Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2007рік


КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Рішення

від 22 лютого 2007 року N 13

Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2007 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь Віце-прем'єр-міністра України, Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Рибака В. В. за участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників будівельних та житлово-комунальних підприємств, а також підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Міністерства, колегія Мінбуду відзначає, що у звітному році продовжились позитивні тенденції щодо зростання обсягів освоєних капітальних вкладень та виробничої активності у будівництві. За минулий рік цей показник збільшився майже на 10 відсотків і склав понад 38 млрд. гривень.

Збільшили обсяги робіт будівельники 22 регіонів. Найбільшого зростання досягнуто у Волинській, Кіровоградській, Львівській та Чернівецькій областях (на 28,7 - 20,6 %). У м. Києві, де виконано 27,2 % загального обсягу будівельних робіт по Україні, приріст досяг 10,8 %.

Однак викликає занепокоєння стан справ у регіонах, де обсяги будівництва скоротились. Насамперед це стосується Житомирської області, де скорочення склало 7,9 %, Запорізької - 3,0 %, Полтавської - 2,2 %.

Повільними темпами зростають обсяги житлового будівництва.

У 2006 році введено в експлуатацію понад 8,6 млн. кв. метрів житла, що на 10,4 відсотка більше, ніж у 2005 році. У восьми областях обсяги житлового будівництва скоротилися. Найбільше скорочення обсягів введеного житла порівняно з 2005 роком відзначається у Чернігівській - на 18,1 %; Тернопільській - на 16,7 %.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не вживають необхідних заходів щодо створення умов для стимулювання інвестиційної діяльності шляхом спрощення процедур одержання необхідних погоджень та дозволів. Низькою залишається якість будівництва. Не приділяється належної уваги забезпеченню регіонів та окремих населених пунктів оновленою проектно-планувальною документацією, насамперед генеральними планами. Не знаходять запровадження у практику місцеві правила забудови.

Повільно здійснюється робота над створенням законодавчого та нормативного підґрунтя для розгортання будівництва соціального житла та житла, доступного для широких верств населення. Органами місцевого самоврядування не розпочато роботу щодо забезпечення такого будівництва земельними ділянками відповідного рівня.

Практично не проводиться робота щодо заміни та теплової реабілітації застарілого житла.

Повільно розгортається формування потужних вітчизняних будівельних компаній, здатних у повному обсязі забезпечити інвестиційні наміри забудовників.

Не спостерігається відчутних зрушень у реформуванні житлово-комунального господарства.

Фінансовий стан галузі залишається складним. Упродовж 2006 року підприємствами житлово-комунального господарства отримано збитки у сумі 1,6 млрд. грн., що у 1,7 раза більше, ніж за відповідний період минулого року.

Негативні тенденції зростання збитків мають місце майже у всіх регіонах. Найбільш значні збитки - у Харківській (201,0 млн. грн.), Дніпропетровській (170,6 млн. грн.), Донецькій (158,6 млн. грн.), Луганській (116,3 млн. грн.) областях та м. Києві (462,0 млн. гривень).

Значною є заборгованість підприємств галузі за енергоносії, яка складає 2,0 млрд. грн. за газ та 1,9 млрд. грн. за електроенергію.

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах галузі становить 39,2 млн. гривень.

Погіршується технічний стан комунальної інфраструктури. Старіє житловий фонд. Значна його частина потребує теплової санації та реконструкції. Кількість ветхих та аварійних житлових будинків збільшилась за минулий рік на 4,4 %. Майже кожен третій ліфт відпрацював встановлений термін експлуатації і потребує модернізації або заміни.

У ветхому та аварійному стані перебувають майже 38 відсотків водопровідних, 32 каналізаційних та 13 відсотків теплових мереж. В окремих містах втрачається більше половини питної води, поданої в мережу.

Рівень зношеності трамваїв та тролейбусів становить 81 %. Нині в Автономній Республіці Крим, містах Вінниці, Житомирі, Рівному, Тернополі, Чернігові та інших практично увесь рухомий склад міського електричного транспорту відпрацював нормативний термін експлуатації.

Половина вулиць та доріг у населених пунктах вимагають термінового капітального або поточного ремонту покриття проїжджої частини. Понад 15 відсотків мостів та шляхопроводів перебувають в аварійному стані.

