3.28. Порядок і терміни приведення діючих підприємств у відповідність до вимог законодавчих нормативних актів про охорону праці, а також до вимог цих Правил мають бути визначені керівниками підприємств за узгодженням з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці і профспілковими органами.

3.29. Вимоги, які містяться у цих Правилах, не звільняють адміністрацію підприємств і організацій від прийняття додаткових заходів для створення безпечних і здорових умов праці у виробництві.

4. ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА, БУДІВЛІ І СПОРУДИ

4.1. Територія підприємства

4.1.1. Територія підприємств вогнетривкого виробництва, які діють, будуються, реконструюються, повинна відповідати вимогам відповідних будівельних норм і правил.

4.1.2. На вогнетривких підприємствах, які будуються або реконструюються, відкриті склади повинні розташовуватися з підвітряного боку пануючих вітрів.

4.1.3. Територія підприємства не має бути захаращеною матеріалами, обладнанням, відходами і т.п. Для зберігання їх повинні бути виділені спеціальні майданчики, відкриті склади і закриті складські приміщення, обладнані транспортними і вантажопідіймальними механізмами і пристроями, призначеними для переміщення всіх видів вантажів.

4.1.4. В цехах, які будуються або реконструюються, повинен забезпечуватися потоковий напрямок транспортування вантажів.

4.1.5. Для цехів, які проектуються, наближення залізничної колії до виробничих будівель, складських споруд і т.п. повинне відповідати габариту наближення будівель по ГОСТ 9238-83, габариту С і спеціальним габаритам, затвердженим у встановленому порядку.

У діючих цехах при неможливості доведення габаритів до нормативних повинна бути влаштована попереджувальна сигналізація про порушення габаритів (світлова, звукова або світло звукова).

4.1.6. Вантажі, які складаються вздовж залізничної колії, повинні розміщуватися на відстані від головки найближчої рейки не ближче 2,0 м при висоті вантажу (штабелю) до 1,2 м і не ближче 2,5 м — при більшій висоті.

4.1.7. Поруч прохідних підприємства і в кожному цеху, відділенні повинні бути вивішені схеми пішохідного руху по території підприємства і цехів.

4.1.8. В місцях масового переходу людей через залізничні колії повинні бути влаштовані перехідні містки або тунелі. Інші переходи повинні мати настили, що укладені в рівень з головкою рейок, та огородження і сигнали.

Перехід людей через колії у невстановлених місцях забороняється.

4.1.9. Автомобільні шляхи і пішохідні доріжки на території підприємства (цеху) повинні бути асфальтовані, влітку їх необхідно поливати водою, а взимку — очищати від льоду і снігу. В разі ожеледиці шляхи і доріжки повинні посипатися піском або дрібним шлаком. Неасфальтовані ділянки території повинні озеленятися.

4.1.10. Для тимчасової стоянки індивідуального транспорту у передзаводській зоні підприємства повинні влаштовуватися спеціальні майданчики.

Рух індивідуального транспорту по території підприємства забороняється.

4.1.11. При розміщенні виходів з будівель на відстані менш 6 м від залізничної колії і автомобільних шляхів паралельно їм або стіні будівлі повинні бути встановлені захисні огорожі.

Входи в виробничі приміщення, які розташовані поруч з проїздами (воротами) для залізничного транспорту, повинні мати огорожі висотою не менш 0,9 м і довжиною не менше 5 м.

4.1.12. Забороняється використовувати залізничні колійні проїзди (ворота) нормальної і вузької колії для проходу людей. Опалювані приміщення зовнішних дверей і воріт (проїздів) обладнуються тамбурами, шлюзами або повітряними завісами відповідно до будівельних норм і правил.

4.1.13. На території підприємства не повинно бути відкритих і неогороджених ям, канав, колодязів, траншей. Всі вони повинні мати огородження висотою не менш 1 м, а в нічний час — освітлені.

В місцях переходу через них повинні бути влаштовані перехідні містки з огородженням та поручнями.

4.1.14. Земляні роботи на території підприємства можливо проводити тільки за нарядом-допуском, з письмового дозволу головного інженера підприємства і з відома проектної організації. По закінченні робіт усі зміни повинні бути внесені у виконавчі схеми комунікацій генплану підприємства.

4.2. Будівлі і споруди

4.2.1. Виробничі і допоміжні будівлі і приміщення вогнетривких підприємств повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил.

4.2.2. Всі будівельні конструкції будівель і споруд, які знаходяться під впливом агресивних середовищ, повинні бути захищені від корозії.

