ВБН Д.2.2-218-045-2001. БН Д.2.2-218-045-2001. Ремонт автомобильных дорог и мостов. Дополнение 1


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

УКРАЇНИ "УКРАВТОДОР"

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ

ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ"

ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ

КОШТОРИСНІ НОРМИ

Ремонт автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 1

Київ 2004

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

УКРАЇНИ "УКРАВТОДОР"

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ

ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРТЕХНОЛОПЯ"

ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ

КОШТОРИСНІ НОРМИ

Ремонт автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 1

ДиректорГ.С. Мельничук

Головний інженерГ.П.Жучко

Начальник відділуІ.П.Овсієнко

Київ 2004

Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 1

1.Загальні положення

1. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції однорівневої системи ціноутворення для визначення вартості ремонту автомобільних доріг і мостів загального користування (державного та місцевого значення) Української державної служби автомобільних доріг України у поточних цінах на матеріально-технічні і трудові ресурси.

1.2Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми призначені: для визначення складу і потреби в ресурсах (витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій), необхідних при здійсненні ремонту автомобільних доріг і мостів.

Отримані на підставі ресурсних елементних кошторисних норм дані про склад і обсяги ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості робіт, складання технологічної документації, одиничних розцінок і визначення норм витрати і списання матеріалів.

 1. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми відбивають середньо-галузевий рівень витрат ресурсів на прийняту будівельну техніку, технологію та організацію виконання ремонтно-будівельних робіт і можуть використовуватися усіма замовниками і підрядниками, які входять до складу "Укравтодору", незалежно від форми власності.
 2. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми враховують специфічні умови виконання ремонтно-будівельних робіт (організація робочих місць, розосередженість обсягів робіт, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні, тощо).

1.5 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи є обов'язковими для робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організації державної власності. При здійсненні ремонту за рахунок інших джерел фінансування їх застосування обумовлюється контрактом.

 1. Порядок розроблення, викладання та оформлення відомчих ресурсних елементних кошторисних норм відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандартизації України) та ДБН А.1.1-2- 93 "Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів".
 2. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми розроблено в складі п'яти збірників, найменування і порядкові номери яких наведено нижче:

 1. Дорожній одяг
 2. Безпека руху
 3. Озеленення
 4. Штучні споруди (мости і труби)
 5. Навантажувально-розвантажувальні роботи

1.8 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми об'єднано в групи. Опис складу робіт і одиниця виміру наведено для групи в цілому. Номер зашифровано трьома числами через тире, де :

перше число-номер збірника відомчих ресурсних елементних кошторисних норм;

друге число - номер групи, до якої включено норму ;

третє число - номер норми.

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми містять такі показники:

-витрати труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, люд-год.;

-середній розряд робіт, визначений для ланки робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах;

-витрати труда машиністів, люд-год.;

-час експлуатації та перелік будівельних машин, механізмів, механізованого виробничого знаряддя (механізованого інструменту), маш-год.;

-норми витрати матеріалів, виробів і конструкцій у фізичних одиницях виміру.

1.9Норми витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, машиністів і часу експлуатації будівельних машин у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах на ремонт, автомобільних доріг визначено на підставі діючих технологій будівельного виробництва і технологічних карт виробничих процесів з урахуванням додаткових витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, ненормовані роботи (розосередженість обсягів робіт, багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі труда. Багаторазова заміна інструментів і пристосувань, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортування матеріалів у робочій зоні, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації тощо), пов'язані з організацією нормативного комплексного процесу.

 1. Норми витрати матеріальних ресурсів визначено на підставі загальних виробничих норм витрати матеріалів, технологічних карт та іншої технологічної документації, а також з урахуванням мінімальних норм втрат і відходів матеріалів.
 2. Опис складу робіт, передбачених нормами, містить перелік основних процесів виконання робіт. Виконання дрібних, допоміжних і супутніх операцій нормами враховано, але в описі складу робіт їх, як правило, не згадано.
 3. Нормами враховано роботи з розвантаження будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на приоб'єктному складі, витрати на транспортування матеріалів, виробів і конструкцій від приоб'єктного складу до місця установки (укладки) або монтажу (внутрішньобудівельний транспорт), а також витрати на транспортування матеріалів і сміття, одержуваних у процесі виконання ремонтних робіт, до місця, їх складування на будівельному майданчику.
 4. Норми не враховують вивезення будівельного сміття.
 5. Нормами передбачено виконання ремонтно-будівельних робіт з використанням готових розчинів і бетонних сумішей, за винятком випадків, обговорених у технічній частині або описах складу робіт.
 6. Час використання механізованого виробничого інструменту включено в норми трудовитрат робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і наведено в нормах збірників довідково (в дужках). Амортизаційні відрахування, витрати на їх ремонт і переміщення враховуються у складі загальновиробничих витрат.

Час експлуатації механізованого виробничого інструменту використовується для визначення витрат енергоносіїв, вартість яких включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси.

 1. Норми на окремі види робіт і конструкції, не охоплені збірниками, слід розробляти додатково і затверджувати в складі проекту (робочого проекту) у встановленому порядку.
 2. На підставі потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах, визначеної за відомчими ресурсними елементними кошторисними нормами, і вартості ресурсів у поточних цінах обчислюються прямі витрати.

Правила визначення прямих витрат за складовими, загальновиробничих витрат, кошторисного прибутку та інших витрат наведені в ВБН Д.1.1-218-1-2001.

Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт автомобільних доріг і мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2001

Доповнення 1

1 .Технічна частина (до збірників з 1 по 8)

1.1.Галузь застосування

Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт по ремонту автомобільних доріг загального користування і мостів.