У регіонах проводиться недостатня робота щодо запровадження ринкових форм управління в житлово-комунальному господарстві та створення конкурентних засад на ринку житлово-комунальних послуг. Повільними темпами відбувається процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, залучення приватних підприємств до утримання житлового фонду.

Місцевими органами виконавчої влади не забезпечено прозорості встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги. У переважній більшості регіонів не проводились громадські слухання, нерегулярно висвітлюється стан житлово-комунального господарства та результати діяльності підприємств галузі.

З метою забезпечення ефективної діяльності Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, місцевих органів виконавчої влади, органів

термін - до 1 липня;

6.4.4. Затвердити на сесіях відповідних рад міські та регіональні програми реформування житлово-комунального господарства на 2007 рік з урахуванням фінансового забезпечення їх реалізації за рахунок державного та місцевих бюджетів

термін - до 15 квітня;

6.5. Забезпечити проведення моніторингу та контролю за реалізацією на місцевому рівні регіональних, місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства і надавати Мінбуду узагальнену інформацію з цього питання

термін - щокварталу;

6.6. Провести суцільну інвентаризацію всієї заборгованості на підприємствах житлово-комунального господарства, у тому числі податкової, проаналізувати її та надати пропозиції Мінбуду щодо її зменшення

термін - I півріччя;

6.7. Провести інвентаризацію та переоцінку основних фондів усіх підприємств житлово-комунального господарства з подальшим роздержавленням частки основних фондів, що незадіяні в основному процесі виробництва

термін - грудень;

6.8 Розпочати обов'язковий енергоаудит усіх підприємств, які надають послуги з водо-, теплопостачання і водовідведення, та за результатами розробити заходи з енергозбереження по кожному підприємству

термін - грудень 2008 року;

6.9. Забезпечити цільове та ефективне використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та бюджетних програм, головним розпорядником коштів яких є Мінбуд відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік"

термін - протягом року;

6.10. Надавати Мінбуду інформацію про стан виконання робіт на об'єктах житлово-комунального господарства, на які спрямовуються кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, та бюджетних програм, стан освоєння коштів державного бюджету, обсяги співфінансування з місцевих бюджетів

термін - щомісячно;

6.11. З метою своєчасної підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2007 - 2008 років остаточно визначити об'єкти, фінансування яких у 2007 році передбачається здійснити за рахунок коштів державного бюджету

термін - березень;

6.12. Відновити роботу обласних та місцевих комісій з питань розрахунків та погашення заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги

термін - протягом року;

6.13. Розробити та узгодити з Мінбудом регіональні та місцеві програми розвитку міського електротранспорту на період до 2015 року

термін - травень;

6.14. Забезпечити створення у структурі місцевих органів виконавчої влади окремих підрозділів з питань житлово-комунального господарства та у їх складі окремих відділів з реформування житлово-комунального господарства

термін - до 1 квітня.

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування впродовж 2007 року вжити заходів щодо:

- встановлення у всіх населених пунктах економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з метою повного відшкодування витрат виробництва, своєчасного їх коригування відповідно до зміни цін на паливно-енергетичні ресурси;

- передбачення у місцевих бюджетах коштів на відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги у разі, якщо встановлені тарифи не повністю відшкодовують економічно обґрунтовані витрати суб'єктів господарювання, що виробляють/надають ці послуги;

- активізації роботи з неплатниками спожитих житлово-комунальних послуг з метою поповнення обігових коштів підприємств, відновлення роботи обласних та місцевих комісій з питань розрахунків та погашення заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги;

- ліквідації заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств житлово-комунального господарства;

- посилення роботи з інформування населення щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян у разі збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги;

- стимулювання створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та передачі їм у власність прибудинкових територій та відбору на конкурсних засадах виконавців послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

8. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінбуду, забезпечити нарощування виробничих потужностей, підвищення доходності фінансово-господарської діяльності, зокрема упродовж I півріччя 2007 року збільшення не менш як на 5 відсотків прибутків, до кінця року - на 10 - 15 відсотків, проведення своєчасних розрахунків із бюджетами всіх рівнів і Пенсійним фондом, недопущення заборгованості із заробітної плати.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 Голова колегії В. В. Рибак