____________
     * Але не менше протипожежної відстані.
 
Примітки: 1. Вибір майданчиків під споруди повинен виконуватись згідно з нормативами.

2. Санітарні розриви від  закритих гноєсховищ до  населених пунктів приймаються  не менше  50 % від відстані до відкритих гноєсховищ.
         
3. Відстань від  сховищ та  майданчиків  карантирування підстилкового  гною і твердої  фракції до  молочного блока повинна бути не менше 60 м.
         
4. Відстань від  житлової  забудови до відкритих сховищ (накопичувачів)  рідкого  гною визначається в залежності від потужності комплексу.


 

Додаток N 16
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Допустимі рівні звуку на території житлової забудови

N з/п

Види територій

Допустимі рівні звуку (дБА)

Час доби

L Аекв.

L Амакс.

1.

Території, що безпосередньо прилягають до будівель лікарень,  санаторіїв

45
35

60
50

вдень
вночі

2.

Території, що безпосередньо прилягають до житлових будинків, будівель поліклінік, амбулаторій, будинків відпочинку, пансіонатів, будинків-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших навчальних закладів, бібліотек

55
45

70
60

вдень
вночі

3.

Території, що прилягають до будівель готелей та гуртожитків

60
50

75
65

вдень
вночі

4.

Майданчики відпочинку на території лікарень та санаторіїв

35

50

вдень

5.

Майданчики відпочинку на території мікрорайонів, груп житлових будинків, будинків відпочинку, пансіонатів, майданчиків дитячих дошкільних закладів, шкіл та інших учбових закладів, будинків-інтернатів

45

60

вденьПримітка. Еквівалентні та максимальні рівні звуку в дБА для шуму, що створюється засобами автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту в 2 м від огороджуючих конструкцій першого ешелону житлових будинків, готелів, гуртожитків, повернутих у бік магістральних  вулиць  загальноміського значення, залізниць, а також джерел авіаційного шуму, допускається приймати на 10 дБА вище (поправка Δ n  ± 10 дБА), вказаних у позиціях 2 та 3.

 

Додаток N 17
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Нормативні рівні вібрації в житлових приміщеннях (дБ)

  Параметри, що нормуються

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц

2

4

8

16

31,5

63

Віброшвидкість

79

73

67

67

67

67

Віброприскорення

25

25

25

31

37

47

Віброзміщення

133

121

109

103

97

91 


Додаток N 17а
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Поправки до нормативних рівнів вібрації в житлових приміщеннях

Фактор, що впливає

Умови

Поправка, дБ

Характер вібрації

постійна
непостійна 

0
-10

Час доби

день з 7.00 до 23.00
ніч з 23.00 до 7.00

+5
0

Тривалість впливу вібрації в денний час за найбільш інтенсивні 30 хвилин

сумарна тривалість
 (в %):       56 - 100
               18 - 56
                6 - 18
менше             6

 
0
+5
+10
+15  


Додаток N 18
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Зони, які визначають придатність території
в околицях аеропорту до забудови за акустичними умовами при польотах літаків

Період доби

Допустимі рівні звуку в зонах, дБА

А

Б

В

Г

День

L Аекв ≤ 60 

61 ≤ L Аекв ≤ 65

61 ≤ L Аекв ≤ 65

L Аекв > 65 

L A ≤ 80 

81 ≤ LA ≤ 85

81 ≤ L A ≤ 85 

L A > 85 

Ніч

L Аекв ≤ 50 

51 ≤ L Аекв ≤ 55

56 ≤ L Аекв ≤ 60 

L Аекв > 60 

L A ≤ 70

71 ≤  L A ≤ 75

76 ≤ L A ≤ 80

L A > 80  


Додаток N 19
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Можливість та умови будівництва споруд
в зонах обмеження забудови навколо аеропорту

Призначення будівель

Будівництво будівель а зонах

А

Б

В

Г

Житлові будинки, дитячі дошкільні заклади

дозволяється

дозволяється з підвищеною звукоізоляцією зовнішніх огороджень, які забезпечують зниження шуму, Δ L A, дБА

забороняється 

25

30

Поліклініки 

дозволяється в частині зони з рівнями у денний час L A екв ≤ 55 дБА без обмеження, L A екв ≤ 56 - 60 дБА з підвищеною звукоізоляцією (Δ L A = 25 дБА)

дозволяється з підвищеною звукоізоляцією, яка забезпечує Δ L A = 30 дБА

забороняється

Школи та інші учбові заклади

дозволяється

дозволяється з підвищеною звукоізоляцією, яка забезпечує Δ L A = 25 дБА

забороняється

Готелі, гуртожитки

дозволяється

дозволяється з підвищеною звукоізоляцією, яка забезпечує Δ L A, дБА

забороняється

20

25

Адміністративні будівлі, проектні та науководослідні організації

дозволяється

дозволяється

дозволяється

дозволяється при забезпеченні необхідної звукоізоляції
Додаток N 20
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Гранично допустимі рівні ГПЕ, що створюється двоканальними метеорологічними РЛС
(комбіноване випромінювання)

