КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 17 грудня 2003 р. N 1963

Київ

Про затвердження Порядку поховання на території України

громадянина, померлого на території іноземної держави,

та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджується

на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі

заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

На виконання статей 11 і 14 Закону України "Про поховання та

похоронну справу" ( 1102-15 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок поховання на території України громадянина, померлого

на території іноземної держави;

опис зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі

померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі

трудові заслуги перед Батьківщиною.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 грудня 2003 р. N 1963

ПОРЯДОК

поховання на території України громадянина,

померлого на території іноземної держави

1. Цей Порядок регламентує проведення поховання одинокого

громадянина або громадянина, від поховання якого відмовилися рідні

(далі - громадянин), що помер на території іноземної держави.

2. Поховання громадянина, що помер на території іноземної

держави, здійснюється за наявності письмового волевиявлення про

поховання його тіла в Україні, посвідченого належним чином у

відповідній іноземній державі.

3. Для організації майбутнього поховання громадянин письмово

звертається до відповідної сільської, селищної, міської ради, на

території якої він бажає, щоб його тіло після смерті було

поховане, з проханням дати згоду на проведення такого поховання.

Після отримання згоди відповідної ради та визначення особи,

яка дає згоду на перевезення тіла до місця поховання, оформляється

письмове волевиявлення громадянина про майбутнє поховання його

тіла в конкретному населеному пункті України.

Для поховання (підпоховання) тіла померлого на місці

родинного поховання необхідна письмова згода на це користувача

місця родинного поховання, посвідчена відповідно до законодавства

України.

4. Виконавець волевиявлення або особа, що діє за його

дорученням, повідомляє відповідну сільську, селищну та міську раду

про смерть громадянина, на поховання якого видана згода ради, та

дату доставлення тіла померлого до населеного пункту.

Сільська, селищна, міська рада приймає рішення стосовно

строку та місця проведення поховання, визначає перелік послуг,

необхідних для його проведення, та доручає ритуальній службі

здійснити поховання.

5. Тіло померлого може перевозитися до місця поховання

будь-яким видом транспорту за умови, що строк такого перевезення,

організації та проведення поховання не перевищує 5 діб після

смерті громадянина.

У разі перевезення та поховання урни з прахом (останків)

померлого строк проведення поховання не обмежується.