ально призначених для інвалідів і громадян похилого віку, приміщення територіальних цент-

рів повинні проектуватися з урахуванням додаткового обслуговування не менше 30 % інвалідів і громадян похилого віку, що мешкають у будинку.

6.2.1 Культурно-дозеіллєві та фізкультурно-оздоровчі приміщення

 1. До групи приміщень культурно-дозвіллєвого та фізкультурно-оздоровчого призначеннявідносяться: зал для глядачів з фойє, клубні приміщення (в складі бібліотеки-читальні, інтернет-клубуі кімнат для гурткових занять), фізкультурно-оздоровчі з допоміжними приміщеннями.
 2. Кількість місць у залі для глядачів слід приймати:

 • у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів - з розрахунку 100 % спроможних до самообслуговування і тих, хто пересувається на кріслах-колясках, і 20 % тих, хтопотребує постійного догляду з відділень для осіб, спроможних самостійно пересуватися, тадля інвалідів-колясочників;
 • у психоневрологічних інтернатах - з розрахунку 100 % осіб вільного утримання з відділеньмедико-педагогічної корекції та соціо-реабілітаційного профілю і для осіб з високим рівнемадаптації та автономної активності;
 • у територіальних центрах - з розрахунку 100 % осіб з відділень денного перебування і спроможних до самостійного пересування з відділень тимчасового та постійного перебування;
 • у центрах реінтеграції та соціальної адаптації - з розрахунку 100 % клієнтів.

6.2.1.3Склад і площі культурно-дозвіллєвих та фізкультурно-оздоровчих приміщень закладівсоціального захисту населення слід приймати згідно з таблицею 3.

Таблиця 3 - Склад і площі культурно-дозвіллєвих та фізкультурно-оздоровчих приміщень

Приміщення

Площа приміщень за місткості закладів, м2, не менше

до 100 місць

більше 100 до 200 місць

1 3ал для глядачів

Проектується згідно з ДБН В.2.2-16 із розрахунку на одне місце у залі:

 • для громадян похилого віку, спроможних самостійно пересуватися - 1,1 м2;
 • для інвалідів-колясочників - 2,2 м2;
 • для осіб з вільним режимом утримання психоневрологічних інтернатів;груп денного, тимчасового та постійного перебування територіальнихцентрів; клієнтів центрів реінтеграції та соціальної адаптації - 1,1 м2

2 Естрада

30

50

З Фойє

0,5 м2 на одне місце у залі, але не менше 24

4 Артистична із вбиральнею

10x2

12x2

Один унітаз і один умивальник

(згідно з 6.3.15 цих Норм)

5 Бібліотека-читальня

0,3 м2 на одне місце у закладі

6 Приміщення інтернет-клубу

18

30

7 Гурткова

18

30

8 Комора інвентаря

10

12

9 Кінопроекційна

20

20

10 Приміщення для куріння

15

15

11 Вбиральні при фойє(для жінок і чоловіків)

Згідно з ДБН В.2.2-16 і ДБН В.2.2-17

12 Фізкультурно-оздоровчіприміщення:- універсальний зал- тренажерний зал

Проектуються згідно з ДБН В.2.2-13 (для громадян похилого віку, спроможних самостійно пересуватися; для інвалідів (інвалідів-колясочників); для осіб з вільним режимом утримання психоневрологічних інтернатів; груп денного, тимчасового та постійного перебування територіальних центрів; клієнтів центрів реінтеграції та соціальної адаптації)

13 Роздягальні для жінок і чоловіків з душовими і туалетними

Те саме

 1. Зали для глядачів слід проектувати з урахуванням встановлення у них напівм'яких аботвердих крісел зі стаціонарними сидіннями. Крісла повинні бути прикріплені до підлоги. Кількістьмісць у ряді повинна бути: за однобічної евакуації - не більше 12, за двобічної евакуації - не більше 25.Ширина проходів між рядами повинна бути не меншою 0,55 м.
 2. Перед естрадою або у кінці залу необхідно передбачати площадку для розміщенняінвалідів у кріслах-колясках. Місця для інвалідів у кріслах-колясках не слід розташовувати групамичисельністю більше трьох в одному ряді.
 3. У будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів місткістю менше 100 місцьдопускається передбачати суміщений зал для глядачів та обідній із розрахунку на одне посадочнемісце: 1,6 м2- для осіб, спроможних самостійно пересуватись, і 3,0 м2 - для інвалідів-колясочників.
 4. Зали для глядачів, призначені для показу кінофільмів, повинні відповідати вимогам нормпроектування культурно-видовищних і дозвіллєвих закладів (ДБН В.2.2-16).
 5. Склад приміщень для гурткових занять приймається за завданням на проектування, але неменше одного приміщення площею 18 м2 на заклад.
 6. Склад фізкультурно-оздорових приміщень у будинках закладів соціального захисту населення повинен встановлюватися завданням на проектування з урахуванням використання їх інвалідами різних категорій, у тому числі і колясочників, відповідно до ДБН В.2.2-13.

6.2.2 Медичні приміщення

6.2.2.1 Склад та площі приміщень медичного пункту з приймально-карантинним відділенням ізолятором у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, психоневрологічних інтернатах слід приймати згідно з таблицею 4.

