МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінпаливенерго

України від "5" січня 2006 р № 3

ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

РОЗДІЛ 2

ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Глава 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

Видання офіційне

Київ

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2006

УДК 621.315

Глави 2.4 і 2.5 Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) перероблені згідно з вимогами чинних в Україні стандартів, будівельних норм і правил, рекомендацій МЕК і погоджені Держбудом України, Держнаглядохоронпраці, Державним департаментом пожежної безпеки МВС України та іншими відомствами.

З огляду на тривалість термінів перероблення, окремі розділи та глави ПУЕ в новій редакції видаються в міру завершення робіт з їх перегляду, узгодження та затвердження.

Вимоги глав 2.4 та 2.5 Правил улаштування електроустановок обов'язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями і підприємцями незалежно від форм власності.

Зауваження і пропозиції щодо змісту глав 2.4 і 2.5 ПУЕ слід надсилати в інститут «Укрсільенергопроект» за адресою: 04112, м. Київ-112, вул. Дорогожицька, 11/8

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

Державним підприємством Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект», (керівник розробки В.В. Лях) за участю: Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту «Укренергомережпроект», Донбаської національної академії будівництва та архітектури, Полтавського технічного університету ім. Ю.В. Кондратюка, Інституту «УкрНДІпроектстальконструкція» ім. В. М. Шимановського, ТОВ «Содружество», Української науково-технічної електроенергетичної асоціації «АсЕлЕнерго», Київської обласної організації Спілки наукових та інженерних об'єднань України

3 УЗГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України (С.М. Тітенко), 29.12.2005 р.

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України (С.Я. Меженний), 09.09.2005 р.

Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (Г.М. Суслов), листи від 09.08.2005 р. № 06-11/4208, №06-1 1/4209

Державним Департаментом пожежної безпеки (В.В. Бовсуновський), лист від 15.08.2005 р. № 21/3/2192

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (О.Г. Яворська) лист від 25.06.2005 р. № 5620/21-10

Державним комітетом України з будівництва та архітектури (О.М. Бондаренко), лист від 28.10.2005 р. № 2/8-863

Міністерством охорони здоров'я України (Г.Ф. Бурлак), лист від 25.10.2005 р. № 7-03-182

ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго"» (Г.І. Гримуд) лист від 08.09.2005 р. № 30-33/4926

Юридичним департаментом Міністерства палива та енергетики (Г.Б. Пітік), 29.12.2005 р.

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Г.П. Хайдурова), 30.12.2005 р.

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України(І.В. Плачков), наказ від 5 січня 2006 р № 3

5 НАДАНО ЧИННОСТІ

З 5 липня 2006 р.

6 ЗАМІСТЬ

Глав 2.4 і 2.5 Правил устройства электроустановок 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985 г.

7 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

2011 рік

З наданням чинності новій редакції глав ПУЕ 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» визнати такими, що втратили чинність на території України:

  • глава 2.4 «Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ» і глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ» Правил устройства электроустановок, 6-е издание, Москва, Энергоатомиздат, 1985, затверджені Головтехуправлінням Міненерго СРСР зі змінами і доповненнями від 27.12.83 рішенням за № Э-8/83,
  • ВБН В.2.5-341.004.001.001-02 Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 06.12.2002 р. № 713,
  • ВБН В.2.5-34.20.176-2004, ГНД 34.20.176-2004 Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою 6-36 кВ з проводами із захисним покриттям, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 02.03.2004 р № 130,
  • ГКД 34.20.505-2003 Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кВ, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 12.05.2003 р № 223.

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05 січня 2006 рокум Київ№ 3

Про затвердження та введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 Правил улаштування електроустановок

Державним підприємством «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут „Укрсільенергопроект"» з Державним проектно-вишукувальним та науково-дослідним інститутом «Укренергомережпроект», Донбаською національною академією будівництва та архітектури, Полтавським технічним університетом та іншими на замовлення Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» переглянуто і підготовлено нову редакцію глави 2.4 «Повітряні лінії елетропередавання напругою до 1 кВ» та глави 2.5 «Повітряні лінії елетропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» Правил улаштування електроустановок (ПУЕ), які погоджено Держбудом України, Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, Державним комітетом з нагляду за охороною праці, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством екології та природних ресурсів.

