Якщо в цементі використані добавки для бетону, будівельного розчину або ін'єкційного розчину, які відповідають серії EN 934, на мішках або в документах на поставку має бути наведене стандартне позначення добавки.

6 СКЛАД ТА ПОЗНАЧЕННЯ

27 продуктів, що відносяться до звичайних цементів за цим стандартом, та їх позначення наведені в таблиці 1. Вони згруповані в п'ять основних типів цементу, а саме:

  • СЕМ І - портландцемент
  • СЕМ II - композиційний портландцемент
  • СЕМ III - шлаковий цемент
  • СЕМ IV - пуцолановий цемент
  • СЕМ V - композиційний цемент

Склад кожного з 27 продуктів, що відносяться до звичайних цементів, має відповідати таблиці 1.

Примітка. Для ясності визначень вимоги до складу стосуються суми всіх основних та додаткових складників. Готовий цемент слід розуміти як основні та додаткові складники плюс необхідний кальцій сульфат (5.4) та будь-які добавки (5.5).

НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під шлаковими цементами в Україні слід розуміти шлакопортландцементи згідно з ДСТУ Б В.2.7-46 (вміст шлаку складає більше 36 %).

Таблиця 1 - 27 видів цементів, що відносяться до звичайних цементів

Основні типи

Позначення 27 продуктів

(типи і види звичайних

цементів)

Склад , % за масоюa)

Основні складники

Додаткові складники

Клінкер

До-менний шлак

Силікатний пил

Пуцолани

Зола-винесення

Випа-

лений сланець

Вапняк

природні

природні

випалені

силікатна

вапняна

К

S

Db)

P

Q

V

W

Т

L

LL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

СЕМ І

Портландцемент

СЕМ І

95-100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0-5

СЕМ II

Портландцемент зі шлаком

СЕМ II/A-S

80-94

6-20

-

-

-

-

-

-

-

-

0-5

СЕМ II/B-S

65-79

21-35

-

-

-

-

-

-

-

-

0-5

Портландцемент з силікатним пилом

СЕМ ІІ/A-D

90-94

-

6-10

-

-

-

-

-

-

-

0-5

Портландцемент з пуцоланом

СЕМ II/A-P

80-94

-

-

6-20

-

-

-

-

-

-

0-5

СЕМ II/B-P

65-79

-

-

21-35

-

-

-

-

-

-

0-5

СЕМ II/A-Q

80-94

-

-

-

6-20

-

-

-

-

-

0-5

СЕМ II/B-Q

65-79

-

-

-

21-35

-

-

-

-

-

0-5

Портландцемент з золою-вине-сення

СЕМ II/A-V

80-94

-

-

-

-

6-20

-

-

-

-

0-5

СЕМ II/B-V

65-79

-

-

-

-

21-35

-

-

-

-

0-5

СЕМ II/A-W

80-94

-

-

-

-

-

6-20

-

-

-

0-5

СЕМ II/B-W

65-79

-

-

-

-

-

21-35

-

-

-

0-5

Портландцемент з випаленим сланцем

СЕМ II/A-T

80-94

-

-

-

-

-

-

6-20

-

-

0-5

СЕМ II/B-T

65-79

-

-

-

-

-

-

21-35

-

-

0-5

Портландцемент з вапняком

СЕМ II/A-L

80-94

-

-

-

-

-

-

-

6-20

-

0-5

СЕМ II/B-L

65-79

-

-

-

-

-

-

-

21-35

-

0-5

СЕМ II/A-LL

80-94

-

-

-

-

-

-

-

-

6-20

0-5

СЕМ II/B-LL

65-79

-

-

-

-

-

-

-

-

21-35

0-5

Композиційний портландцементс)

СЕМ ІІ/А-М

80-94

0-5

СЕМ ІІ/В-М

65-79

0-5

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

СЕМ ІІІ

Шлаковий цемент

СЕМ Ill/A

35-64

36-65

-

-

-

-

-

-

-

0-5

СЕМ ІІІ/В

20-34

66-80

-

-

-

-

-

-

-

-

0-5

СЕМ ІІІ/С

5-19

81-95

-

-

-

-

-

-

-

-

0-5

СЕМ IV

Пуцолановий цементс)

СЕМ IV/A

65-89

-

-

-

-

0-5

СЕМ IV/B

45-64

-

-

-

-

0-5

CEMV

Композиційний цементс)

СЕМ V/A

40-64

18-30

-

-

-

-

-

0-5

CEM

V/B

20-38

31-50

-

-

-

-

-

0-5

a) Значення в таблиці стосуються суми основних та додаткових складників.

b) Масова частка силікатного пилу обмежується 10 %.

c) У композиційних портландцементах СЕМ ІІ/А-М та СЕМ ІІ/В-М, у пуцоланових цементах СЕМ IV/A та СЕМ IV/B та в композиційних цементах СЕМ V/A та СЕМ V/B основні складники, відмінні від клінкеру, мають бути заявлені в позначенні цементу (розділ 8).

7 МЕХАНІЧНІ, ФІЗИЧНІ, ХІМІЧНІ ТА ВИМОГИ ДО ДОВГОВІЧНОСТІ

7.1 Механічні вимоги

7.1.1 Стандартна міцність

Стандартна міцність цементу - це міцність при стиску, яка визначена згідно з EN 196-1 у віці 28 діб і повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Цементи за стандартною міцністю поділяються на три класи: клас 32,5, клас 42,5 та клас 52,5 (таблиця 2).

7.1.2 Рання міцність

Рання міцність цементу - це міцність при стиску, яка визначена згідно з EN 196-1 у віці 2 або 7 діб і яка повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Кожний клас стандартної міцності в залежності від класів ранньої міцності поділяється на клас із звичайною ранньою міцністю, позначений N, та клас з високою ранньою міцністю, позначений R (таблиця 2).

Таблиця 2 - Фізико-механічні вимоги, наведені як характеристичні значення

Клас

міцності

Міцність при стиску, МПа

Початок

тужавлення,

хв

Розширення

(рівномірність

зміни об'єму),

мм

Рання міцність

Стандартна міцність

2 доби

7 діб

28 діб

32,5 N

-

≥ 16,0

≥ 32,5

≤ 52,5

≥ 75

≤ 10

32,5 R

≥ 10,0

-

42,5 N

≥ 10,0

-

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 60

42,5 R

≥ 20,0

-

52,5 N

≥ 20,0

-

≥ 2,5

-

≥ 45

52,5 R

≥ 30,0

-

7.2 Фізичні вимоги

7.2.1 Початок тужавлення

Початок тужавлення, визначений згідно з EN 196-3, має відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

7.2.2 Рівномірність зміни об'єму

Розширення, визначене згідно з EN 196-3, має відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

7.3 Хімічні вимоги

Властивості цементів різних типів (видів) та класів міцності (колонки 3 та 4 таблиці 3) повинні відповідати вимогам, наведеним в колонці 5 цієї таблиці, при визначенні згідно зі стандартом, який зазначено в колонці 2.

Примітка. Деякі європейські країни мають додаткові вимоги до водорозчинного шестивалентного хрому (додаток А).

7.4 Вимоги до довговічності

У багатьох випадках застосування, особливо в суворих умовах зовнішнього середовища, вибір цементу впливає на довговічність бетону, будівельного розчину та ін'єкційного розчину, наприклад, на морозостійкість, хімічну стійкість та захист арматури.