Таблиця 4 - Склад і площі медичних приміщень

Приміщення

Площа приміщень, м2, не менше

у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів місткістю

у психоневрологічних інтернатах місткістю

100 місць

200 місць

150 місць

200 місць

1 Кабінет завідувача медпункту

-

12

-

12

2 Кабінет лікаря

12

12

12

12

3 Кабінет старшої медсестри

18

18

18

18

4 Кабінети лікарів-консультантів:

- отоларинголога

18

18

18

18

- офтальмолога (з темною кімнатою);

18+8

18+8

18+8

18+8

- гінеколога

18

18

18

18

5 Стоматологічний кабінет

18

18

18

18

6 Процедурна

18

18

18

18

7 Кабінет електросвітлолікування з приміщенням для обробки прокладок

12+6

18+8

12+6

18+8

8 Кабінет теплолікування з приміщенням для підігрівання парафіну й озокериту

-

12+8

-

12+8

9 Кімната зберігання переносної апаратури

-

8

8

8

10 Приміщення для зберігання прибирального інвентаря

2

2

2

2

11 Приміщення лікувальної фізкультури (ЛФК):

а) зал;

5 м2 на одну людину

б) роздягальня з душовою та вбиральнею

8

12

12

16

Одна душова кабіна, один унітаз і один умивальник

(згідно з 6.3.13 цих Норм)

Кінець таблиці 4

Приміщення

Площа приміщень, м2, не менше

у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів місткістю

у психоневрологічних інтернатах місткістю

100 місць

200 місць

150 місць

200 місць

12 Кабінет масажу (на одну кушетку)

12

12

12

12

13 Лабораторія:

а) приміщення з кабіною для приймання матеріалів на аналіз;

-

4+6

-

4+6

б) кабінет для взяття на аналіз проб крові;

-

9

9

9

в) автоклавна-стерилізаційна;

10

12

12

12

г) кабінет для проведення лабораторних досліджень (на одного лаборанта);

8

10

8

10

д) приміщення для обробки лабораторного посуду та знищення матеріалів

4

4

4

4

14 Аптека (аптечный пункт)

Проектується згідно з ДБН В.2.2-10

15 Кімната медперсоналу з душовою

10

12

10

12

16 Вбиральня для медперсоналу

Один унітаз, один умивальник у шлюзі

(згідно з 6.3.15 цих Норм)

17 Приміщення для тимчасового зберігання трупів:

а) кімната для зберігання трупів з холодильною камерою;

10+2

10+2

10+2

10+2

б) вбиральня для персоналу

Один унітаз, один умивальник у шлюзі

(згідно з 6.3.15 цих Норм)

18 Приймально-карантинне відділення:

а) вестибюль-очікувальна;

10

12

12

12

б) вбиральня при вестибюлі;

Один унітаз, один умивальник у шлюзі

(згідно з 6.3.13 цих Норм)

в) оглядова-роздягальня;

12

12

12

12

г) ванна з душем і місцем для одягання;

10

10

10

10

д) палата на два місця з вбиральнею;

19 × 2

19 × 2

19 × 2

19 × 2

Один унітаз, один умивальник у шлюзі

(згідно з 6.3.13 цих Норм)

є) буфетна - пост чергового персоналу;

-

6

6

6

ж) місце для каталок

2

2

2

2

19 Ізолятор:

а) приймальня (шлюз);

6

6

6

6

б) палата на два ліжка;

14 × 2

14 × 2

14 × 2

14 × 2

в) санвузол;

Один унітаз, один умивальник у шлюзі

(згідно з 6.3.13 цих Норм)

г) буфетна

6

6

6

6

6.2.2.2Склад та площі спецпроцедурних для психоневрологічних інтернатів слід передбачатиза завданням на проектування згідно з ДБН В.2.2-10.

Площа палат приймально-карантинного відділення психоневрологічних інтернатів повинна бути збільшена до 28 м2 у разі функціонування відділення інтенсивного медичного догляду.

6.2.2.3Буфетні приймально-карантинного відділення й ізолятора слід обладнувати двокон-форочною електроплитою, мийкою, робочим столом і навісною полицею для посуду (мисником).

Додаток В

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЗАКЛАДАМИ

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ,

ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Заклади соціального захисту населення, призначені для тимчасового притулку бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, надають такі соціальні послуги:

а)будинок нічного перебування:

 • соціально-побутові (забезпечення ліжко-місцем, користування душем та пральнею, зберіганняречей та документів);
 • психологічні (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів, надання методичних порад);
 • юридичні (організаційна допомога клієнтам у відновленні їх документів);
 • інформаційні, інші консультативні послуги клієнтам щодо можливості їх реінтеграції;
 • працевлаштування тощо;

б)центр реінтеграції бездомних громадян:

 • соціально-побутові (тимчасове проживання; харчування; користування душем та пральнею;зберігання речей та документів);
 • психологічні (консультації психолога, психодіагностика, психокорекція);
 • соціально-педагогічні (допомога у здобутті освіти; розробка індивідуальних планів реінтеграції; навчання самостійному вирішенню складних життєвих проблем; організація дозвілля);
 • соціально-медичні (перша медична допомога; первинний медичний огляд; організація консультації лікаря, направлення у заклади охорони здоров'я за місцем територіального розташування; санітарно-гігієнічний контроль; профілактичні заходи);
 • соціально-економічні (видача одягу та взуття тощо);
 • юридичні (допомога у відновленні паспортів; роз'яснення чинного законодавства; консультації з питань попередження бездомності тощо);
 • послуги з працевлаштування (сприяння у працевлаштуванні; соціальний супровід працевлаштованої особи);
 • інформаційні (поширення інформації про послуги закладу; довідкові і просвітницькі послуги);
 • інші;