма, йому нараховується 100 штрафних балів.

3.4.9.7. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Стоп-лінія".

Стоп-лінія позначається білою смугою завширшки , нанесеною на проїжджій частині. Впритул до білої смуги з обох боків, наносяться яскравою фарбою дві смуги завширшки кожна.

Виконання вправи вважається правильним, якщо передній край бампера трамвая, що зупинився, співпадає з білою смугою.

Якщо трамвайний вагон не доїхав або переїхав відмітку стоп-лінії на одну смугу, нараховується 25 штрафних балів, на дві - 50 штрафних балів.

Якщо конкурсант не зупинив трамвай або зупинив за смугами стоп-лінії, зробив повторні пуски після зупинки вагона чи застосував екстрене гальмування, йому нараховується 100 штрафних балів.

3.4.10. Для оцінки майстерності керування тролейбусом рекомендується включати такі вправи:

проїзд дільниці з обмеженням швидкості руху (криві, перетини, східні та керовані стрілки контактної мережі);

проїзд оглядової канави;

заїзд заднім ходом у бокс;

змійка;

зупиночний пункт;

об'їзд перешкоди по кривій;

нерівності дороги;

стоп-лінія.

3.4.10.1. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Проїзд дільниці з обмеженням швидкості руху (криві, перетини, східні та керовані стрілки контактної мережі)".

Початок і закінчення зони ділянки з обмеженням швидкості повинні позначатися смугою, нанесеною яскравою фарбою на проїжджій частині, завширшки .

Контрольний час проїзду ділянки встановлюється практичним шляхом для кожного типу тролейбуса. Конкурсант за контрольний час повинен проїхати ділянки із середньою швидкістю . Система автоматичного обліку часу дублюється секундоміром, який знаходиться у судді, що стоїть на початку ділянки, і виключається після відповідної відмашки прапорцем іншого судді, який знаходиться в кінці ділянки.

За кожну секунду відхилення від контрольного часу в більший або менший бік при проїзді означеної ділянці учаснику нараховується 10 штрафних балів. У разі сходу струмоприймачів з контактних проводів час на їх постановку входить до загального часу проходження траси.

Якщо під час виконання вправи тролейбус "відривається" від контактної мережі і конкурсант не має змоги поставити струмоприймачі на контактні проводи, йому нараховується 100 штрафних балів.

3.4.10.2. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Канава".

На ділянці зі зміщенням (ліворуч, праворуч) від вісі контактної мережі на встановлюються чотири пари кубиків розміром 100 х 100 х , що означають "Канаву" завдовжки 10 - та завширшки .

Контрольний час для проїзду канави встановлюється практичним шляхом із розрахунку швидкості не більше .

Конкурсант повинен проїхати канаву за встановлений контрольний час так, щоб кубики знаходились всередині колії. У разі перевищення швидкості руху під час проїзду канави він штрафується 10 балами за кожну секунду до контрольного часу.

Якщо зміщується або перевертається один з кубиків, нараховується 100 штрафних балів.

3.4.10.3. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Заїзд заднім ходом у бокс".

Прямокутний майданчик, що імітує бокс, довжиною і завширшки позначається стійками та лініями уздовж периметру, зміщений праворуч від вісі контактної мережі на .

Контрольний час на заїзд в бокс встановлюється практичним шляхом із розрахунку швидкості не більше .

Конкурсант повинен об'їхати бокс ліворуч і вирівняти тролейбус. За контрольний час заїхати заднім ходом у бокс та зафіксувати зупинку тролейбуса.

Перевищення швидкості руху при виконанні вправи штрафується 10 балами за кожну секунду до контрольного часу.

Якщо при заїзді конкурсант наїхав на граничні лінії, збив чи змістив одну стійку, неповністю завів тролейбус в бокс, нараховується 100 штрафних балів.

3.4.10.4. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Змійка".

У коридорі завширшки (по від лінії вісі), позначеному суцільною лінією і 14 стійками (по 7 стійок з кожного боку, заввишки ) уздовж вісьової лінії з інтервалом , встановлюється 5 стійок, які утворюють чотири проїзди.

Конкурсант повинен проїхати всі проїзди послідовно, залишаючи поперемінно стійку з правого і лівого борту тролейбуса. Напрямок проїзду повинен бути вказаний на трасі.

У разі зміщення або перевертання стійок нараховуються 20 штрафних балів за кожну. Якщо конкурсант порушив правила проїзду змійки, перевернув чи змістив більше двох стійок, нараховується 100 штрафних балів.

3.4.10.5. Вимоги до виконання і оцінювання вправи "Зупиночний пункт".

Зупиночний пункт позначається покажчиком "Зупинка" і білою смугою завширшки , нанесеною на проїжджій частині. Впритул до білої смуги з обох боків наносяться яскравою фарбою дві смуги завширшки кожна. Заїзд і виїзд з кармана позначається стійками заввишки .

Виконання вправи вважається правильним, якщо передній край бампера тролейбуса, що зупинився, співпадає з білою смугою і покажчиком зупинки, а відстань від бордюру зупиночного пункту до коліс не менше і не перевищує .

Якщо тролейбус не доїхав або переїхав відмітку "Зупинка" на одну смугу, нараховується 10 штрафних балів, на дві - 20 штрафних балів.

Після повної зупинки тролейбуса конкурсант повинен відчинити двері, оголосити: "Обережно, двері зачиняються", зачинити двері і почати рух.

У разі початку руху без оголошення, наїзду шинами на лінію бордюру, зупинки більш ніж від бордюру, невключения або невиключення покажчиків повороту, зміщення стійок при під'їзді або від'їзді від зупинки, нараховується 30 штрафних балів.

Якщо конкурсант не зупинив тролейбус або зупинив його не в зоні зупиночного пункту, застосував повторні пуски після зупинки тролейбуса або почав рух з відчиненими вхідними дверима салону, нараховується 170 штрафних балів.