1.2.Загальні вказівки

1.2.1Цими нормами враховано роботи з ремонту та улаштування автомобільних доріг загального користування, роботи, що виконуються при ремонті мостів та інших споруд, роботи по догляду за покриттям проїжджої частини доріг, роботи по благоустрою та озелененню автомобільних доріг.

 1. Роботи, що виконуються з порушенням вимог технічних умов, вважаються браком.
 2. Доставка до місця робіт бетону, бітуму, бітумної емульсії, асфальтобетону, готових бітумно-грунтових і цементно-грунтових сумішей, чорних кам'яних матеріалів нормами не врахована. Витрати на виконання цих робіт слід перебачити додатково.
 3. При доставці 100 т бітуму і бітумної емульсії належить додавати гудронатори 3500 л в кількості 3,6 маш.-год. на кожний кілометр доставки.

 1. Доставка води урахована нормами на середню відстань 5 км. При відстані більшій 5 км на кожний кілометр доставки 100 м3 додавати до норм машино-годин поливально-мийних машин 2,8 маш.-год.
 2. При проваджені робіт на одній половині проїжджої частини дороги при систематичному русі транспорту по другій, до норм витрат праці робітників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовується коефіцієнт 1,2.
 3. При виконанні ремонтно-будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги застосовується коефіцієнт 1,2.
 4. При виконанні ремонтно-будівельних робіт з обмеженими умовами складування матеріалів або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць застосовується коефіцієнт 1,1.
 5. При виконанні ремонтно-будівельних робіт у важких і шкідливих умовах праці застосовується коефіцієнт 1,12 до витрат труда робітників, машиністів для урахування впливу умов виконання робіт.
 6. Витрати ресурсів на укладання вирівнювального шару покриття змінюються незалежно від того, які асфальтобетонні суміші використовуються - гарячі чи холодні.
 7. До норм витрат матеріалів при застосуванні дьогтів замість бітуму приймаємо коефіцієнт 1,2.
 8. Якщо у нормах на виконання робіт компресор не передбачено, а за технологією виконання робіт він необхідний, то робота компресора нормується окремо.
 9. Переміщення машин (самохідних, причіпних або на платформах) від місця стоянки до місця роботи і назад нормується окремо.
 10. Перехід робітників від одного місця роботи до іншого місця роботи нормами не передбачено. На перехід робітників приймати 0,24 люд.-год. на 1 км переходу.
 11. У нормі групи 148 збірника 2 показники графи 6 не поширюються на фрезерування покриття дорожнього одягу товщиною меншою 5 см.

1.3 Правила обчислення обсягів робіт

1.3.1 Обсяг робіт з улаштування підстеляючих та вирівнювальних шарів піску, гравію, щебеню та інших матеріалів належить визначити за проектними профілями в ущільненому стані.

 1. Обсяг робіт по улаштуванню дорожніх покриттів та основ належить визначити за площею кожного конструктивного шару.
 2. У разі, коли товщина конструктивних шарів дорожніх одягів відрізняється від урахованих в нормах, витрати матеріальних ресурсів корегуються пропорційно товщині шару на одиницю зміни товщини.

2 НОРМИ

Збірник 2 Дорожній одяг

Група 128 Ямковий ремонт дорожніх покриттів площею до 1 м2 з використанням установки УДВ-2000

Склад робіт: Установлення та зняття огорожі та дорожніх знаків. Підготовка

установки до роботи. Завантаження бункера установки щебенем та наповнення її ємкості бітумною емульсією. Киркування країв вибоїни та очищення її від пилу і зкиркованої маси. Змащування поверхні, що ремонтується емульсією. Укладання шару щебеню фракції 20-40 мм. Ущільнення щебеню вібротрамбівкою. Перший розлив емульсії. Укладання другого шару щебеню-клинцю фракції 10-20 мм. Ущільнення вібротрамбівкою. Другий розлив емульсії. Розподіл щебеню фракції 5-10 мм. Остаточне ущільнення відремонтованої площі вибоїни. Присипання поверхні щебеневим дріб’язком необробленим в'яжучим. Переміщення робітників між ділянками на відстань до 100 м.

Вимірник:1 м2 покриття

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

Глибина вибоїни, мм до

30

40

50

2-128-1

2-128-2

2-128-3

1

2

3

4

5

6

1

Витрати труда робітників-будівельників

люд.-год.

0,57

0,61

0,63

2

Середній розряд робіт

2,4

2,5

2,5

3

Витрати труда машиністів

люд.-год.

0,76

0,95

1,14

Машини та механізми

203-0850

Навантажувачі одноковшові вантажопідйомністю 2 т

маш.-год.

0,16

0,19

0,24

212-0101

Автогудронатори місткістю

3500 л

маш.-год.

0,03

0,04

0,05

212-2000.14

Установки для ямкового ремонту УДВ-2000

маш.-год.

0,27

0,34

0,40

233-0803

Молотки відбійні пневматичні

маш.-год.

0,1

0,1

0,1

233-1100

Трамбівки пневматичні

маш.-год.

0,06

0,08

0,08

Матеріали

1421-9453

Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт фракції

20-40 мм

м3

-

0,0354

0,045

1421-9452

Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт фракції

10-20 мм

м3

0,035

0,008

0,009

1421-9450

Щебінь із природного каменю

для будівельних робіт фракції

5-10 мм

м3

0,007

0,007

0,009

1610-1097

Емульсія бітумно-дорожна

т

0,0065

0,0082

0,0098