21.5. Обов'язковими для виконання платником податку є тільки акти центрального податкового органу, видані у випадках, прямо передбачених цим Законом та зареєстрованих Міністерством юстиції України.

Стаття 22. Прикінцеві положення

22.1. Ввести в дію Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" з 1 липня 1997 року.

22.2. Установити, що в 2005 році віднесення до валових витрат будь-яких витрат, передбачених абзацом першим підпункту 8.7.1 пункту 8.7 статті 8 Закону, та пов'язаних з поліпшенням основних фондів 2 - 4 групи, що підлягають амортизації, у тому числі витрат на поліпшення орендованих основних фондів, здійснюється у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості 2 - 4 групи основних фондів станом на початок звітного періоду, а по об'єктах основних фондів 1 групи, до валових витрат включаються витрати, що не перевищують суму у розмірі 10 відсотків до балансової вартості об'єкта, що ремонтується, станом на початок звітного періоду.

(пункт 22.2 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV,
 у редакції Закону
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.3. Пункт 22.3 статті 22 виключено 

(пункт 22.3 статті 22 із змінами, внесеними згідно із 
Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 19.10.99 р. N 1157-XIV,
 від 02.03.2000 р. N 1523-III,
у редакції Закону України
від 20.09.2001 р. N 2711-III,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.05.2003 р. N 777-IV)

(дію пункту 22.3 статті 22 зупинено на 2003 рік
згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(пункт 22.3 статті 22 виключено згідно із
Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.4. Пункт 22.4 статті 22 виключено

(пункт 22.4 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 20.11.98 р. N 269-XIV,
 від 06.04.99 р. N 568-XIV,
 від 14.07.99 р. N 934-XIV,
 від 02.03.2000 р. N 1523-III,
 виключено згідно із Законом
 України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.5. Акти законодавства до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Абзац другий пункту 22.5 статті 22 виключено

(згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

(пункт 22.5 статті 22 в редакції
Законів України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 30.12.97 р. N 793/97-ВР)

Абзац третій пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом третім
згідно із Законом України від 15.01.99 р. N 403-XIV,
абзац третій пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац четвертий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом четвертим
згідно із Законом України від 18.03.99 р. N 515-XIV,
 абзац четвертий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац п'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV,
абзац п'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац шостий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 971-XIV,
 абзац шостий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац сьомий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом сьомим
згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 973-XIV,
 абзац сьомий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац восьмий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 03.12.99 р. N 1278-XIV,
 абзац восьмий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац дев'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом дев'ятим
 згідно із Законом України від 13.01.2000 р. N 1375-XIV,
абзац дев'ятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац десятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом десятим
 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1606-III,
абзац десятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац одинадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом одинадцятим
 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1608-III,
 абзац одинадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац дванадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом дванадцятим
 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1715-III,
 абзац дванадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом тринадцятим
 згідно із Законом України від 01.06.2000 р. N 1749-III,
 абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 04.10.2001 р. N 2744-III,
 в редакції Законів України
 від 07.03.2002 р. N 3118-III,
 від 11.05.2004 р. N 1702-IV,
 виключено згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац чотирнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2199-III,
 абзац чотирнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац п'ятнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом п'ятнадцятим
 згідно із Законом України від 22.03.2001 р. N 2323-III,
 абзац п'ятнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац шістнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом шістнадцятим
згідно із Законом України від 05.04.2001 р. N 2355-III,
абзац шістнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

Абзац сімнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом сімнадцятим
 згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(дію абзацу сімнадцятого пункту 22.5 статті 22 зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV  згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,
на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,
на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)(абзац сімнадцятий пункту 22.5 статті 22 виключено
 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.6. Запропонувати Президенту України привести чинні нормативні акти, видані Президентом України, у відповідність з цим Законом.

