__________________________
(підпис, печатка) 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали) Позначка про реєстрацію Протоколу в канцелярії суб'єкта господарювання

Дата __________________ вхідний номер реєстрації __________________
Підпис працівника, який здійснив реєстрацію _______________________

Відмітка про надсилання Протоколу суб'єкту господарювання поштою

Протокол відправлено через поштове відділення N _____ _____________ _______________
                                                                                                                                               (дата)               (підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом
господарювання Протоколу ____________ ___________
                                                                              (дата)                (підпис) 
 Додаток 12
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів 


ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИДАНИХ НАПРАВЛЕНЬ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ

Направлення на проведення заходу 

Повідомлення про проведення заходу 

дата 

реєстраційний номер направлення на проведення заходу 

прізвище, ініціали інспектора (ів), який (і) направляється (ються) для проведення заходу 

повна назва суб'єкта господарювання 

тип, вид та предмет заходу державного енергетичного нагляду 

дата та підпис інспектора про отримання направлення 

терміни проведення заходу 

дата початку 

дата завершення 

реєстраційний номер 

дата та спосіб відправлення 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Додаток 13
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів ЖУРНАЛ ОБЛІКУ АКТІВ, ПРИПИСІВ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ ТА ПОДАНЬ

Акти 

Приписи, Розпорядження та Подання 

дата складання 

реєстраційний номер 

повна назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження 

акт склав інспектор, прізвище, ініціали 

вид, тип та предмет заходу державного енергетичного нагляду 

дата та спосіб вручення Акта керівнику суб'єкта господарювання 

дата складання 

реєстраційний номер 

дата та спосіб вручення Припису, Розпорядження, Подання керівнику суб'єкта господарювання 

кінцевий термін виконання 

перелік відключеного обладнання (необхідністю), найменування, потужність (кВт) 

дата письмового повідомлення керівника суб'єкта господарювання про повне виконання Припису, Розпорядження, Подання 

дата перевірки виконання Припису, Розпорядження, Подання 

знято з контролю 

дата 

причина 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примітка: Індексація реєстраційних номерів при веденні записів у журналі: ПР - приписи, РП - розпорядження, ПД - подання.

 

Додаток 14
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів ЖУРНАЛ ОБЛІКУ АКТІВ ПЕРЕВІРКИ, ПРОТОКОЛІВ ТА ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФІВ

Назва документа, на підставі якого розглядається справа щодо накладення штрафних санкцій
(Акт перевірки чи Протокол) 

Дата складання Акта перевірки (Протоколу) 

Реєстраційний номер Акта перевірки (Протоколу) 

Повна назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження 

Номер Припису, Розпорядження, Подання, дата його складання та останній термін виконання 

Акт перевірки (Протокол) склав інспектор
(прізвище, ініціали) 

Дата та спосіб вручення Акта перевірки (Протоколу) керівнику суб'єкта господарювання 

Дата прийняття Постанови 

Номер Постанови 

Сума штрафу (гривень) згідно з прийнятою Постановою 

Дата та спосіб вручення Постанови керівнику суб'єкта господарювання 

Відмітка про оплату, дата оплати, номер платіжного доручення 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Додаток 15
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗВЕРНЕНЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПИТАНЬ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ ПРИПИСІВ, РОЗПОРЯДЖЕНЬ І ПОДАНЬ ТА ПРИЙНЯТИХ ЗА НИМИ РІШЕНЬ

Запит суб'єкта господарювання 

Рішення щодо запиту суб'єкта господарювання 

дата 

вхідний реєстраційний номер звернення суб'єкта господарювання 

вихідний реєстраційний номер звернення суб'єкта господарювання 

повна назва суб'єкта господарювання, його місцезнаходження 

дата складання та номер припису, розпорядження, подання, термін виконання якого суб'єкт господарювання просить змінити 

дата 

вихідний реєстраційний номер відповіді 

коротке резюме по суті відповіді 

прізвище, ініціали інспектора Держенергонагляду, у якого зберігається звернення та рішення щодо нього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток 16
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТЕЛЕФОНОГРАМ

N з/п 

Дата 

Посада, П. І. Б. особи, що передала телефонограму 

Зміст повідомлення та назва суб'єкта господарювання, якому передано телефонограму 

Номер телефону суб'єкта господарювання 

Посада, П. І. Б. особи, що прийняла телефонограму  


Додаток 17
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ ТА ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Розпочатий "    "______ 200 _ р.

Закінчений "   " _______ 200 _ р.

Зразок журналу

Ліва сторінка журналу