4.2.3. Несучі (навантажені) будівельні конструкції будівель (колони, балки і т.п.) повинні не рідше одного разу у три роки перевірятися у порядку, встановленому Положенням про проведення планово-запобіжного ремонту виробничих будівель і споруд.

Ремонти будівель і споруд повинні здійснюватися згідно з вимогами цього Положення.

4.2.4. Будівлі і споруди повинні бути забезпечені захистом від прямих ударів блискавки і повторних її проявлень відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ) та інструкції проектування і влаштування захисту від блискавок будівель і споруд.

Огляд і перевірка стану громовідводів повинні провадитися перед кожним грозовим сезоном з відповідною реєстрацією результатів у журналі.

Захист установок від статичної електрики повинен виконуватися відповідно до чинних нормативних документів.

4.2.5. Покрівлі будівель і споруд, які виконані згідно з вимогами СНиП III-4-80 "Правила виконання та прийняття робіт" повинні періодично очищатися від пилу, сторонніх предметів, снігу і льоду.

При відсутності огороджень, спеціальних місць кріплення запобіжних пристроїв або неможливості знаходження на покрівлі людей повинні бути використані спеціальні підіймальні механізми з майданчиками.

4.2.6. Проїзди для в'їзду в будівлі транспортних засобів повинні бути обладнані воротами, які мають світлову сигналізацію, зблоковану з механізмом відкриття і закриття воріт, або обладнані відповідними знаками безпеки згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 12.4.026-76.

4.2.7. Отвори (технологічні, монтажні), канали в підлозі, а також приямки повинні мати огорожі з поруччями висотою не менш 1,0 м з додатковою штабою на висоті 0,5 м і з суцільною обшивкою на висоту 0,14 м, або перекриті по всій поверхні.

4.2.8. Виробничі приміщення повинні утримуватися в чистоті. В кожному цеху повинен бути встановлений відповідною інструкцією порядок прибирання підлоги та інших будівельних конструкцій, устаткування, робочих майданчиків, сходів, проходів і проїздів.

4.2.9. Стіни, стелі та інші внутрішні будівельні конструкції цехів і відділень повинні мати гладку (оздоблену) поверхню, яка не заважає ефективній очистці їх від пилу.

При мокрому прибиранні будівельні конструкції повинні задовольняти таким додатковим вимогам:

підлога, стіни, металоконструкції повинні мати покриття, яке допускає таке прибирання;

відкриті отвори в перекриттях повинні мати борти, які підняті не менш як на 0,14 м над підлогою;

відведення стоків з підлоги, яка розташована на грунті, повинне забезпечуватися ухилом підлоги до локтів;

для відведення стоків з підлоги верхніх поверхів повинні передбачатися трапи; підлога повинна мати ухил у бік трапів.

4.2.10. Місця прилягання галерей до будівель повинні виконуватися таким чином, щоб виключалося надходження холодного повітря на робочі місця.

4.2.11. У похилих галереях при ухилі підлоги більш 12 градусів повинні бути укладені трапи з поперечними планками, або влаштовані сходи.

4.2.12. В виробничих приміщеннях цехів повинні бути передбачені зони обслуговування (майданчики):

по фронту обслуговування щитів управління (при наявності постійних робочих місць) — шириною не менш 2 м;

для постійного обслуговування устаткування шириною не менш 1 м;

для періодичного обслуговування шириною не менш 0,8 м;

для монтажу і демонтажу устаткування з розмірами, які достатні для його розміщення, проведення його ремонту і розміщення необхідних матеріалів, пристроїв, інструменту.

Висота зон обслуговування від настилу до конструктивних елементів приміщення має бути не менш 2 м, а в галереях, тунелях і на естакадах — не менш 1,8 м.

4.2.13. Обслуговуючі і перехідні майданчики, містки, сходи, які розташовані поза будівлею, взимку повинні бути очищені від льоду, а при ожеледиці посипані піском або дрібним шлаком.

5. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І УСТАТКУВАННЯ

5.1. Загальні вимоги безпеки

5.1.1. Устаткування і споруди вогнетривких підприємств (цехів) потрібно постійно утримувати у справному стані, що повинно забезпечуватися проведенням робіт по технічному обслуговуванню і ремонту, які виконуються з певною періодичністю у заданому обсязі та за затвердженим графіком.

