Пробу БМП, масою 300-, розігрівають до температури (160±5) °С і перемішують протягом 10-15 хв. Підготовлену пробу наливають в порцеляновий стакан.

Скляну паличку занурюють в БМП на 6-, витягують і візуально оцінюють стан плівки на її поверхні після стікання БМП.

Поверхня палички повинна бути вкрита однорідною плівкою БМП без згустків та частинок нерозчиненого полімеру.

Однорідність БМП визначають порівнянням результатів трьох визначень.

БМП випробовують за рештою показників при умові позитивних результатів випробувань на однорідність.

9.4 Визначення температури розм'якшеності за пенетрації 800.0,1 мм

Температуру розм'якшеності БМП за пенетрації 800.0,1 мм (Т800), визначають по температурній залежності пенетрації бітуму, як температуру, при якій пенетрація відповідає 800.0,1 мм.

9.4.1 Засоби контролювання, допоміжне обладнання, реактиви

Пенетрометр згідно з ГОСТ 1440 з такими доповненнями: плунжер довжиною (102,5+1,0) мм, голка довжиною (100±1) мм, плунжер, голка і додатковий вантаж загальною масою (100,00+0,15) г.

Чашка металева (пенетраційна) циліндрична з плоским дном, внутрішнім діаметром (55+1) мм та внутрішньою висотою (120±1) мм.

Термометр лабораторний хімічний згідно з ГОСТ 28498, діапазон вимірювання 0-100 °С (ціна поділки 0,1 °С).

Посудина плоскодонна (скляна або металева) висотою (130±5) мм і місткістю (5000±10) мл.

9.4.2 Порядок підготовки і проведення випробувань

Пенетрацію визначають згідно з ГОСТ 11501 за температури 25 °С та за температур, при яких вона знаходиться в межах від 200.0,1 мм до 900.0,1 мм, витримуючи при кожній температурі не менше ніж 1,5 год. Для кожного випробування пенетрації потрібно використовувати нову пенетраційну чашку. Кількість прийнятих температур, при яких проводять випробування, має бути не меншою ніж чотири.

За результатами випробувань будують залежність логарифму пенетрації в'яжучого від температури розм'якшеності. Температуру розм'якшеності, що відповідає пенетрації 800.0,1 мм визначають за графіком з похибкою 1 °С.

9.5 Визначення еластичності

Еластичність БМП визначають долею зворотної деформації від деформації, при якій відбувається розрив зразка.

9.5.1 Засоби контролю, допоміжне обладнання, реактиви

Засоби контролю, допоміжне обладнання, реактиви згідно з ГОСТ 11505, розділ 1.

Лінійка металева згідно з ГОСТ 427 довжиною не менше ніж , ціною поділки 0,1 см.

Термометр згідно з ГОСТ 28498.

9.5.2 Порядок підготовки і проведення випробувань

Пробу БМП випробовують згідно з ГОСТ 11505 з таким доповненням:

Після випробування зразків на розтяжність форми залишають у ванні дуктилометра або іншій ємкості на (60±2) хв за температури (25,0±0,5) °С. Заміряють (з точністю до ) довжину обох частин зразка БМП від вільного кінця нитки до затискувача форми.

Показник еластичності визначають за формулою:

(1)

де Е – еластичність, %;

Д – розтяжність, см;

З – довжина зразка до його розтягування, см;

L – сума довжин двох частин нитки після їх скорочення, см.

Еластичність визначають у відсотках до цілої величини.

Розбіжність між кожним визначенням і середньоарифметичним не повинна перевищувати 10 % від середньоарифметичного значення отриманих результатів.

9.6 Визначення когезійної міцності

Когезійну міцність БМП визначають як питоме навантаження в момент розриву зразка БМП при плоско-паралельному зсуві у тонкому шарі за температури 25 °С.

9.6.1 Засоби контролювання, допоміжне обладнання, реактиви

Пристрій для визначення когезії.

Штангенциркуль згідно з ГОСТ 166.

Термостат, який підтримує температуру (25,0±0,2) °С.

