Продовження додатка

Вироби

Характеристики

Арматурна сталь

Звичайна сталь, нержавіюча сталь, оцинкована сталь, стрижні з захисним епоксидним покриттям, стрижні плоскі, круглі гладкі та періодичного профілю

Допуски розмірів перерізу

Зварюваність

Тимчасовий опір розриванню

Умовна (фізична) границя текучості

Відносне видовження після розриву

Повне відносне видовження за максимального навантаження

Початковий модуль пружності

Кут згинання в холодному стані

Границя витривалості – низькоциклічна міцність від втоми

Арматурні вироби

Відхилення лінійних розмірів

Знеміцнення арматурних стрижнів точковим або контактним зварюванням

Міцність зчеплення з бетоном

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозійні фактори

Попередньо напружена арматура

Дріт, стрижні, канати

Те саме, що стосується арматурної сталі, і додатково: – втрата напружень від релаксації

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозія під напругою;

- корозійні фактори

Пристрої для попереднього напруження

арматури

Анкери, затискувачі

Опір руйнуванню

Видовження при руйнуванні і експлуатаційному навантаженні

Границя витривалості

Передавання навантаження на бетон

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

-корозійні фактори

Канали й оболонки

Коефіцієнт, який враховує поведінку в умовах згинання Опір боковому навантаженню

Опір поздовжньому розтяганню

Водонепроникність

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик)

Розчини цементні будівельні

Рухомість

Водоутримувальна здатність

Розшаровуваність

Міцність при стисканні

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією фактора):

- заморожування-розморожування

Відсутність шкідливої взаємодії з іншими компонентами

Продовження додатка

Вироби

Характеристики

4. ВИРОБИ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Профілі зі сталі та алюмінієвих сплавів

Гарячекатані, холодногнуті чи виготовлені іншим способом профілі різної форми – пластини, стрижні

Т, L, Н-подібні, замкнуті, пустотілі:

- з різних матеріалів – звичайна сталь, нержавіюча сталь, алюміній;

- незахищені чи захищені від корозії покриттям з фарби, цинку, епоксидної смоли, анодуванням

Включаючи палі і шпунтові палі

Допуски геометричних розмірів

Границя текучості матеріалу

Границя міцності матеріалу при розтяганні

Границя витривалості – низькоциклічна міцність від утомленості

Ударна в'язкість (при найнижчій робочій температурі) Модуль пружності матеріалу

Пластичність

Гранична деформація

Зварюваність

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозійні фактори

Елементи з'єднання металоконструкцій

Заклепки, болти (гайки і шайби), стояки, гвинти тощо

Допуски на геометричні розміри

Границя текучості

Границя міцності

Границя витривалості

Зварюваність

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозійні фактори

Зварювальні матеріали (для використання на будівельному майданчику)

Міцність і жорсткість відповідних зварних з'єднань

5. ІНШІ ВИРОБИ

А. Вироби загального геотехнічного призначення

Зміцнення ґрунту

Геотканина, сітка для армування ґрунту, волокна

Міцність при розтягуванні

Жорсткість

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- різні активні в грантах фактори;

- ультрафіолетове випромінювання

Стабілізація ґрунту

Різні вироби, наприклад, для нагнітання розчину під тиском

Текучість і зчеплення

Сумісність із ґрунтовими компонентами

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик)

Вироби для закріплення на гранті

Анкерні болти, штирі для ґрунту

Міцність при розтягуванні

Міцність при зсуванні

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозійні фактори

Б. Збірні (готові) вироби

Системи для водо – газопостачання та каналізації

Труби, арматура, фітинги, жолоби, лотки тощо, виготовлені з армованого або неармованого бетону, пластмас, сталі, чавуну

Допуски геометричних параметрів

Опір внутрішньому тиску

Опір тиску ззовні

Міцність при згинанні

Опір роздавлюванню

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- різні фактори в ґрунті або ті, що виникають під час транспортування

