8.2.2. До навантаження (розвантаження) залізничних платформ або піввагонів дозволяється приступити тільки після їх закріплення на фронті розвантаження відповідно до вимог "Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на зализницях України N ЦД/0001" [48] и огородження переносними сигнальними засобами відповідно до вимог "Інструкції з сигналізації на залізницях України N ЦШ/0001" [49].

8.2.3. Дозволяється пересування вагонів вручну по фронту розвантаження або навантаження тільки по горизонтальній дільниці колії у кількості не більше одного навантаженого або двух порожніх вагонів і під безпосереднім керуванням відповідальної особи, призначеної начальником відповідного лінійного підрозділу залізниці.

8.2.4. Чотиривісну платформу повинні пересувати не менше 8 чоловік.

8.2.5. Під час пересування вагонів вручну забороняється:

– пересувати їх зі швидкістю більше , у цьому разі вагони повинні бути обов'язково зчеплені;

– викочувати вагони за граничний стовпчик у напрямку головних і приймально-відправних колій;

– починати пересування, не маючи гальмових башмаків;

– підкладати під колеса для гальмування шпали, камені, ломи та інші предмети;

– пересувати вагони, коли у них знаходяться люди.

8.2.6. Штучне освітлення місць виконання навантажувально-розвантажувальних робіт повинно відповідати "ОСТ 32.9.81. Норми искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта" [39].

8.2.7. На кожному місці виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із застосуванням механізмів повинні бути розроблені та вивішені схеми стропування вантажів.

8.2.8. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт не дозволяється знаходження людей у зоні роботи вантажопідіймальних механізмів, а також в автомобілях і вагонах.

8.2.9. Відстань між двома суміжними платформами, що розвантажуються, повинна бути не менше . Якщо за умови фронту розвантаження розчеплення платформ неможливе, розвантаження повинно проводитись через одну платформу.

8.2.10. Під час навантажувально-розвантажувальних робіт поблизу електрифікованої колії працівники, їх інструмент та вантажі не повинні наближатися ближче до струмовідних частин контактної мережі, яка знаходиться під напругою.

Роботи на відстані від до від струмовідних частин можуть виконуватися без зняття напруги і без заземлення контактної мережі, але під наглядом спеціально призначеної і проінструктованої керівником робіт особи з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче ІІ.

При роботах на відстані більше нагляд не вимагається.

8.2.11. Під час значного зниження видимості (туман, снігопад, сильний дощ) і при вітрі 6 балів (10-12,4 м/с) та більше роботи із застосуванням кранів необхідно припинити (якщо паспортом крана не передбачені інші норми).

8.2.12. Навантаження (розвантаження) стовпів необхідно проводити механізованим способом із застосуванням кранів, навантажувачів або інших механізмів, обладнаних спеціальними вантажозахоплювальними пристроями.

8.2.13. Навантаження (розвантаження) стовпів кранами, оснащеними гнучкими тросами, необхідно проводити бригадою у складі машиніста крана (кранівника) та чотирьох стропальників.

8.2.14. Перед початком розвантаження стовпів особа, відповідальна за безпечне переміщення вантажів кранами, повинна оглянути стан кожного штабелю, звернувши особливу увагу на стан "шапки", і залежно від цього визначити спосіб розвантаження.

8.2.15. На місцях навантаження та розвантаження стовпів повинні бути передбачені пристрої, які б виключали розвалювання стовпів.

8.2.16. Під час розвантаження стовпів:

– стропальники для стропування повинні підійматися у піввагон по переносних драбинах з гаками для закріплення за борт піввагону або по скоб-трапам;

– стропування необхідно виконувати не ближче від кінців стовпів;

– у піввагоні запобіжні стояки повинні бути встановлені у зазори між бортом і штабелем на глибину не менше щільно до основних стояків і закріплені дерев'яним клином;

– на платформах запобіжні стояки повинні бути закріплені стяжками для запобігання розвалюванню.

8.2.17. Дозволяється розвантажувати "шапку" за один захід без знімання дротяної ув'язки, якщо маса "шапки" не перевищує вантажопідіймальності крана. У цьому разі стропування "шапки" необхідно проводити за скоби напівжорсткого стропу або під "шапку" необхідно підводити у двох торцях чалочні стропи.

Дротяну ув'язку у цьому разі необхідно знімати спеціальними ножицями після розвантаження вантажу на землю .

8.2.18. Якщо мас