З метою введення в дію нової редакції глав 2.4, 2.5 ПУЕ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити главу 2.4 «Повітряні лінії елетропередавання напругою до 1 кВ» і главу 2.5 «Повітряні лінії елетропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ у новій редакції, що додається.

2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» Інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести глави 2.4 та 2.5 ПУЕ до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.

3. Енергетичним компаніям і підприємствам замовити в Об'єднанні енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» необхідну кількість примірників глав 2.4 та 2.5 ПУЕ і оплатити витрати на їх розроблення та тиражування.

4. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Коданьова В.Т.) після реєстрації глав 2.4 та 2.5 ПУЕ забезпечити їх видання та розповсюдження на підставі замовлень зацікавлених організацій

5. 3 введенням в дію глав 2.4 та 2.5 ПУЕ вважати такими, що втратили чинність:

- глави 2.4 та 2.5 ПУЭ-86, видання 6-е;

- ВБН В.2.5-34.004.001.001-02 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами»;

- ВБН В.2.5-34.20.176-2004 «Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою 6-35 кВ з проводами із захисним покриттям»,

- ГКД 34.20.505-2003 «Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кВ».

6. Термін введення в дію глав 2.4 та 2.5 ПУЕ – шість місяців після дати видання цього наказу.

7. Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго (Улітіч Ю.І.), Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Коданьова В.Т.) та Інституту «Укрсільенергопроект» (Лях В.В.) до 28.02.06 розробити програму заходів щодо впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ.

  1. Державному підприємству УНДПВКТІ «Укрсільенергопроект» (Лях В.В.) забезпечити науково-технічний супровід процесу впровадження глав 2.4 та 2.5 ПУЕ.
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Тітенка С.М.

Міністр І.Плачков

ЗМІСТ

2.4.1-2.4.3

2.4.1-2.4.9

2.4.10

2.4.11-2.4.22

2.4.23-2.4-29

2.4.30-2.4.32

2.4.33-2.4.44

2.4.45-2.4.49

2.4.50-2.4.63

2.4.64-2.4.81

2.4.82-2.4.87

2.5.1-2.5.6

2.5.7-2.5.24

2.5.25-2.5.29

2.5.30-2.5-31

2.5.32-2.5.37

2.5.38-2.5.56

2.5.57-2.5.61

2.5.62-2.5.64

2.5.65

2.5.66-2.5.70

2.5.71-2.5.73

2.5.74-2.5.85

2.5-86-2.5.94

2.5.95-2.5.102

2.5.103-2.5.114

2.5.115-2.5.133

2.5.134-2.5.137

2.5.138-2.5.159

2.5.160-2.5.164

2.5.165-2.5.168

2.5.169-2.5.178

2.5.179-2.5.189

2.5.190-2.5.206

2.5.207-2.5.213

2.5.214-2.5.221

2.5.222-2.5.225

2.5.226-2.5.234

2.5.235-2.5.237

2.5.238-2.5.239

2.5.240

2.5.241-2.5.248

2.5.249-2.5.252

2.5.253-2.5.254

Додаток А

Додаток Б

ГЛАВА 2.4 ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

НАПРУГОЮ ДО 1 КВ

Сфера застосування. Визначення4

Загальні вимоги5

Кліматичні умови6

Проводи. Лінійна арматура6

Розташування проводів на опорах10

Ізоляція11

Заземлення. Захист від перенапруг12

Опори14

Габарити, перетини і зближення15

Перетини, зближення, сумісна підвіска ліній до 1 кВ з лініями зв'язку (ЛЗ), лініями радіотрансляційних мереж (ЛРМ), кабельного телебачення (КТ)18

Перетини і зближення ПЛІ (ПЛ) з інженерними спорудами23

ГЛАВА 2.5 ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ ВИЩЕ 1 кВ ДО 750 кВ