Стрічки полімерні прозорі довжиною (300±5) мм, шириною (15±1) мм, товщиною (55±1) мкм.

Пластини скляні розміром х х згідно з ДСТУ Б В.2.7-122.

Металеві пластини розміром х , товщиною (0,300±0,002) мм (допускається використовувати декілька пластин сумарною товщиною (0,300±0,002) мм).

Спирт етиловий згідно з ДСТУ 4221.

9.6.2 Порядок підготовки та проведення випробувань

Між двома стрічками, знежиреними спиртом і висушеними за температури (20±5) °С протягом 5 хв, поміщають БМП у вигляді кульки діаметром від до . На скляну пластину з двох протилежних сторін кладуть по металевій пластині. Між ними на скляну пластину поміщають три підготовлені зразки БМП. Центри пластин мають бути розташовані на одній лінії з центрами кульок, перпендикулярно осі стрічок. Зверху на зразки кладуть другу скляну пластину, притискуючи до контакту з металевими пластинами.

Діаметр розплющеного зразка БМП вимірюють штангенциркулем у чотирьох напрямках та визначають середньоарифметичне значення. Стрічки з БМП закріплюють у пристрої для визначення когезії та термостатують за температури (25,0±0,2) °С протягом (20±1) хв. Після термостатування зразок БМП навантажують зі швидкістю (0,0016±0,0001) МПа/с до його розривання.

Значення показника когезії визначають з точністю до 0,001 МПа за формулою:

(2)

де  – когезія, МПа;

Р – руйнівне навантаження, Н;

S – площа розплющеного зразка БМП, см2.

За остаточний результат приймають середньоарифметичне значення трьох результатів паралельних випробувань, значення яких відхиляється від середньоарифметичного не більше ніж на 15 %.

9.7 Визначення зміни властивостей БМП після прогріття

9.7.1 Визначення зміни температури розм'якшеності БМП після прогріття

Зміну температури розм'якшеності БМП після прогріття визначають як різницю температур розм'якшеності, визначених згідно з ГОСТ 11506, до і після прогріття. Прогріття БМП проводять згідно з ГОСТ 18180 з доповненням 8.3 ДСТУ 4044.

9.7.2 Визначення залишкової пенетрації БМП після прогріття

Залишкову глибину проникності голки (пенетрацію) БМП визначають за температури 25 °С як відношення глибини проникності голки після прогріття до глибини проникності голки до прогріття, визначених згідно з ГОСТ 11501, у відсотках. Прогріття виконують згідно з ГОСТ 18180 та доповненням 8.3 ДСТУ 4044.

9.8 Визначення розшарування при зберіганні

Розшарування БМП при зберіганні визначають за різницею температур розм'якшеності та глибин проникності голки (пенетрацій) за температури 25 °С в верхній та нижній частинах проби після її прогріття.

9.8.1 Засоби контролю, допоміжне обладнання, реактиви

Згідно з ГОСТ 11501 та ГОСТ 11506.

Туби з тонкого алюмінію (жерсті) висотою (160±5) мм та діаметром від до з одним закритим кінцем.

Сушильна шафа згідно з ДСТУ 3462.

Камера морозильна, що забезпечує температуру (мінус 25 ±2) °С.

Термометр скляний згідно з ГОСТ 400 з шкалою вимірювання від 20 °С до 200 °С (ціною поділки 1 °С).

9.8.2 Порядок підготовки і проведення випробувань

Пробу БМП, масою (500±10) г, розігрівають до температури (160±5) °С, і перемішують лабораторною механічною мішалкою протягом 5-15 хв. Дві туби заповнюють БМП і щільно закривають. Туби поміщають вертикально в сушильну шафу і витримують за температури (180±5) °С 24 год поспіль або по 8 год на добу протягом 3 д.

Проби БМП охолоджують до температури (20±5) °С і витримують у морозильній камері протягом (30±1) хв. Туби з пробами виймають з морозильної камери і зразу розрізують на три частини довжиною (55±5) мм розігрітим ножем. Верхні та нижні частини проб БМП виймають з туб і для кожної з них визначають температуру розм'якшеності згідно з ГОСТ 11506, глибину проникності голки (пенетрацію) за температури 25 °С згідно з ГОСТ 11501.