Технологічне устаткування повинне відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

5.1.2. У кожному вогнетривкому цеху, виходячи з наявності устаткування і робіт, розпорядженням по цеху повинні бути призначені із числа посадових осіб відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію:

електрообладнання;

газового господарства;

кранового господарства;

кисневого обладнання;

котлів і посудин, що працюють під тиском;

промислових будівель, споруд і димових труб;

транспортних засобів;

а також особи, які мають право видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

5.1.3. Устаткування перед початком роботи повинне перевірятися обслуговуючим персоналом у відношенні безпеки роботи на ньому, наявності і міцності огороджень, надійності дії пускових і гальмових пристроїв, заземлення, справності запобіжних кожухів, справності ізоляції, сигналізації пуску і зупинки, автоблокування. Усі дробильно-помольні агрегати, преси, транспортні засоби повинні мати звукову і світлову сигналізацію пуску.

При виявленні несправностей або недоліків в забезпеченні безпечної експлуатації устаткування робота на ньому має бути негайно припинена.

Пуск виробничого устаткування повинен провадитися робітниками, які його обслуговують.

5.1.4. У кожному цеху має бути складений і затверджений керівником підприємства перелік елементів устаткування, знімні огородження якого повинні мати автоматичне блокування з пусковими пристроями устаткування.

На об'єктах, які будуються або реконструюються, це блокування повинні передбачатися у проекті.

5.1.5. Періодичність перевірки стану блокувальних пристроїв безпеки, систем сигналізації і протиаварійного (протипожежного) захисту агрегатів і устаткування і порядок оформлення результатів перевірки повинні встановлюватися спеціальною інструкцією, затвердженою головним інженером підприємства.

5.1.6. В небезпечних зонах мають бути вивішені знаки безпеки, виконані згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 12.4.026-76, а також надписи і плакати щодо безпечних способів ведення роботи і запобіжних заходів робітників.

Всі газонебезпечні місця повинні мати огородження з самозамикальними дверями, які відкриваються зсередини без ключа.

5.1.7. Безпосередньо у агрегатів або на місцях знаходження обслуговуючого персоналу повинні бути вивішені чітко виконані схеми розташування і технологічного зв'язку агрегатів і трубопроводів (газу, води, повітря, пари, мазуту і т.п.). Запірні пристрої повинні бути пронумеровані і мати покажчики крайніх положень (відкрито-закрито). Номер запірного пристрою та інші позначення у схемі повинні відповідати номерам і позначенням у технологічній інструкції.

5.1.8. Технологічне устаткування і агрегати мають бути забезпечені пристроями ефективного газопилопридушення і газоочищення, які забезпечують чистоту повітря робочої зони вогнетривких цехів (дільниць) в межах санітарних норм.

5.1.9. Для обслуговування запірної, регулюючої та іншої арматури, а також опалювальних і вентиляційних пристроїв і приводів, розташованих на висоті двох і більше метрів, повинні бути влаштовані спеціальні майданчики і сходи до них.

Якщо проектом передбачено дистанційне управління арматурою, то влаштування стаціонарних майданчиків не потрібно. В цьому випадку повинні бути передбачені пересувні майданчики, підвісні колиски, спеціальні машини, які обладнані телескопічними вишками для огляду і ремонту арматури.

5.1.10. Всі майданчики повинні бути огороджені згідно п. 3.2.7. цих Правил.

5.1.11. Стаціонарні металеві сходи повинні мати кут нахилу 45 градусів при постійному їх використанні і 45-60 градусів — при періодичному. Ширина сходин повинна бути не менш 0,8 м, відстань між сходинами по висоті — не більш 0,3 м.

Сходи мають бути обладнані поручнями з обох боків висотою 1 м. На сходах висотою до 1,5 м допускається встановлення поручнів з одного боку.

5.1.12. Всі відкриті рухомі частини устаткування, які розташовані на висоті до 2,5 м від рівня підлоги або доступні випадковому торканню, а також відкриті прорізи повітроводів і патрубків систем вентиляції повинні бути огороджені. Огородження повинне бути виконане суцільним або сітчастим (для повітроводів) з розміром чарунок не більш 20 * 20 мм. Огородження мають бути знімними, міцними і стійкими до корозії і механічному впливу.

Під час роботи машин і устаткування окремі деталі яких знаходяться у русі, обслуговуючому персоналу забороняється заходити за огородження або проводити будь-які роботи на деталях і механізмах, які знаходяться у русі.

5.1.13. Зубчасті, пасові і ланцюгові передачі, а також муфти незалежно від висоти їх розміщення і швидкості обертання повинні мати суцільне огородження.

5.1.14. Контрвантажі, які не розміщуються всередині обладнання, повинні бути огороджені, або розміщатися у закритих напрямних пристроїв (колодязі, труби, шахти), що виключають доступ людей в небезпечну зону.

5.1.15. Дробильні, помольні, змішувальні відділення на підприємствах, які будуються, повинні бути ізольовані одне від одного і від інших виробничих приміщень.