Сфера застосування. Визначення26

Загальні вимоги28

Вимоги до механічної міцності повітряних ліній33

Кліматичні умови36

Ожеледні навантаження36

Вітрові навантаження39

Температурні кліматичні впливи55

Навантаження від ваги конструкцій і ґрунтів56

Монтажні навантаження56

Навантаження, створені натягом проводів і тросів58

Інші впливи63

Розрахункові режими та сполучення навантажень повітряних ліній64

Проводи і грозозахисні троси69

Розташування проводів і тросів та відстані між ними80

Ізолятори і арматура89

Захист ПЛ від перенапруг, заземлення91

Опори і фундаменти100

Розташування волоконно-оптичних ліній зв'язку на ПЛ102

Проходження ПЛ по ненаселеній і важкодоступній місцевостях106

Проходження ПЛ по території, зайнятій насадженнями107

Проходження ПЛ по населеній місцевості109

Перетин і зближення ПЛ між собою112

Перетин і зближення ПЛ зі спорудами зв'язку, сигналізації та лініями радіотрансляційних мереж117

Перетин і зближення ПЛ із залізницями127

Перетин і зближення ПЛ з автомобільними дорогами131

Перетин, зближення або паралельне проходження ПЛ із тролейбусними і трамвайними лініями134

Перетин ПЛ з водними просторами136

Проходження ПЛ по мостах139

Проходження ПЛ по греблях і дамбах140

Зближення ПЛ з вибухо- і пожежонебезпечними установками141

Перетин і зближення ПЛ з надземними і наземними трубопроводами, спорудами для транспортування нафти і газу та канатними дорогами141

Перетин і зближення ПЛ з підземними трубопроводами146

Зближення ПЛ з аеродромами148

Методика перевірки кліматичних навантажень для ліній класів безвідмовності 3 КБ і 4 КБ150

Методика визначення кліматичних навантажень для гірської місцевості153

Розділ 2 ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ГЛАВА 2.4

ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ НАПРУГОЮ ДО 1 кВ

Чинний з п'ятого липня 2006 р.

Сфера застосування. Визначення

2.4.1Ця глава Правил поширюється на повітряні лінії електропередавання змінного струму напругою до 1 кВ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами, а також на відгалуження від цих ліній до вводів в будівлі (споруди) із застосуванням самоутримних ізольованих проводів, які знову будуються та реконструюються.

Правила не поширюються на лінії, спорудження яких визначається особливими правилами та нормами (контактні мережі міського електротранспорту і т. ін.).

Додаткові вимоги до повітряних ліній напругою до 1 кВ подані в главах 1.7, 2.5, 6.3, 7.7.

Кабельні вставки в лінію та кабельні відгалуження від лінії слід влаштовувати згідно з вимогами глави 2.3.

2.4.2Повітряна лінія електропередавання напругою до 1 кВ – споруда для передавання електричної енергії проводами, розташованими на відкритому повітрі і закріпленими за допомогою ізоляторів і арматури на опорах або кронштейнах на стояках будівель і інженерних спорудах (мостів, шляхопроводів і т. п.). Надалі в тексті повітряна лінія із застосуванням самоутримних ізольованих проводів позначається ПЛІ, а із застосуванням неізольованих проводів – ПЛ.

Самоутримний ізольований провід (СІП) – скручені в джгут ізольовані жили, що не вимагають спеціального утримного троса. Механічне навантаження може сприйматися утримною жилою або всіма провідниками джгута. Ізоляція жил СІП повинна виготовлятися з матеріалу, стійкого до впливу зовнішнього середовища, та відповідати вимогам до непоширення горіння.

2.4.3Магістраль – відрізок повнофазної лінії електропередавання від живильної трансформаторної підстанції до найбільш віддаленої точки. До магістралі можуть приєднуватися лінійні відгалуження та відгалуження до вводів.

Лінійне відгалуження – частина лінії електропередавання, яка має два і більше прогони і приєднана одним кінцем до магістралі.

Відгалуження до вводу в будівлю (споруду) – проводи від опори, на якій здійснено відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).