Розшарування при зберіганні БМП оцінюють за різницею температур розм'якшеності, глибин проникності голки (пенетрацій) за температури 25 °С у верхній та нижній пробах.

9.9 Температуру займання БМП визначають згідно з ГОСТ 12.1.044.

9.10 Радіаційний контроль здійснюють відповідно до вимог ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01.

9.11 Контроль маркування та пакування БМП виконують згідно з ДСТУ 4454.

10 Маркування та пакування

10.1 Маркування БМП необхідно виконувати згідно з ДСТУ 4454.

10.2 На транспортну тару повинно бути нанесено транспортне маркування згідно з ГОСТ 14192 та знак класифікаційного шифру транспортної небезпеки 9133 – згідно з ГОСТ 19433.

10.3 Маркування треба виконувати українською мовою та додатково іншою мовою – на вимогу замовника.

10.4 Пакування БМП виконують згідно з ДСТУ 4454.

11 Транспортування та зберігання

  1. БМП транспортують у автобітумовозах, автогудронаторах або у вагонах для нафтового бітуму згідно з ДСТУ 4454.
  2. БМП зберігають згідно з ДСТУ 4454 в котлах, металевих та залізобетонних резервуарах, що забезпечені підігрівом та засобами перемішування.

11.3 Температура зберігання БМП не повинна перевищувати 180 °С, термін зберігання БМП за температури застосування – не більше ніж 12 год, якщо інше не зазначене в супроводжуючих документах виробника.

11.4 У випадку зберігання БМП за температури застосування або їх повторному розігріванні потрібно використовувати масляний обігрів з обов'язковим перемішуванням через кожні шість годин, та перед використанням. Перемішування здійснюють механічними мішалками протягом 30-60 хв або шляхом циркуляції бітумним насосом впродовж часу достатнього для чотириразового перекачування маси БМП.

12 Вказівки щодо застосування

12.1 БМП застосовують для приготування різних видів асфальтобетонних сумішей, що укладаються у конструктивні та захисні шари дорожніх покриттів, влаштуванні поверхневої обробки, мембранних шарів, а також при приготуванні бітумних емульсій, мастик для герметизації температурних швів і тріщин.

12.2 Усі роботи з застосуванням БМП виконують згідно з ДБН В.2.3-4 та іншими нормативними документами на відповідні технології будівництва та ремонту автомобільних доріг.

12.3 Максимальна температура застосування не повинна перевищувати 180 °С. Нагрівати БМП до температури застосування можна не більше ніж два рази.

12.4 У випадку порушення вимог 11.3 та 12.3 цього стандарту БМП необхідно перевірити на відповідність вимогам 6.1 цього стандарту.

13 Гарантії виробника

13.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність БМП вимогам цього стандарту при дотриманні вимог транспортування та зберігання.

13.2 Гарантійний строк зберігання БМП за температури навколишнього середовища становить один рік від моменту їх виготовлення.

13.3 Після перевищення гарантійного строку зберігання БМП перед використанням повинен бути перевірений на відповідність вимогам цього стандарту. При отриманні позитивних результатів приймають рішення про застосування БМП. При невідповідності БМП вимогам цього стандарту, його використовують як бітум нафтовий дорожній в'язкий згідно з ДБН В.2.3-4.

Додаток А

(довідковий)

Бібліографія

  1. ВБН В.2.7-218-185-2004/Укравтодор Приготування, зберігання та застосування бітумів, модифікованих полімерами
  2. ВБН В.2.7-218-176-2003/Укравтодор Застосування поверхнево-активних речовин в дорожніх технологіях з використанням бітумів

3 ТУ У 00149943.427-98 Сировина для виробництва нафтових дорожніх в'язких бітумів

  1. ТУ У 02071010.032-97 Екстракт нафтовий. Технічні умови
  2. НУ В.3.2-218-101-96 Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працюючим в організаціях і на підприємствах корпорації "Укравтодор"

6 ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198-2002 Бітуми, модифіковані полімерами. Технічні умови

УКНД 75.140