Характеристика режиму

Довжина хвиль в каналах, см

ГДР, мкВт/см2

Швидкість обертання антени, об/хв

Коефіцієнт переривчастості

довжина хвилі, см

0,8

3

10

17

Співпадаючі діаграми спрямованості антен q3/10 = 0,4

 
 
3,0 ± 0,45 і
10,0 ± 1,50

--

10

25

--

6

240 ± 15%

Неспівпадаючі діаграми спрямованості антени, q0,8/10 = 0,4 /у максимумі   випромінювання/

 
0,8 ± 0,12 і
10,0 ± 1,50

50

--

25

--

6

2000 ± 15 % на хвилі 0,8 см 2407 ± 015 % на хвилі 10 см 

*Неспівпадаючі діаграми спрямованості антени, q3/17 < 0,04

 
 
3,0 ± 0,45 і
17,0 ± 2,55

--

54

--

*

6

240 ± 15%Примітка.
____________
* Контролюється по ГДР, встановленому для ГПЕ, що створюється трисантиметровим каналом.

 


Додаток N 21
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 Гранично допустимі рівні (ГДР) електромагнітних полів*
(безперервне випромінювання амплітудної або кутової модуляції)

N
діапазону

Метричний підрозділ діапазонів

Частоти

Довжини хвиль

ГДР, В/м

5

Кілометрові хвилі (низькі частоти) - НЧ

30 - 300 кГц

10 - 1 км

25

6

Гектометрові хвилі (середні частоти) - СЧ

0,3 - 3 МГц

1 - 0,1 км

15

7

Декаметрові хвилі (високі частоти) - ВЧ

3 - 30 МГц

100 - 10 м 

(3 lg)**

8

Метрові хвилі  (дуже високі частоти) - ДВЧ

30 - 300 МГц

10- 1 м 

3 
Примітки: 1. ГДР, наведені у додатку, не поширюються на  радіозасоби, телебачення, які нормуються окремо.

2. Вимірювання рівнів ЕМП, які створюють засоби  радіозв'язку передавального  радіоцентру (ПРЦ)  цивільної авіації,  здійснюється  за  методикою,  викладеною в "Методических указаниях по определению уровней электромагнитного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ, -ОВЧ, -УВЧ и СВЧ-диапазонов", N 4550-88.

3. Перерахунок  ГДР  в  залежності від часу опромінення населення не допускається.

___________
* Діапазони, що наведені у додатку, виключають нижню, включають верхню межу частоти.

** Довжина хвилі в м або ГДР = 7,43-3 lgf, де f - частота в МГц.


 
Додаток N 22 
до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173 


Гранично допустимі рівні електромагнітних полів (ЕМП), що створюються радіолокаційними засобами (імпульсивне випромінювання)

 

Призначення РЛС 

N діапазону 

Довжина хвилі, см 

Режим роботи 

Відношення тривалості випромінювання до загального часу роботи на добу 

ГДР мкВт/см2 

Швидкість обертання антени, об/хв 

період огляду сек. 

час опромінювання з однопорядковою інтенсивністю 

Метеорологічні РЛС та інші їм подібні за режимом роботи* 

11 

0,8 ±0,12 

≤6

≥10
-- 

≤0,001 періоду огляду
не більше 12 годин на добу 

0,5

140
10 

10 

3,0 ±0,60 

≤6

≥10
-- 

≤0,004 періоду огляду
не більше 12 годин на добу 

0,5

60
10 

10,0 ±1,50 

-- 

не більше 12 годин на добу 

0,5 

20 

10,0 ±1,50 

≤6 

≥10 

≤0,008 періоду огляду 

0,5 

40 

17,0 ±2,55 

-- 

не більше 12 годин на добу 

0,5 

24 

Оглядові РЛС цивільної авіації та інші їм подібні за режимом роботи 

10,0 ±2,00 

≤15 

≥4 

≤0,0063 періоду огляду 

15 

23,0 ±3,45 

≤15 

≥4 

≤0,004 періоду огляду 

20 

35,0 ±5,25 

≤15 

≥4 

≤0,011 періоду огляду 

25 

Берегові, суднові оглядові РЛС та інші їм подібні за режимом роботи 

10,0 ±1,50 

≤25 

≥2,4 

≤0,006 періоду огляду
не більше 12 годин на добу
не більше 6 годин на добу 

 
1

 
15
20