Продовження додатка

Вироби

Характеристики

Збірні несучі та огороджувальні вироби

Конструкції перекриття, покрівлі, колони, елементи стін, перегородки, фундаментні балки, палі, водовідводи, прогони, підпірні стінки, конструкції та деталі інженерних споруд і спеціального призначення тощо

За обставинами

Міцність при згинанні

Міцність при стисканні

Міцність при зсуванні

Міцність при скручуванні

Міцність при зрізуванні

Жорсткість при згинанні

Жорсткість при стисканні

Ударна міцність (при спеціальному використанні)

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик в залежності від матеріалів, з яких виготовлені вироби)

Залізобетонні вироби

Характеристики, що зазначені вище і додатково:

- коефіцієнт тертя

Металеві вироби

Сходи, галереї, площадки сходові, огорожі, естакади тощо

Допуски геометричних розмірів

Міцність, жорсткість у відповідності з використанням Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- корозія

Конструкції та деталі фундаментів

Міцність при стисканні

Міцність при зсуванні

Міцність при сумісній дії стискання та зсування

Жорсткість при стисканні

Жорсткість при зсуванні

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- втомленість матеріалу;

- втомленість корозійна;

- температура

Віброізолятори та амортизатори

Гумові підшипники, енергопоглинальні системи, фрикційні муфти

Характеристики, що зазначені для конструкцій та деталей фундаментів і, крім того, енергопоглинальні властивості (наприклад, форма і стабільність петлі гістерезису)

В. Вироби для дорожнього будівництва

Заповнювачі для використання при будівництві доріг

Гранулометричний склад

Чистота

Стійкість до подрібнення

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик і стосовно):

- опір стиранню

Бітум

Густина

Температура розм'якшення

Твердість

Стійкість до окислювання при високій температурі Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- кліматичні умови;

- хімічні реагенти

Продовження додатка

Вироби

Характеристики

Гідравлічні в'яжучі

Зола-винесення, доменний шлак

Гранулометричний склад

Хімічний склад

Механічні властивості після тужавіння і твердіння (міцність при стисканні, модуль пружності)

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик)

Бітумні суміші

Вміст в'яжучих

Гранулометричний склад заповнювача

Адгезія в'яжучого до заповнювача

Після ущільнення і твердіння:

- щільність;

- жорсткість при згинанні;

- стійкість до утворення подряпин

Довговічність (щодо кількісних величин наведених вище характеристик під дією таких факторів):

- втомленість;

- вода;

- хімічні реагенти (для спеціального застосування)

Примітка. У контексті цих норм введення допусків на розміри вважається доцільним тільки у випадках, коли воно обгрунтоване і має істотне значення для конструкційних характеристик.

ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування3

2 Терміни та визначення понять3

3 Рівні та класи вимог до експлуатаційних властивостей будівельних виробів3

4 Основні положення щодо перевірки дотримання основної вимоги

“механічний опір та стійкість”4

4.1 Класифікація навантажень та впливів4

4.2 Перевірка дотримання вимоги щодо механічного опору та стійкості будівельних об'єктів4

4.3 Граничні стани з оцінки механічного опору та стійкості будівельних об'єктів4

5 Регламентні технічні умови до оцінки відповідності 5

5.1 Загальні положення5

5.2 Положення, що стосуються будівельних об'єктів або їх елементів5

5.3 Положення, що стосуються будівельних виробів6

6 Термін служби, довговічність6

ДОДАТОК7

Код УКНД 91.80

Ключові слова: безпека, будівельні вироби, будівельні об'єкти, впливи, граничні стани, довговічність, експлуатаційна безпека, експлуатаційні властивості (характеристики), класи вимог, механічний опір, міцність, навантаження, несучі конструкції, нормативні документи, основна вимога, підтвердження відповідності, призначене використання, регламентні технічні умови, рівні вимог, стійкість, строк служби