22.7. Штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податку у зв'язку з порушенням нормативних актів Кабінету Міністрів України або центрального податкового органу, виданих протягом строків, передбачених цією статтею, у випадках, прямо передбачених цим Законом, починають застосовуватися до таких платників податку за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого були оприлюднені такі акти.

Планові перевірки платників податку щодо застосування норм цього Закону здійснюються у порядку, передбаченому законодавством, починаючи з 1 лютого 1998 року.

(пункт 22.7 статті 22 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.8. Балансова вартість основних фондів, які згідно зі статтею 8 цього Закону підпадають під визначення груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на рівні їх залишкової вартості за станом на момент набрання чинності цим Законом з включенням їх до відповідної групи основних фондів з метою подальшої амортизації.

(пункт 22.8 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.9. Балансова вартість нематеріальних активів, що введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на рівні їх первісної балансової вартості за станом на момент набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

(пункт 22.9 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.10. Балансова вартість витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, які підпадають під визначення статті 9 цього Закону та включених до балансу платника податку до набрання чинності цим Законом, визначається як їх залишкова балансова вартість за станом на момент набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

(пункт 22.10 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.11. Для родовищ, частково розроблених на момент набрання чинності цим Законом, загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин визначається на рівні залишкових запасів родовища, за станом на момент набрання чинності цим Законом.

22.12. Норми пункту 12.1 цього Закону не поширюються на заборгованість, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів (робіт, послуг), проданих (відвантажених, наданих, виконаних) до набрання чинності цим Законом.

Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості, віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року.

(пункт 22.12 статті 22 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.13. У 2008 році платники податку за результатами одинадцяти місяців 2008 року зобов'язані подати декларацію, складену за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2008 року, суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу цього року і сплатити податкове зобов'язання, нараховане згідно із зазначеною декларацією у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

(пункт 22.13 статті 22 у редакції Законів
 України від 30.11.2006 р. N 398-V,
 від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 14 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)(пункт 22.13 статті 22 у редакції
 Закону України від 03.06.2008 р. N 309-VI)

22.14. Пункт 22.14 статті 22 виключено

(пункт 22.14 статті 22 із змінами, внесеними 
 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом
 України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.15. Пункт 22.15 статті 22 виключено

(згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.16. Оподаткування доходів, одержаних від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, проводиться по державних цінних паперах і облігаціях місцевих позик, що придбані платником податку після набрання чинності цим Законом.

(пункт 22.16 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.17. Пункт 22.17 статті 22 виключено

(пункт 22.17 статті 22 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.18. Норми пункту 5.7 цього Закону набирають чинності після прийняття відповідних законів. Норми пункту 6.3 застосовуються починаючи з 1 січня 1999 року.

(пункт 22.18 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 від 01.07.2004 р. N 1957-IV)

22.19. Пункт 22.19 статті 22 виключено

(пункт 22.19 статті 22 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.20. У зв'язку з введенням обов'язкової реєстрації постійних представництв нерезидентів в якості платників податку державна реєстрація таких постійних представництв нерезидентів з моменту набрання чинності цим Законом не застосовується у тому числі в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України або інших органах державної влади.

(пункт 22.20 статті 22 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.21. Пункт 22.21 статті 22 виключено

(пункт 22.21 статті 22 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 19.09.97 р. N 535/97-ВР,
від 15.11.2001 р. N 2779-III,
від 24.12.2002 р. N 349-IV,
27.11.2003 р. N 1344-IV,
виключено згідно із Законом
 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.22. Пункт 22.22 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.22 згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
пункт 22.22 статті 22 виключено згідно із Законом України
 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.23. Пункт 22.23 втратив чинність 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23 згідно із
Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,
у зв'язку з цим пункт 22.22 вважати пунктом 22.24,
пункт 22.23 втратив чинність згідно із 
Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,
у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.23)

22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою таких енергоблоків.

Державна податкова адміністрація України встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі використання зазначених коштів не за цільовим призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу платника податку і оподатковуються на загальних підставах.