З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо посилення відповідальності за порушення

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 11-12, ст.42 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про пожежну безпеку"

( 3745-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5,

ст.21 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III

( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення

( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до

N 51, ст. 1122):

а) доповнити Кодекс статтею 188-8 такого змісту:

"Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових

осіб органів державного пожежного нагляду

Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів

державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх

діяльності -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових

осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян";

б) статті 175, 223 ( 80732-10 ) викласти в такій редакції:

"Стаття 175. Порушення встановлених законодавством

вимог пожежної безпеки

Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки,

а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не

за призначенням -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових

осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян";

"Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду

Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про

адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням